Summa sidvisningar

torsdag 13 oktober 2016

Nödvändig reflektion


 
Ibland behöver man någon eller några dagar för att reflektera över det senaste som hänt i ´den politiska världen´, framför allt om denna värld är i ens närområde. Jag tänker nu förstås på Hofors hälsocentral, vilken nästan helt saknat fasta läkare under längre tid och till detta även fått akut brist på både sjuksköterskor och arbetsterapeuter. Hofors med en befolkning på 9500 personer och därav 8500 listade patienter är självklart inget undantag från kravet - alla skall erbjudas en god och jämlik hälso- och sjukvård med god kontinuitet liksom i övriga Sverige.

Igår var så punkten på regionstyrelsens dagordning – Projekt framtidens öppenvård som ett gemensamt ansvar – där förslag fanns att Hofors hälsocentral skulle undantas från hälsovalssystemet fram till utgången av 2018.

Nu skulle beslut tas och de flesta tycktes ha rätt underlag till beslut... själv hade jag kanske fler frågor än svar. Allt uppsamlat vid telefonsamtal med ledningen vid hälsoval, samtal med företrädare för den politiska majoriteten, mina egna politiska vänner och sist men inte minst träff med personal vid Hofors hälsocentral.

Sammanfattningsvis kan sägas att väldigt mycket står ord mot ord. Exempel kan med lätthet ges...

-Stopp för att hyra in läkare... budskapet jag tog med mig vid träff med personalen
-Stopp för att hyra in sköterskor... budskapet jag tog med mig vid träff med personalen
Vid regionstyrelsen kommer så´budskapet att något sådant stopp finns inte längre´! Detta efter träff, regionledning och personalen, några timmar innan regionstyrelsens sammanträde.

-Åtta av nio sköterskor har sagt upp sig... budskapet jag tog med mig vid träff med personalen
Inga eller få sköterskor har sagt upp sig... budskapet vid regionstyrelsen.

-Inga andra aktörer är intresserade att driva verksamhet vid Hofors hälsocentral... budskapet vid regionstyrelsen.
När man synar detta visar det sig att det är flera år sedan någon sådan kontakt togs med eventuella intressenter. När man därtill frågar flera externa aktörer idag, har man inte hört något om Hofors hälsocentral


Bemanningskris där medarbetarna sagt upp sig, beroende av att man under lång tid slitit fruktansvärt hårt för att det ska gå ihop´ och framförallt jobba för en god patientsäkerhet, tycks nu på ett mirakulöst sätt vara bortblåst. Personalen har kämpat med att upprätthålla en tillgänglig vård, ha hög kvalité för Hoforsborna utan att ha fått rätt stöd ifrån ledningen och nu orkar man inte längre.

Jag håller med kollegan Patrik Stenvard när han säger... -För några år sedan tillsatte man en av de bästa enhetscheferna regionen har för att få ordning på situationen på hälsocentralen i Hofors. Vi kan konstatera att hon har lyckats bra utifrån de förutsättningar som fanns. I våras blev dock läget mer akut och man lyfte problematiken till ledningen utan att få något gehör. Ansvariga politiker informerades inte utan man höll detta för sig själva.

Tråkigt säger jag.Beslutet från (KD, M och SVG) blev nedan reservation...
..
Ärende 12 – Projekt framtidens öppenvård som ett gemensamt ansvar

Hofors hälsocentral (HC) står utan personal och cheferna avsäger sig ansvaret för patientsäkerheten. Majoritetens förslag är att ta ut Hofors HC ur Hälsovalet för att på så sätt kunna starta ett projekt och vara fria att lägga extra resurser vid behov.

Det krävs åtgärder både på kort och på lång sikt för att hjälpa Hofors HC men vi anser inte att majoritetens förslag är rätt väg att gå. I länet finns det ett flertal hälsocentraler som står inför samma problem som Hofors och att lyfta ur en efter en ur Hälsovalet kommer att innebära stora problem för Region Gävleborg och knappast en lösning för våra hälsocentraler. För att säkerställa säkerheten på kort sikt måste hyrstoppet på läkare och sjuksköterskor genast upphöra, vad Hofors HC behöver nu är personal och framförallt sjuksköterskor.

Vi yrkar avslag på majoritetens förslag och reserverar oss till förmån för våra alternativa yrkanden.

Patrik Stenvard (M) Stig Zettlin (SVG)
Ingemar Kalén (KD)

...
Nu väntar vi regiondebatten i Bollnäs om två veckor
 

tisdag 4 oktober 2016

I botten och i toppen!I dagarna har Hofors kommun funnits i media med varierat inslag vad gäller tidningsrubriker, både av negativ och positiv sådan. Hoforsborna får inte den vård de behöver – nu slår ledningen larm var ett exempel av det negativa till att den senaste i positiv bemärkelse har rubriken Hofors skola i Sverigetoppen – Gävle och Sandviken kommer långt efter.


I förstnämnda fallet kan konstateras att Hofors hälsocentral nästan helt saknar fasta läkare och till detta har man nu även fått akut brist på både sjuksköterskor och arbetsterapeuter. Det finns bara en enda läkare, fem av nio sjukskötersketjänster är vakanta och det finns ingen arbetsterapeut alls, var den senaste rapporten jag fick på regionstyrelsen förra veckan. Hofors med en befolkning på 9500 personer och därav 8500 listade patienter är inget undantag från kravet - alla skall erbjudas en god och jämlik hälso- och sjukvård med god kontinuitet liksom i övriga Sverige.

-Trots olika lösningar med hyrläkare och upphandlad läkarkedja har man inte kunnat tillgodose behovet av läkare. Till detta kan nämnas att personalen har slitit fruktansvärt hårt för att det hela ska gå ihop – men trots deras ansträngningar går det inte att fortsätta så här. Vi befarar att patientsäkerheten inte längre kommer att kunna garanteras, säger Börje Svensson som är chefsläkare inom primärvården i Gävleborg.


Nu föreslås en lösning - projekt på två år med benämning ´Projekt Framtidens öppenvård som ett gemensamt ansvar´ - där detta i Hofors skall kännetecknas av ökad användning av ny teknik och högre grad av samverkan med specialistsjukvården. Helt klart måste extraordinära åtgärder till för att man ska kunna trygga vården för Hoforsborna. Men dagens system med hälsoval – där både landstingsägda och privata hälsocentraler ska konkurrera på lika villkor – begränsar vad man kan göra. Därför föreslås nu att Hofors helt ska lyftas ur hälsovalssystemet.
– Vi behöver ha en större frihet att hitta nya lösningar som kan trygga och säkra vården i Hofors, säger Börje Svensson.

För mig är god tillgång på hälso- och sjukvård med patientsäkerheten högt på dagordningen viktig. Idag har den landstingsdrivna verksamheten i nuvarande form misslyckats och med kunskap att inga privata aktörer visat intresse att ta över verksamheten är alternativet att inget göra eller att bara säga nej till detta tvåårsprojekt ingen framkomlig väg.

I väntan på förändring till det bättre lever jag som f d rektor i Hofors på rubriken Hofors skola i Sverigetoppen – Gävle och Sandviken kommer långt efter.