Summa sidvisningar

söndag 1 december 2013

Insulinpump är fortsatt kostnadsfri för diabetiker

 
Insulinpumpar och sensorer har förändrat livet för många diabetiker. Sedan beslutet togs, om slopad statlig subvention fr o m idag - 1 dec 2013 - har farhågorna funnits att Sveriges 21 regioner/landsting kommer att ha olika bedömning gällande fortsatt ekonomiskt stöd av dessa. Godtycklig bedömning vilket leder till stor osäkerhet har här funnits.

Det känns därför bra att en överenskommelse mellan de 21 aktörerna har tagits om fortsatt stöd. Oron bland diabetiker för att själva få betala insulinpumpar är således obefogad. Samtliga 21 regioner/landsting har beslutat att låta pumparna vara kostnadsfria även efter den 1 december, visar en granskning som TT gjort.
Svenska Diabetesförbundet välkomnar beskedet men ser också frågetecken inför framtiden.
– Det är naturligtvis jättebra men också en tillfällig lättnadens suck. Vad finns det för någon garanti att det fortsätter så här? säger förbundsdirektör Cecilia Gomez.
– Det står ju fritt för landstingen att ändra sig. Vi skulle vilja att man går tillbaka till att räkna in pumpar i den statliga läkemedelsförmånen.

Många diabetespatienter stor nytta av insulinpumpar och sensorer som larmar vid för högt eller för lågt blodsockervärde. I dag används pumpar av omkring
8 000 vuxna.

Priset på en insulinpump, som måste bytas ut vart fjärde år, ligger mellan 30 000 och 40 000 kronor.
..
Själv välkomnar jag överenskommelsen om fortsatt ekonomisk hjälp och är övertygad om att detta kommer att kvarstå.