Summa sidvisningar

torsdag 5 mars 2015

Kultur viktigt för god hälsa


Vid Europakonferens i Aalborg, Danmark, fick jag igår än en gång bekräftat, att relationen mellan Kultur och god Hälsa är viktig.

Stress, högt blodtryck, stroke, sömnlöshet, utbrändhet, depression, Parkinsons sjukdom och demens är exempel på sjukdomar som utgör viktiga ekonomiska och samhälleliga utmaningar idag. De kan påverka alla av oss och innebär utmaningar för läkarkåren, utan även till våra regeringar som måste ta itu med de offentliga konsekvenserna av dessa sjukdomar. Vid sidan av de hälsomässiga konsekvenserna för befolkningen, dess alarmerande utvecklingen har det en inverkan på statskassan. Dessutom med tanke på att den förväntade livslängden för EU: s befolkning växer stadigt, är det avgörande för våra välfärdsstater att vi håller oss friska så länge som möjligt. Framsteg inom medicin är uppmuntrande och investeringar grundläggande och tillämpad forskning är avgörande. Andra ämnen som kultur, genom konstnärlig verksamhet, är effektiva i att upprätthålla människor i god hälsa men också i att förbättra hälsotillståndet för sjuka människor. I själva verket kan kulturen vara ett komplement till traditionella behandlingar men också ett hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande verktyg. Ett ökande antal vetenskapliga studier belyser sambanden mellan deltagande i kulturella aktiviteter och en ökad känsla av välbefinnande och livskvalitet. 

Mervärdet av en kulturellt rik miljö i vården är väl dokumenterad och är nu ett erkänt forskningsområde i forskarvärlden. Forskning visar att kultur och tillgång till konsten hjälper oss att vårda, skydda och utveckla vår hjärna. Ovanpå de fysiska skador till följd av en sjukdom, bör psykologiska effekter inte underskattas. Faktum att vara sjuk, är bevisat att ha en negativ inverkan på patienternas moral, hämmar återhämtningen och för de mest ömtåliga patienter leder det till social utslagning. Att delta i kulturella aktiviteter kan motverka sådana biverkningar. Av dessa skäl har många europeiska regioner nu kultur i sina regionala hälsovårdsprogram. Från integrerade program till enskilda projekt, från kulturella aktiviteter på sjukhus för patienter och deras anhöriga till kultur, inklusive ibland även möten med konstnärer, på arbetsplatserna eller offentliga utrymmen.