Summa sidvisningar

tisdag 8 oktober 2013

Livsviktig gåva

 
Under innevarande vecka uppmärksammar landstinget donationsveckan. Det gäller att få fler att ta ställning... att efter sin död vilja donera sina organ och vävnader.

-Idag har vi brist på organ i Sverige. Människor dör i väntan på organ. Målet är att Sverige ska bli självförsörjande, att de som behöver organ får det. Vi vill uppmärksamma både de som väntar och har fått organ och även de som donerat, säger Johnny Hillgren, donationsansvarig läkare Landstinget Gävleborg.

Idag finns i Sverige ett donationsregister och det sköts av Socialstyrelsen i samarbete med Donationsrådet. Donationsregistret startades 1996 av Socialstyrelsen i samband med att den nu gällande transplantationslagen trädde i kraft. Över 1,5 miljoner personer var registrerade i detta register så sent som jan 2009. Idag är siffran inte påfallande större. Vi är ett av de sämsta länderna i Europa när man jämför antal organdonatorer per miljon invånare. Cirka 85 procent av svenskarna är positiva till organdonation, men endast hälften av befolkningen har gjort sin vilja känd.

Antalet donatorer i Sverige räcker inte för att fylla behovet av organ till alla de patienter som väntar på en transplantation.

Genom transplantation kan sjuka organ och vävnader ersättas av friska från en annan människa. Numera går det att transplantera organ som njure, lever, hjärta, lunga och bukspottkörtel. Det går även att transplantera vävnader som hud, hornhinna, hjärtklaff och benvävnad.

- Imorgon kan det vara du som står där, det kan hända dig. Ta ditt beslut själv, så skonar du dina anhöriga från att behöva fatta ett svårt beslut i en krissituation, menar Johnny Hillgren.
..

Donationskortet finns i fyra olika naturmotiv. Korten finns att hämta på Apotek och vårdcentraler. Fyll i ditt donationskort och bär det synligt i din plånbok. I samband med detta är det viktigt att du informerar dina närstående om ditt beslut.

Anmäl dig till donationsregistret!