Summa sidvisningar

onsdag 23 januari 2013

Missnöjet växer...

 
En stor del av mitt politiska arbete är att vara ute och träffa Personal i Landstinget Gävleborg och inte minst lyssna på Gävleborgarna hur de upplever Hälso- och sjukvården. Detta ger på intet sätt en heltäckande bild av verkligheten, men är onekligen ett bra komplement till den bild man får sig  presenterad i landstingsstyrelsen eller vid landstingsfullmäktige.

- Missnöjda sköterskor
- Ambulansen kritisk till hemsjukvård
- Sköterskor missnöjda med kompromissen

Detta är några rubriker som sista tiden speglat den verklighet Landstinget Gävleborg lever mitt uppe i. När jag så träffade ett antal sköterskor idag, som fr o m 1 febr skall få nya uppgifter i samband med kommunernas övertagande av hemsjukvården inkluderat hembesöken... fanns ett orosmoment mer tydligt än något annat, nämligen ensamarbete. Detta var den stora farhågan och en tillräcklig orsak till att man nu ville söka sig till en annan arbetsgivare utanför länet och varför inte söka jobb i Norge.

Själv beklagar jag att den framtida hemsjukvården i kommunerna inte kunde skötas av kommunerna med totalansvar och inte som nu med delat ansvar med landstinget. Dags att ta efter Dalarnas exempel.

Patienten i centrum - detta blir knappast en verklighet med personal, som känner sig överkörda.