Summa sidvisningar

fredag 30 november 2012

Aborttalet ökar igen i Gävleborg

 
 
 
 
I Gävleborg finns idag åtta stycken ungdomsmottagningar, varav jag besökte igår den som finns i Söderhamn.

Ungdomsmottagningen arbetar här för, liksom i övriga sådana, att stödja ungdomar i deras identitets- och personlighetsutveckling genom att främja fysisk, psykisk och sexuell hälsa. Den är öppen för ungdomar mellan 13-23 år och här arbetar barnmorska, undersköterska, läkare och kurator. Ibland supportas man även av psykolog och dietist.

I Söderhamn ligger ungdomsmottagningen centralt belägen på Kungsgatan. Ungdomarna kan lätt komma i kontakt med den genom att ringa eller besöka denna mottagning. På helår har man över 3000 besök.

Vanliga frågor kan vara allt från kärlek och relationer, levnadsvanor, preventivmedelsrådgivning, akut p-piller, graviditet och abortfrågor, sexuellt överförda infektioner, familjeproblem, nedstämdhet, oro/ångest/stress, kris/sorg och sexuella övergrepp/våld.

Personalen arbetar givetvis under tystnadsplikt och besöken är avgiftsfria.
..
För två år sedan hade Kristdemokraterna en motion i landstinget - Subventionering av preventivmedel till ungdomar - vilken avslogs. Landstinget hade nämligen sedan mitten av 90-talet subventionerat P-piller till flickor i åldersgruppen 15-23 år. Fr o m 2009 fanns beslutet om sänkning av denna förmån till 20 år. Vi Kristdemokrater befarade att aborttalet skulle öka med detta beslut, vilket jag även fick bekräftat vid gårdagens besök.

Antalet aborter i Gävleborg har ökat i samtlig åldersgrupper... kvartal 1+2+3
Grupp
19 år eller yngre 129 st (år 2011) 160 st ( år2012)
20-23 år              162 st (år 2011) 233 st (år 2012)
20-29 år              336 st (år 2011) 444 st (år 2012)
30 år eller mer    252 st (år 2011) 283 st (år 2012)
.
Samtliga             717 st (år 2011) 887 st (år 2012)
.
Utvecklingen går åt fel håll, vilket jag även fick medhåll hos berörd personal. Dags att tänka om...
Kristdemokraternas motion är högaktuell. Det är viktigt att minska tonårsaborter och jag är övertygad om att våra tidigare yrkanden i vår motion gäller...

-att Landstingets subventioner av preventivmedel skall omfatta alla preventivmedel som föreskrivs inom Landstingets verksamheter.
-att åldersgruppen som omfattas av Landstingets subventioner, skall gälla ungdomar upp till 25 år.

Att behöva genomgå en abort innebär stora påfrestningar i en persons liv och vi har tillsammans ett ansvar för att se till att så få personer som möjligt behöver uppleva detta.
..
TACK säger jag till Margareta och Christina för värdskapet vid mitt besök! Ni gör tillsammans med övrig personal ett bra arbete...
Kristdemokraterna Julkalender 2012

 

 

måndag 26 november 2012

Tramsdebatt... igen!

 
Som lärare i flera av Sveriges kommuner under många år och under mer än sjutton år av dessa som rektor i Hofors, innan jag blev heltidspolitiker, kan jag inte annat än förundras över den årligt återkommande debatten om advents- eller julfirande för den svenska skolan i kyrkan. Förutom denna högtid tycks även skolavslutningar i kyrkan vara en styggelse, om olyckan nu skulle vara framme, att eleverna utsätts för otillbörlig konfessionell påverkan, vilket skulle skada elevernas hälsa och säkerhet.

 
Nu har  även Skolverket tagit fram en "juridisk vägledning för rektorerna" att tillämpa i samband med ovan beskrivna avslutningar i kyrkorummet. Skrattretande är då att höra från denna myndighet, att förutom "Den blomstertid nu kommer", nu även skall vara tillåtet att sjunga "Stilla natt". Skall dessa båda psalmer ges ut tillsammans med den juridiska vägledningen som tillägg, är den stora frågan.

