Summa sidvisningar

onsdag 30 december 2015

Gott nytt År!


Ett Nytt År ...för att använda diktaren Nils Bolanders uttryck ..."Ett stort ark papper" finns för oss alla inom regionpolitiken, där Hälso- och sjukvård intar en central plats. Detta ark papper är oskrivet och själv vill jag göra mitt yttersta för att infria bland annat löftet...."När Du möter hälso- och sjukvården ska respekt och värdighet finnas med minsta möjliga kö. Där skall kunskap hos personal ge trygghet. Vården ska vara för hela människan under hela livet, oavsett var i Gävleborg Du bor. Valfrihet är ledstjärnan för all vård. Du skall fortsatt själv bestämma vilken hälsocentral Du ska ha". 

Det sistnämnda har vi tidigare Alliansregeringen att tacka för.

Din röst spelar roll. Jag vill se till att Din röst spelar roll.
Gott Nytt År!

tisdag 15 december 2015

Enigheten total

 
 
Det är inte ofta att regionstyrelsen är total enig, men idag inträffade detta. Inget politiskt parti var emot.
..

Från och med den 1 april 2016 erbjuder Region Gävleborg och Folktandvården årligen 100 praktikplatser för arbetssökande som står långt från arbetsmarknaden. Vid projekttidens slut, den 31 mars 2018, ska 400 ungdomar och nyanlända ha tagit del av praktikplatserna.
 
- Det känns jättebra att vi har lyckats med det här tillsammans med Arbetsförmedlingen. För Region Gävleborg betyder det av vi får kontakt med personer som är intresserade av våra verksamheter och som kan tänka sig en framtida yrkeskarriär hos oss. Vi vet också att praktikplatser är effektiva för att komma in på arbetsmarknaden och skaffa sig yrkeserfarenhet. Det här är en tydlig win-win-situation, säger regionstyrelsens ordförande, Eva Lindberg (S).

Även Svante Lönnbark, regiondirektör, Region Gävleborg, ser tydliga förtjänster med de nya praktikplatserna.
- Den här insatsen är tänkt att underlätta för individer som ännu inte har kommit in på arbetsmarknaden – att de ska få en möjlighet att komma närmare arbete, säger Svante Lönnbark. Det är en del i vårt långsiktiga arbete för regional utveckling, och för att utveckla och behålla kompetens i länet. Samarbetet med Arbetsförmedlingen är alltså väldigt viktigt för oss.
Kandidaterna kommer att tas fram tillsammans med Arbetsförmedlingen och bli väl omhändertagna.

Upplägget i stort

  • 100 praktikplatser per år fördelade mellan sjukvård, tandvård och Region Gävleborgs övriga förvaltningar.
  • 2 projektledare för styrning och uppföljning av projektet.
  • 4 samordnare för stöd och koordinering. Samordnarna är också praktikanter genom Nystartsjobb.
  • Aktivitetsstöd till praktikant finansieras av AF.
  • Kandidater framtas av AF – matchningsdialog med respektive praktikplats.
  • Platserna ska inte tränga undan befintlig och framtida utbildningspraktik.