Summa sidvisningar

fredag 21 september 2012

Skattehöjning på gång... igen!

 

Med jämna mellanrum beslutas det om skattehöjning i Landstinget Gävleborg. Den senaste var för tre år sedan med en höjning à 30 öre. Detta för att täcka kommande års underskott.

Då liksom nu saknas en grundläggande analys av orsakerna till att hälso- och sjukvården alltid går med underskott. Dagsfärsk prognos ger vid handen att i år kommer divisionerna inom hälso- och sjukvården att ge ett resultat på -157 mnkr. Årliga underskott, trots att det varje år skjutits till extra pengar till lagda ekonomiska ramar för dessa enheter, är ett faktum.

När vi från Samverkan Gävleborg efterfrågat om orsak till dessa årliga underskott och framför allt tankar på åtgärd värd namnet har detta lyst med sin frånvaro. Efter ett krav i fullmäktigesammanträdet i juni i år på en analys- och handlingsplan fick vi så häromdagen i landstingsstyrelsen ett första spår av tankar i ämnet. Till sin helhet återkom de socioekonomiska faktorerna i Gävleborg med tydlig emfas. Åldrad befolkning, låg utbildning, hög arbetslöshet, fettmaproblematik mm.

Nästa vecka kommer så tankar på åtgärder... själv tänker jag åtskilligt på den personalpolitik idag som leder till ständigt ökade kostnader för inhyrd personal,... idag summor vida överstigande det prognostiserade underskott vi årligen lever med.

I media ger landstingsrådet Eva Tjärnström en bekymrad inställning och utesluter inte en skattehöjning. Själv säger jag att skattehöjning är ingen framkomlig väg... det som behövs är ett maktskifte och det lär dröja till nästa val 2014.