Nej, jag håller med Göran Hägglund, när han säger ...
-Ny lag löser tramsdebatten om skolavslutningar i kyrkan.... ändra skollagens sjätte paragraf, som lyder "Utbildning vid en skolenhet eller förskoleenhet med offentlig huvudman ska vara icke-konfessionell"... Till detta bör följande tillägg göras ..."Undantag från §6 får i offentliga skolor enbart förekomma vid enstaka tillfällen under ett skolår i samband med firande av traditionella högtider. Deltagande vid sådana högtider ska vara frivilligt för eleverna".
-De enda som skulle ha anledning att sörja är väl den skara som två gånger om året får tillfälle att diskutera frågan i morgon-tv. Men det kanske flertalet av oss ändå kan leva med?"

Bra Göran!lördag 24 november 2012

Mycken ekonomisk sifferexercis

 
 
 
Den här veckan har det varit mycken ekonomisk sifferexercis... allt från att i landstingsfullmäktige Gävleborg bevittna ännu en skattehöjning à 30 öre till att under de två senaste dagarna sett och hört EU:s långtidsbudget 2014-2020 diskuteras från Brussel via media.

 
För landstingets del beslutades inga besparingsåtgärder för exempelvis hyrläkarkostnader, vilka i år kommer att överstiga 200 milj kronor. Tätposition i Sverige i negativ bemärkelse. Nej, här tycks det vara enklare att höja skatten. Åtgärder för att minska kostnader låter vänta på sig. Femte skattehöjningen sedan 2000 varav tre sådan med Centerns hjälp... för mig mycket förvånande!

I Brussel... där EU:s 27 regeringschefer väntade sig att hitta en kompromiss bakom "en ambitiös budget" för allas väl och ve, var långt ifrån lätt. Den som trodde att det skulle vara klart efter tvådagarsmötet, 22-23 november, kunde inte ha varit seriös. Här fanns högljudda krav på nedskärningar... populärt på hemmaplan eller till att enligt vår egen statsminister Fredrik Reinfeldt rättmätigt ställa krav på minskat stöd till jordbruket och mer stöd till forskning och utbildning.

EU-budgeten är inte stor, men den är viktig. Den utgör bara omkring 2 procent av de totala offentliga utgifterna i medlemsstaterna och är i första hand en investeringsbudget. 94 procent av dess totala avkastning investeras i medlemsstaterna eller används för unionens yttre prioriteringar. För många regioner och medlemsstater skulle offentliga investeringar minimeras, eller vara omöjliga, utan bidragen från EU-budgeten.

Med denna budget kan Europa ta sig ur den ekonomiska krisen... vi kan främja investeringar i tillväxt och sysselsättning och inte minst hjälpa medlemsstaterna att hantera de nuvarande strukturella utmaningarna, särskilt försämrad konkurrenskraft, ökande arbetslöshet och fattigdom.

Alla 27 medlemsländer inkluderat Europaparlamentet har nu ställt sig bakom en gemensam tillväxtstrategi, Europa 2020-strategin, där EU-budgeten är en del av drivkraften till utveckling. Till denna strategi har Sverige med sina regioner nu ett digert jobb framför sig, att utarbeta sina strategier för att ge sina svar, för de utmaningar man står inför.

I Gävleborg arbetas det nu med framtagandet av denna strategi bland länets partier... remissvar skall inlämnas senast 8 december. Själv arbetade jag med detta förra lördagen tillsammans med ett femtiotal kristdemokrater, samlade i Nordanstig på distriktstämma.

 


 

 måndag 19 november 2012

Akutmottagning på Gävle Sjukhus

Idag besökte jag akutmottagningen på Gävle sjukhus. Med Revisorernas PM från i maj ville jag få en dagsfärsk rapport på omhändertagande av patienter, väntetider mm inom denna verksamhet. Det var verksamhetschef Hanna Höghielm som stod för värdskapet, där förutom jag även tre ur KD´s landstingsgrupp fick ytterligare kunskap.

