Summa sidvisningar

onsdag 27 februari 2013

Glädjande siffror


Allt färre ungdomar i nionde klass begår brott, och främst minskar snatteri, stöld och skadegörelse. De har också en mindre tillåtande attityd till att begå brott. Det visar Brott bland ungdomar i årskurs nio, en ny studie som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerade igår.

– Undersökningen visar att andelen elever som uppger att de begått någon stöldrelaterad handling, som till exempel inbrott, häleri, snatteri och cykelstöld, har minskat från 66 till 45 procent sedan mitten av 1990-talet, säger Jonas Ring, utredare på Brå.
 
Den första undersökningen bland elever i årskurs nio gjordes 1995. Bland de brottstyper som minskat mest fram till 2011 är stöld/snatteri i affär (från 37 till 18 procent) och skadegörelse (från 46 till 25 procent). Den andel ungdomar som uppger att de förstört något med flit, till exempel en gatlykta, har minskat från 32 till 16 procent. Andelen som uppger att de klottrat har minskat från 32 till 17 procent.
 
Attityderna till att begå brott har blivit mindre tillåtande. Till exempel har andelen elever som anger att de skulle tycka det var "helt okej" eller "ganska okej" om deras kompisar skulle snatta något i en affär, minskat från 27 procent år 1997 till 17 procent år 2011. Andelen som uppger att de någon gång druckit sig berusade, har minskat från 66 till 43 procent mellan 1995 och 2011. Under samma period har andelen elever som uppger att de skolkat, minskat från 44 till 34 procent.


De som inte begår brott uppges ha en bättre kontakt med sina föräldrar. Ungdomarna i den gruppen uppger också att deras föräldrar har bättre koll på vad ungdomarna gör. Den grupp ungdomar som är mer brottsbelastad, kännetecknas bland annat av att de har en sämre relation till sina föräldrar och att föräldrarna har sämre koll på vad ungdomarna gör. De umgås med kompisar som oftare är brottsbelastade och de har i större utsträckning en mer tillåtande attityd till att begå brott.
 

Vart tredje år görs dessa rapporter av Brå. Den senaste undersökningen har besvarats av närmare 6 500 elever och innehåller data fram till år 2011. Alla undersökningar besvaras anonymt.
..
Glädjande siffror säger jag och konstaterar samtidigt hemmens betydelse.