Summa sidvisningar

måndag 22 december 2014

Gott slut och ett Gott Nytt År

 
 
I dagarna upplever vi en turbulens i politikens värld... Kanske bäst att Riksdagen tar julledigt
Nu har man jobbat på övertid med budgeten. Efter ett år med två val och ett kommande år med minst ett val drar politiken ner rullgardinen över helgerna. Full fart blir det inte förrän partiledarna möts i årets första partiledardebatt den 14 januari.

En dag vi aldrig glömmer
Inte ens vi som inte var där kommer att glömma annandag jul 2004 då tsunamin skördade omkring 200 000 offer runt Indiska oceanen. På tio-årsdagen högtidlighålls minnet av en av vår tids största katastrofer i Uppsala domkyrka med kungaparet, ärkebiskopen och statsministern.

Regeringen tar beslutet om nyval
Statsminister Stefan Löfven (S) berättade redan den 3 december att han tänker utlysa nyval. Men först den 29 december kan regeringen fatta beslutet. Riksdagen måste nämligen ha suttit i minst tre månader innan man tar till en så extraordinär åtgärd. 22 mars röstar vi igen, om inte om finns...

Bra, dåligt eller mittemellan?
På nyårsafton avslutas formellt den Nato-ledda militärinsatsen i Afghanistan, Isaf, efter tretton år. Den ersätts av Resolute Support Mission som startar på nyårsdagen där Nato, Sverige och andra länder bistår de nationella säkerhetsstyrkorna med utbildning, råd och pengar.

Ny moderatledare
På eftermiddagen lördag den 10 januari väljs Anna Kinberg Batra, 44, till ny partiordförande (M) efter Fredrik Reinfeldt som haft uppdraget i elva år. Hon blir sitt partis första kvinnliga ordförande och den andra kvinnan, efter Mona Sahlin (S), som haft chans att bli statsminister.
...
Själv ser jag i min backspegel. Det har blivit ett 40-tal blogginlägg, vilka i någon mån avspeglat mitt engagemang som regionpolitiker. Nu väntar "ett stort ark papper" för att använda mig av diktaren Nils Bolanders uttryck. Den nya regionen Gävleborg, där jag kommer att återfinnas i regionstyrelsen, skall förhoppningsvis ge avtryck i den antagna Regionala utvecklingsstrategi för Gävleborg 2013-2020.  
lördag 13 december 2014

Utmaningar för GävleborgFör att locka fler att leva och verka i framtidens Gävleborg behövs en ökad tolerans för olikheter. I dagarna finns debatten om en alltför stor andel utrikesfödda i vårt land Sverige, där dessa så snabbt som möjligt skall förpassas dit de hör hemma... I krigsdrabbade länder, där livsvillkoren minimerats och där enda möjligheten för att fortsätta leva är att fly.

I den snart nybildade regionen Gävleborg - fr o m 1 jan 2015 - finns människan som utgångspunkt i den hållbara regionala utvecklingen. När så befolkningstalet sjunker är ett nytillskott av människor positivt.
Här måste dock tillskapas olika insatser för att inte utanförskapet skall öka och misstron mot "nysvenskarna" tillta.

I en nyss avslutad rapport från Region Gävleborg - en förstudie om Gävleborgs utmaningar - utanförskap kopplat till kompetensförsörjning - kan följande utläsas.

Uppslag till projektidéer

1. Motverka skolmisslyckanden och avhopp från gymnasieskolan
-Tidiga insatser
-Utveckla metoder
-Motívera för lärande
-Stärk elevernas målbild

2. Stärk ungdomars tilltro till sin egen förmåga

3. Mer kvalificerad praktik

4. Språkstöd på arbetsplatserna

5.Validering

6. Ökad användning av möjligheten att koppla ihop kompetensutveckling för anställda med insatser för individer utanför arbetsmarknaden
--

Syftet med förstudien är att pröva och problematisera regionens utmaningar kring unga och/eller utlandsfödda, vad gäller situationer av utanförskap kopplat till kompetens- och kompetensförsörjningsfrågor.
..
Nu gäller det att se till att teori efterlevs och blir verkstad!

Jfr min blogg i ämnet från ht -12 http://landstingsradingemarkalen.blogspot.se/2012/09/skolavbrott-i-europa.html
tisdag 2 december 2014

Tryggt, tryggare, tryggast...

 
I fredags - 28 november - fick länets ledamöter i Nätverket för Strategiskt Folkhälsoarbete i Gävleborg, där jag deltagit under två år, resultatet av gjord trygghetsmätning i Gävleborg.

Under augusti-september 2014 genomfördes trygghetsmätning i länets samtliga kommuner. Sammanlagt skickades 7 200 enkäter ut till slumpvis utvalda personer i 19 geografiska områden i länet. Dessa har fått möjlighet att besvara 33 frågor som rör trygghetssituationen i Gävleborgs län.

Syftet med undersökningen har varit att få en gemensam nulägesbild för att identifiera problem, planera och genomföra trygghetsskapande insatser. Det är Samhällsrådet i Gävleborgs län, där Länsstyrelsen, Polisen, Landstinget och Region Gävleborg ingår, som beställt undersökningen.Några huvudsakliga resultat är att:
  • Gävleborgs län redovisar i genomsnitt en normal trygghetsbild för Sverige år 2014, men med tydliga negativa och positiva variationer mellan kommunerna.
  • Invånarnas utsatthet för mängdbrottslighet i länet har reducerats sedan början på 2000-talet och Gävleborgs län har följt denna nationella trend.
  • Problemnivåer något över medelvärdet för kommunerna har identifierats i Bollnäs, Gävle och Sandvikens kommuner år 2014.
  • Mindre geografiska områden som har en högre problemnivå är centrala Gävle, Brynäs och Andersberg, samt Bollnäs tätort.
  • Variationerna vad gäller utsatthet för mängdbrott är stora i länet, men generellt redovisas en låg eller mycket låg utsatthet för mängdbrott det senaste året.
  • De flesta av länets kommuner redovisar en bra trygghetsbild vad gäller utsatthet för brott. Några kommuner redovisar lokala trafikproblem och oro för brott.
..
länk till hela rapporten
http://regiongavleborg.se/download/18.3ff7f3d6140e3c21101800033513/Trygghetsunders%C3%B6kning+G%C3%A4vleborg+SAMMANFATTNING+2014.pdf
..