Summa sidvisningar

torsdag 14 januari 2016

Det Nya Året börjar med mycken snö och sträng kyla...

 
Så har vi vänt blad och börjat resan mot förhoppningsvis bättre tider, trots att nästan varannan svensk tror på sämre sådan.

I region Gävleborg är det nu andra året med den nya slogan "Region Gävleborg", som gäller, efter att landstinget förra året lagts i graven.

Vid gårdagens regionstyrelse fick vi så veta, att verksamhetens intäkter inte täcker verksamhetens kostnader för år 2016. Tack vare bland annat generella statsbidrag och utjämning är prognosen på helår föga imponerande på strax under 100 milj kr.Besparingskrav finns inom division operation på 49 miljoner kr, där bland annat ambulansverksamheten återfinns som besparingsobjekt. Här vill man öka jourtiden för ambulanspersonalen. På så vis ska man kunna spara in på vikarier och kunna använda sig mer av de fastanställda. De anställda är missnöjda och befarar uppsägningar samtidigt som Vårdförbundet generellt är skeptiskt till ökad jourtid.

Peter Kollin - hållbarhetsdirektör och biträdande regiondirektör på Region Gävleborg - slutar sitt uppdrag. Orsak tycks vara ..."kommer inte överens" med regiondirektör Svante Lönnbark. Huruvida han är nöjd med sex månaders lön låter vara osagt.

Glädjande uppgifter fick vi gällande kommande bygginvesteringar på Gävle sjukhus och Hudiksvall sjukhus... Återkommer om detta. Det som dock oroar är avsaknaden av planering för ny parkering vid Gävle sjukhus.

Nyss hemkommen från varmare breddgrader