Summa sidvisningar

måndag 30 juli 2012

Oroväckande hög andel tonårsaborter


Enligt en rapport - The Reproductive Health Report ...Final report July 2011 - från EU hade Sverige 2009 den högsta andelen tonårsaborter, 22,5 per tusen kvinnor, bland de 21 EU-länder som deltog i undersökningen. Genomsnittet för alla länderna var 12,2.

Tonårsaborterna i Sverige har de senaste åren minskat och förra året var siffran 19,8 tonårsaborter per tusen kvinnor, men det är fortfarande en hög siffra. Kan subventioner av preventivmedel bidra till att få ner antalet ännu mer?

- Den frågan har diskuterats länge, men det finns en del studier och statistik som pekar på att det är så, säger Göran Stiernstedt, chef för vård och omsorg på Sveriges Kommuner och Landsting. Det är viktigt att framhålla att det är väldigt många andra åtgärder som är viktiga ...förutom att subventionera preventivmedel så är det nog sexualundervisning man bör satsa på. Det är möjligt att vi som en gång var föregångare börjar släpa efter på det området. Jag tror man bör ta ett krafttag kring det också i skolan.

- Det viktiga är att man har subventioner, för det är ett sätt att få ner abortfrekvensen. Sedan finns det skillnader när gäller ålder och hur stor subventionen är, säger Göran Stiernstedt.

..

För två år sedan ville Kristdemokraterna i Gävleborg höja åldern för subventionering av preventivmedel till 25 år. I stället blev det en sänkning från 23 år till 21 år! Vår motion - Subventionering av preventivmedel till ungdomar - blev avslagen.
..

Idag är det stora skillnader mellan landstingen i Sverige... I Norrbotten är det från och med den första januari i år gratis preventivmedel för alla till och med 25 års ålder. I andra landsting varierar subventionering från 19 år och uppåt till att ingen subvention finns. Sveriges kommuner och landsting, SKL, vill få bort de här skillnaderna, inte minst för att få ner antalet tonårsaborter, där Sverige ligger högt i en internationell jämförelse. SKL har därför tillsatt en utredning som ska titta på hur man kan jämna ut kostnaderna för preventivmedel mellan landstingen.

Bra initiativ tycker jag!