Summa sidvisningar

tisdag 22 oktober 2013

Vem skall betala framtidens sjukvård?

 
Den årligt återkommande prioriteringskonferensen sedan sju år tillbaka har gått av stapeln under två dagar... denna gång i Gävle. Närmare 400 deltagare - politiker, tjänstemän och forskare - från länet och övriga Sverige plus ytterligare länder, lyssnade och diskuterade viktiga prioriteringsfrågor i ämnet Hälso- och sjukvård i framtiden.

Helt klart är att en åldrande befolkning, dyrare behandlingar och sist men inte minst en krympande tillväxt i framför allt västvärlden gör att sjukvården står inför en jätteutmaning. Frågan är hur resurserna ska fördelas för att alla ska kunna få ta del av en god vård.

En grundförutsättning för att vi skall ha råd med sjukvård i framtiden är att vi skapar tillväxt. Problemet är att idag och framöver tycks detta inte vara fallet. Ekonomin har stagnerat och skatteunderlaget börjar svikta. Vem skall betala? var frågan Richard Saltman - professor i sjukvårdspolitik vid Emory Universitetet i Atlanta, USA och dessutom expert på europeiska sjukvårdssystem - ställde.

I framtiden kommer sjukvården i allt högre omfattning att betalas genom privata försäkringar och patientavgifter var hans svar. Dessutom kommer ökad konkurrens mellan vårdgivare uppmuntras I detta tilltar entreprenörsandan inom sjukvården, vilket är nödvändigt för att behålla en god standard i sjukvården.  Arbetsgivare kommer att få ta större ansvar för vården.

Det deltagarna i konferensen säkert tog med sig efter två givande dagar är hur försvara och utveckla sjukvården i Sverige i en framtid som tycks bli allt tuffare. Fortfarande gäller ...hälso- och sjukvårdslagen

2 §. Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården. Lag (1997:142).