Snart fick jag klart för mig att ordet väntetid - i folkmun accepterad sådan till ett minimum och där politiken pratar om max 4 tim - inte skulle heta annat vistelsetid. Inom denna tid påbörjas arbetet med patienten beroende av vilket behov som föreligger. Här pratade Hanna om max 20 min för en första överblick av patientens tillstånd. Tidigare fick man som patient komma in i en sluss, beskriva sitt ärende för sköterskan i receptionen innan man – om man hade tur – släpptes in på akuten.

Nu har detta moment sloppats och alla kan gå in direkt... man passerar en monter med olika knappar.
Har man till exempel bröstsmärtor kan man trycka på en akutknapp för att få omedelbar hjälp. Annars trycker man fram en vanlig kölapp och sätter sig ned och väntar på sin tur.I och med att vårdpersonalen inte behöver sitta och ta emot i receptionen är tanken att de i stället snabbare ska hinna ge alla patienter en första undersökning. Målet är att det ska ske inom 20 minuter.
Ett nytt bedömningssystem för prioritering av patienter har införts - med färgen röd för akut åtgärd till orange, gul och grön åtgärd. Det sistnämnda med lägst priorigrad.
Tillgång på läkare är en viktig fråga för akuten, vars bedömning spelar oerhörd stor roll, varför jag blev en aning bekymrad med informationen att det var inte helt lätt att rekrytera läkare till akuten... en viss rädsla kunde skönjas hos de som fick tjänster där. Var det månne klagomål och anmälningsrisk som låg i bakgrunden.

Vid undersökningen kontrollerar man bland annat blodtryck, syresättning och andning. Därefter bedömer man hur snabbt och vilken vård man behöver.

Är man riktigt akut sjuk kan man komma in till läkare direkt, annars får man gå tillbaka till väntrummet. Om man inte behöver sjukhusvård kan man hänvisas till familjeläkarjouren eller till sin hälsocentral.

– Men då har man i alla fall fått komma in och få en undersökning och då är det nog lättare att acceptera, tror Hanna Höghielm.

Men systemet ställer krav på patienterna att läsa lappar med instruktioner och trycka på rätt knapp. För anhöriga finns en egen knapp att trycka på, liksom för patienter som är infektionskänsliga.Själv förstod jag ganska snart att ett besök vid akuten efter lunch är kanske inte den bästa tiden å andra sidan är jag i akuttillstånd och behov av vård bestämmer man inte det själv. Dock hoppas jag att den den femtedel, som idag kommer till akuten och inte hade det behovet skall minimeras i framtiden. Alla bör känna till 1177.

Tack Hanna med personal för att ni tog er tid att ge information!


lördag 17 november 2012

Livet ska levas rikt hela livetLivet ska levas rikt hela livet... med de orden började Barn- och äldreministern Maria Larsson, sitt anförande vid lanseringen av Äldreboken, vid en träff på äldreboendet Spelmannen i Torsåker igår.
En bok skriven av Socialchef Jan Bornestig, Hofors och Fotograf Håkan Olsén Falun.

-Äldreomsorgen är ett flitigt diskussionsämne i tidningsspalterna. Tyvärr är det ofta undantagen, den icke fungerande omsorgen, som det skrivs om. All den goda vården och omsorgen, att engagerad personal och alla nöjda äldre skrivs det sällan om. Detta skapar en bild av äldreomsorgen som inger de äldre oro. Vågar man bli gammal i vårt land, frågar man sig. Därför behövs motbilder som kan skapa trygghet inför älderdomen, bilder som ger en rättvisande bild av svensk äldreomsorg.

I förordet till boken skriver fortsättningsvis Maria ...
-Äldreomsorgen ska kunna fortsätta vara den person man varit i tidigare i livet också när man blir gammal. Så långt det bara är möjligt ska man få behålla sina vanor och göra det man tidigare tyckt varit roligt och härligt.
..

