Summa sidvisningar

måndag 20 februari 2017

Vad blir nästa dumhet...

I dagarna har vi så nåtts av nyheten att BB i Hudiksvall återigen är hotat av nedläggning. Under fyra veckor i sommar skall det vara sommarstängt. Är detta månne början till en framtida avveckling kan man undra.

Hur kommer det sig att Gävleborg återigen hamnat i en svår personalsituation? Under de senaste åren har ett stort antal barnmorskor sagt upp sig – inte en obekant åtgärd av personal inom Region Gävleborg. Uppsägning är den enda åtgärd som den enskilde helt och hållet har egen makt över.
Vi har tidigare sett det hos ambulanspersonal som inte upplevde sig lyssnade på. I vårt län har två barnhälsovårdsöverläkare sagt upp sig då de inte fick gehör för sina åsikter om rimlig vård och Gävleborg blev det enda länet i landet utan barnhälsovårdsöverläkare – nu i snart två år!

Under tiden som regionledningen intervjuades av media om planerad sommarstängning hade personalen inte fått veta något. Tala om brist på respekt.

Nu måste majoritetspartierna möta den oro och ängslan hos gravida kvinnor med motförslag... gör om och gör rätt!

Förslaget är häpnadsväckande kortsiktigt.torsdag 9 februari 2017

Fortfarande...


Idag träffade jag delar av arbetsgruppen för Daisyspelare för Synskadades Riksförbund, SRF Gävleborg. De har som tidigare påpekats i media, försökt förmå Landstinget i Gävleborg, numera Region Gävleborg, att förskriva daisyspelare som tekniskt hjälpmedel för synskadade. Detta har skett under lång tid, mer än 15 år. Trots tidvis intensiv debatt har företrädare för Regionen ( S, V, MP och C) hävdat att stora delar av övriga Sverige intagit samma åsikt i frågan som Region Gävleborg, det vill säga att inte förskriva daisyspelare som hjälpmedel. Här har dock den ´politiska makten´ ändrat sig och meddelar nu med ett direktiv, att Daisyspelare kan förskrivas om medicinska och funktionella behov framkommer i förskrivningsprocessen.
Tyvärr har dock tydligen inte budskapet nått ända fram till Syncentralen. Detta är en resurs för alla synskadade bosatta i Gävleborg. Här har mer än en fått meddelandet att denna hjälp inte är tillgänglig. Nu står hoppet till en träff mellan SRF och Syncentralen i början av mars.
Tänk att vissa saker skall behöva ta så lång tid...!