Summa sidvisningar

söndag 7 juli 2013

Våld i nära relationer

 
Under Almedalsveckan fanns ett seminarium under rubriken  - Vad händer med pojkar som får stryk hemma?

Carin Götblad*, tidigare länspolismästare, numera av regeringen utsedd samordnare mot våld i nära relationer, var samtalsledare. Tillsammans med Niklas Långström, professor och forskningsledare, Kriminalvården och Börje Svensson, leg psykoterapeut, Pojkmottagningen, fick ett hundratal i Cafeterians hörsal, Almedalsbiblioteket, lyssna och delta i en intressant öppen hearing.
..
Tre procent av 15-åringarna i Sverige uppger att de ofta blivit slagna av föräldrarna. Bland utlandsfödda pojkar uppger elva procent att de ofta blivit slagna av föräldrarna under uppväxten. Hur påverkar det barnen och hur kan samhällets insatser bli bättre var utgångspunkten för 90 minuters hearing.

Våld i nära relationer är ett folkhälsoproblem. Tiotusentals personer utsätts varje år för våld inom familjen. Framförallt riktar sig våldet mot barn och kvinnor.

Min uppgift som Nationell samordnare för arbetet mot våld i nära relationer är att komma med förslag, väcka debatt, stimulera samverkan och på andra sätt medverka till att arbetet mot våld i nära relationer utvecklas, var Carins utgångspunkt.
-Jag har varken möjlighet eller befogenhet att ingripa i enskilda fall. Det måste göras av de myndigheter och organisationer som har ansvaret, var Carins budskap.

Två bilder under seminariet blev för mig mycket talande... den första hur vi idag ofta har arbetat med problemet utifrån socialarbetarens horisont och till den bild Carin Götblad i framtiden vill att arbetetet skall förenklas. Jämförelsen är slående. Se nedan...

Hur det ofta har sett ut idag...

 
...till att i framtiden koncentrera sig på fyra områden
Socialtjänsten
Polis
Hälso- och sjukvården
Frivillig organisationer


Lycka till säger jag i ett viktigt ämne... och jag ser fram emot resultatet 2014.
...
*I maj 2012 utnämnde regeringen Carin Götblad till Nationell samordnare mot våld i nära relationer. Det skedde i samband med att hon lämnade uppdraget som länspolismästare i Stockholms län.