Grattis till denna fantastiska bok säger jag till Jan och Håkan,... lycka till i den fortsatta lanseringen av en mycket viktig bok!

..
Vid lanseringen av Äldreboken fanns Arbetarbladet och Gefle Dagblad

torsdag 15 november 2012

Livet är ett äventyr! 
Från inferno av lågor till ett helt nytt liv!
”Ett eldhav stort som globen omger oss. Det är 1000 grader varmt. En människa kremeras vid 700 grader.”

Lasse ”Brandmannen” Gustavsons livsöde är en lysande manifestation av personlig viljekraft och vad medmänskligt stöd kan åstadkomma.

”Håret och skägget knastrar när det brinner av och det bubblar i hörselgången när öronen smälter. Fingrarna förkolnar utan att det känns. – Jag dör nu, tänker jag och andas in hårt för att det ska gå fortare. Mina värderingar brann upp tilsammans med mitt ansikte den där natten. När jag vaknade var det till en ny värld.”

En värld av skönhet.
..

 
”Sätter du gränser för vad du tror du kan, så sätter du gränser för vad du kan”

Ola Skinnarmo har genom åren genomfört ett flertal imponerande expeditioner. Med stor träffsäkerhet och humor drar Ola paralleller från sina olika äventyr till en vardag som alla kan känna igen sig i.
 
TACK Lasse och Ola för en oförglömlig höstkväll i Gävle - 14 nov 2012!

torsdag 8 november 2012

Glädjens dag idag...


Idag är en glädjens dag på UNICEF eftersom en utredning tillsatts om barnkonventionens status. Det kan tyckas som ett litet ynkligt, och mest byråkratiskt, svar på vårt krav om att göra barnkonventionen till svensk lag för att stärka barns rättigheter... säger man ikväll från UNICEF. Men det är en mycket viktig åtgärd som regeringen nu vidtagit för att komma vidare i denna fråga.
..
Ansvarig minister Maria Larsson säger att regeringen ska utreda fördelar och nackdelar med att inkorporera Barnkonventionen i svensk lag. Detta meddelades för två veckor sedan, men blev mer officiell vid UNICEF´s VIP Parad i Stockholm ikväll.

- Jag är mycket glad att kunna presentera nyheten. Det är en klockren framgång för oss kristdemokrater, säger Maria Larsson.

måndag 5 november 2012

Jobbresan

 
Ikväll hade Förening Norden i Hofors besök av riksordf Sinikka Bohlin, Gävle. Hon berättade bland annat om - Jobbresan - dörren till Norden. Detta  är ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen, kommunen och Nordjobb. Den är kostnadsfri och vänder sig till unga i åldern 18 till 28 år, som vill ha möjlighet att söka jobb i Oslo. Jobbresan ger unga arbetssökande en chans till arbete genom resa, kurs och rådgivning inför arbetsintervjuer i Oslo.

Den arbetssökande skall på plats kunna gå på arbetsintervjuer och söka sig en bostad i Oslo. Man bor under tiden - en vistelse på fyra veckor - på Anker Hostel, centralt beläget i den norska huvudstaden.
Norge har med sin låga arbetslöshet och dynamiska arbetsmarknad mycket goda förutsättningar för den som letar ett arbete och Jobbresan har som uppdrag att hjälpa den arbetsökande.

För tillfället har Nordjobb etablerat ett samarbete angående Jobbresan med Söderhamn och Sandviken i Gävleborg.
.
Nordjobb har också sedan 1985 givit ungdomar mellan 18-28 år att genom ett arbete, ett boende och deltagande i kulturella aktiviteter möjligheten att uppleva ett nordiskt land under sommarhalvåret.
.

Nordjobb finansieras huvudsakligen av Nordiska ministerrådet, Föreningarna Norden, medverkande arbetsgivare och nationella arbetskraftsmyndigheter. Nordjobb har sedan starten 1985 förmedlat sommarjobb till cirka 21 000 nordiska ungdomar. Nordjobb koordineras från det Nordiska sekretariatet som ligger i Malmö.

Tack Sinikka för en givande Nordenkväll!