Summa sidvisningar

torsdag 28 maj 2015

Varför mår barn dåligt som har det så bra?

I dag presenterades de olika partiernas budgetförslag till Budget 2016 och plan 2017-2018 vid regionstyrelen för region Gävleborg. Denna gång väljer vi partier i Samverkan Gävleborg (KD, M, FP och SVG) att lägga separata budgetar, något vi inte gjort sedan 2006. Samarbetet fortsätter givetvis och planen är att inför valet 2018 återigen lägga fram ett gemensamt budgetalternativ.

I beslutet från dagens styrelsemöte fick majoriteten (S,V,MP och C) gehör för sin budget och därmed återstår debatten i Regionfullmäktige om drygt två veckor i Bollnäs för definitivt beslut.
.
Kristdemokraternas Budget med rubriken – Varför mår barn dåligt som har det så bra? - har en total nettoomkostnad nästa år på 8346,6 milj kr och därefter 8574,5 milj kr 2017 och 8800,8 milj kr 2018.

Av nämnbara satsningar kan bland annat följande återges...
*Barn- och ungdomspsykiatri 22 milj kr / år
*Mellanvårdsplatser 20 milj kr / år
*Länsrehab 10 milj kr / år
*Lönesatsning, vårdpersonal 15 milj kr / år
*Kultur på recept 2 milj kr / år
*Folkhälsa 0,5 milj kr / år
*Kollektivtrafik 10 milj kr / år
*Folkbildning 0,3 milj kr / år
*Näringslivsklimat och arb tillfällen 5 milj kr / år
*Integration 13 milj kr / år
..
Besparingar
*Minskade kostnader för inhyrd personal totalt under perioden 100 milj kr
*Besparing central administation totalt under perioden 60 milj kr
..
Investeringsramar 2016 – 2020 omfattar totalt på 2397,7 milj kr varav följande kan nämnas

Gävle
*Ny akutmottagning 100 milj kr
*Ombyggnationer vårdavdelningar 200 milj kr
*Onkologiskt centrum 150 milj kr
*Barnens Hus 150 milj kr
*Neonatal 10 milj kr
*Hospice 60 milj kr


Hudiksvall
*Barnens Hus Hudiksvall 100 milj kr
*Hälsans Hus 10 milj kr
*Neonatal 10 milj kr
*Forsa folkhögsskola 50 milj kr

Söderham
*Ny godsmottagning, etapp 1 21 milj kr

Sandviken  
*Anpassning för ny verksamhet 40 mij kr
*Utökning, mellanvårds- och rehab 20 milj krÖvrigt
*Wifi på X-tågen och länets bussar 2,7 milj kr
*Övrigt pågående 40 milj kr
*Tillkommande projekt 264 milj kr

Kristdemokraternas budget i sin helhet