Summa sidvisningar

tisdag 10 september 2013

VärldsteckenspråkdagenIdag hade jag förmånen att få lyssna på Bittan Martinell, VD för SignCare AB, Stockholm.
Ett sextiotal hade hörsammat inbjudan till Söders Källa i Gävle, med anledning av Världsteckenspråkdagen. Här belystes behovet hos döva, dövblinda, hörselskadade m fl när det gäller stöd, hjälp, infomation och tillgänglighet i samhället. Konkret kan här nämnas personlig assistans, ledsagarservice, avlösarservice, boendestöd, hushållsnära tjänster mm

En uppmanande frågeställning till alla var bl a Vad vill Gävleborg?... här gällde det att tänka sig sociala förändringar, hitta problemlösningar... allt för att öka människors välbefinnande.

Hur ser det ut idag? var en annan frågeställning... Vårt sociala nätverk, val av livspartner, hörande bekanta och döva vänner, påfrestningar från hörande världen/-dövvärlden, finns det skillnader hos yngre och äldre döva, känslomässig stress, ...

Dagen avslutades med en paneldiskussion, där Landstinget och Gävle kommun fanns representerat tillsammans med Anders Blomström (ordf GDL) samt Kia Silverdal (egenföretagare PalliaVårdtecken).

En intressant rapport som Bittan medverkat i är Valfrihet och värdighet. Detta saknas hos äldre döva!

I Gävleborg har denna dag uppmärksammats i Arbetarbladet bland annat.
..
Det man kan konstatera efter denna dag - arrangerad av Gävleborgs Dövas Länsförening, Svenska Kyrkan i Gävle och Studieförbundet Vuxenskolan - är att mycket återstår för att livsvillkoren för denna viktiga grupp, döva och hörselskadade, skall känna sig ha samma värde som övriga i samhället. Själv vill jag försöka bidra till en positiv utveckling. Tack än en gång säger jag för inbjudan till en intressant dag.