Summa sidvisningar

söndag 30 juni 2013

"Almedalsveckan - ett smörgåsbord"


Så har årets Almedalsvecka inletts... av en del kallad årets smörgåsbord. Detta fenomen, startat av Olof Palme på ett lastbilsflak 1968, är ett unikt tillfälle att som besökare själv välja ut det absolut läckraste, det som lockar och tilltalar mest... Över 2000 seminarier och otaliga möten med intressanta personer väntar. Idag - den första i veckan - stod Kristdemokraterna för uppmärksamheten. Där ingick jag i kampanjgrupp med utdelande av material och inbjudan till kvällens begivenhet - Göran Häggunds tal.

Gemenskapen i Sverige och EU var huvudtemat i Hägglunds Almedalstal. Ett tal betygsatt av expertkommentatorer till 3,1 på en femgradig skala. Bra Göran!
..
Strax innan denna begivenhet fick jag inbjudan från "free dawit" - rörelsen... Återkommer om detta och mycket mer!onsdag 26 juni 2013

Förslag som stärker patientens delaktighet, inflytande och integritet

 
Jag har i tidigare inlägg på min blogg uppmärksammat regionala skillnader i svensk sjukvård...
bl a skillnader som finns i den svenska neurologisjukvården. I Stockholm, Västerbotten och Uppsala finns det fem-sex gånger så många neurologer per capita jämfört med Gävleborg. I Västerbottens län får 73 procent av MS-patienterna träffa sin läkare inom tolv månader. I Kalmar, Värmland och Västmanland är motsvarande siffra under 30 procent. Fortsättningsvis kan nämnas skillnader gällande patientnöjdhet, rätt vård, akutbehandling...

I dag lämnar Patientmaktsutredningen sitt ­slutbetänkande till socialministern. Utredningen föreslår en ny hälso- och sjukvårdslagstiftning, minskade skillnader i vården mellan landstingen och ett ökat fokus på genus och socioekonomiska faktorer, skriver utredaren Johan Assarsson i Dagens Nyheter.
                                   
Patientmaktsutredningen har under närmare två år arbetat för att ta fram förslag som stärker patienters delaktighet, inflytande och integritet. I början av 2013 lämnades förslag till en patientlag och i dag lämnas förslag som ytterligare ska förbättra patientens ställning och makt i hälso- och sjukvården samt förslag till förnyad lagstiftning som ska ersätta nuvarande hälso- och sjukvårdslag (HSL).
En av de viktigaste principerna för svensk hälso- och sjukvård är att befolkningen ska få vård på lika villkor. Det är emellertid tydligt att det finns betydande och i vissa fall oacceptabla skillnader inom den svenska hälso- och sjuk­vården och att dessa skillnader tycks vara svåra att jämna ut.

Alla invånare i Sverige är vid något tillfälle i sitt liv patient. Som invånare och skatte­betalare bidrar patienter till den solidariska finansieringen av hälso- och sjukvården och bör därmed ha rätt att förvänta sig bästa möjliga kvalitet för sina pengar, oavsett var i landet han eller hon bor.
 
 


torsdag 20 juni 2013

Fysisk aktivitet på recept

 
Idag skriver vården ut fysisk aktivitet på recept (FaR®) till patienter som ersättning eller komplement till medicin och i förebyggande av sjukdom. 2012 skrevs det ut omkring 5300 recept - fysisk aktivitet - i Gävleborg men man vill fortsätta att arbeta in användandet av receptet i olika delar på Landstinget.
Nu tar Landstinget Gävleborg hjälp av ny teknik för att förenkla användandet för patienten med en egen FaR®-app.

Idag vet vi att en persons motions- och kostvanor är grundläggande för ett välmående liv.  Denna kunskap räcker inte alltid till för att medborgare ska hålla en hälsosam livsstil och ungefär sedan 2003 började vården skriva ut fysisk aktivitet på recept. Metoden utvecklas kontinuerligt och förankras bland landstingets personal fortfarande.  Nästa steg är en ny app-tjänst som ses som ett verktyg för att underlätta för patienten att följa sitt recept och hjälpa användaren att komma igång och bli mer aktiv.

Klusterorganisationen Future Position X inom geografisk informationsteknik utvecklade appen efter Landstinget i Gävleborg och Samhällsmedicins specifika önskemål om en FaR®-app. Här finns olika verktyg som användaren kan ta del av, tex en karta som visar närmaste gym, simhall eller motionsområde. Det blir en daglig uppdatering av användarens aktivitet och kostregistrering som automatiskt räknar ut hur nära man är att uppnå veckans uppsatta mål i form av pedagogiska gubbar i olika färger.
.
Det skulle kunna vara ett kompletterande verktyg för att hjälpa patienten att öka sin fysiska aktivitet och hitta lämplig aktivitet på nära håll, säger Sara Sjölin - Folkhälsoutvecklare, Landstinget Gävleborg

Glad Midsommar!                                                                                                                                     

söndag 9 juni 2013

Ökad satsning på psykiatrin i Sverige

 
Regeringen har mellan åren 2007-2012 satsat sammanlagt 35,7 miljoner kronor för insatser som ska öka intresset hos nyutbildade läkare att söka sig till specialistutbildningen inom psykiatrin. Nu har projektperioden löpt ut och utvärdering har gjorts av Socialstyrelsen

Hög kvalitet i utbildningen är viktigt för att på bästa sätt möta människor med psykisk ohälsa. Det är även viktigt för att psykiatrin ska vara ett attraktivt val som specialistutbildning bland läkare.


Socialstyrelsens utvärdering av satsningen visar bland annat att tillströmningen till specialiseringstjänstgöringen, ST, i de psykiatriska specialiteterna har ökat under projektperioden, vilket myndigheten menar kan vara ett direkt resultat av de insatser som har gjorts.


Regeringen har därför beslutat fortsätta satsningen och i ett första steg satsar 9 miljoner för 2013. För att projektet ska vara fortsatt framgångsrikt får Sveriges kommuner och landsting och Socialstyrelsen gemensamt ansvar. Socialstyrelsen ska ta fram mål och krav för ST-kurserna och Sveriges kommuner och landsting ska stödja huvudmännen i behovskartläggningar och planeringar av kurserna.


-Vi behöver arbeta gemensamt, staten och landstingen, för att skapa bästa möjliga förutsättningar för att utveckla den psykiatriska vården och omsorgen. Det här är ett område som visat en mycket positiv förändring. Därför tycker vi att det är viktigt att fortsätta detta arbete, säger socialminister Göran Hägglund.
..
För oss i Gävleborg med stor brist på specialistutbildade läkare inom psykiatrin, är detta goda nyheter.
..
 
Utdelning av vardagsliv - En tidning om barns och ungas uppväxtvillkor - under Bessemerdagarna i Hofors