Summa sidvisningar

fredag 28 augusti 2015

Inte helt ofarligt

 
-Det var ett sensationellt reportage som *bröderna van Tulleken levererade på tv förra veckan. Åtminstone för mig som vinskribent, skriver Mikael Mölstad i dagens SvD Näringsliv.

Här återges en studie kring alkoholdrickande på riktiga människor. Visserligen är studien liten, bara två personer – men bröderna är ändå tvillingar, läkare och upplägget har varit strikt vetenskapligt. BBC-programmet hade den provocerande svenska titeln ”Är vardagsdrickandet värre än helgfyllan”.

-Upplägget nu var att de båda skulle hålla sig till den lägsta alkoholranson som brittiska myndigheter anser i princip är ofarlig. Den ene tvillingen, Alexander, skulle dricka hela veckoransonen på en dag, den andre, Chris, skulle dela upp alkoholen på veckans alla dagar. Räknar jag om det i vin motsvarar det 25 cl vin varje dag i veckan för Chris och för Alexander 175 cl vin på en dag – det vill säga mer än två flaskor vin. En rejäl helgfylla, konstaterar Mikael Mölstad.

-Efter en månad med löpande medicinska tester kom slutdiagnosen. När det gäller helgfyllan fanns inget förbarmande. Den är fel på alla sätt. Symtom på inflammation och förgiftning. Inte bara levern drabbades utan även tarmarna tog sådan skada att tarmbakterier läckte ut och inflammerade immunsystemet. Skrämmande. En ögonbrynshöjare var att det inte är uttorkning som ger baksmälla, vilka många tror. I programmets analys är det istället alkoholens nedbrytningsprodukt, acetaldehyd, som ger en slags infektion i kroppen. Effekten blir som vid en rejäl förkylning – törst, trötthet och huvudvärk. Det var en nyhet för mig, skriver Mikael Mölstad.
Det mest intressanta var ändå att även det utspridda vardagsdrickandet gav samma symtom på inflammation i levern. Det verkade som om levern tar mycket längre tid att bli normal än vad man räknat med – hur du än dricker. Professorn i programmet blev helt förbluffad över detta och lovade omedelbart att sätta igång en större studie. Vilken i förlängningen kan ändra de brittiska alkoholrekommendationerna.

-Vad tänker jag efter att ha funderat över allt detta i några dagar? Jag tror fortfarande att lite alkohol då och då är bra för hjärtat – i synnerhet i min ålder. Inget motsäger detta. Men jag är nu också övertygad om att några vita veckor ibland är en bra idé. Och jag tänker att 2-3 dagar utan alkohol per vecka kan vara bra för levern. Helgfyllan funderar jag inte på. Det har ändå aldrig varit något jag ägnat mig. Sammanfattningsvis: Ett ovanligt nyktert program om alkoholkonsumtion, avslutar Mikael Mölstad.
..
*Britterna Alexander och Chris Van Tulleken är 36 år gamla enäggstvillingar och båda är verksamma som doktorer


fredag 14 augusti 2015

Sommaren som gått...


Efter sommarens välbehövliga vila har jag börjat med studiebesök på länets två större sjukhus - Hudiksvall och Gävle - tillsammans med mina kollegor i Samverkan Gävleborg. Visst har jag fått veta det jag redan visste om sjuksköterskebrist, läkarbrist, stängda vårdplatser och nu senast även smärtsamt blivit påmind om kaoset på förlossningsavdelningen, Gävle sjukhus. Dock kan jag inte låta bli att påminna mig om vad tidigare Socialminister Göran Hägglund gav för kommentar häromåret... "Blir jag sjuk är jag glad om jag blir det i Sverige".

Kjell Norman, hälso- och sjukvårdsdirektör, säger att "Sommaren har flutit på bra".
 


Hudiksvalls sjukhus fick jag bland annat information om ett förbättringsprojekt på Hjärtenheten. Patienter med hjärtsvikt, vilka haft en hög återinläggningsfrekvens och därmed stor sjukvårdskonsumtion, följs numera upp i hemmiljö efter utskrivningen av ett multidisciplinärt team. Risken för återinläggning och antalet vårddygn har minskat dramatiskt.  Jag hoppas att detta projekt permanentas och ger "ringar på vatteneffekt" i regionen, landet och varför inte utanför landets gränser.Gävle sjukhus blev, förutom besök vid Kirurgavdelning 11 B, tid för en rundvandring runt sjukhusområdet. Här fanns diskussion bland mina kollegor om var den nya akuten skulle ha legat om vi fått bestämma och patienthotellet hade givetvis varit klart och även ett nytt angränsande hospice. Vad beträffar patienthotellet, vilket aldrig tycks bli av, har nu Region Gävleborg slutit ett nytt avtal med Clarion Hotel Winn i centrala Gävle om att hyra hotellrum. Avtalet löper till och med den 31 december 2017.

lördag 8 augusti 2015

Tunnelbanan som reklampelare

Det är inte bara i tunnelbanan i Stockholm man har upplevt reklamtexter som provocerar och ifrågasätts. Nu senast med Sverigedemokraternas kampanj som riktar sig till turister. Med en engelskspråkig text lovar partiet att bekämpa tiggeriet och välkomnar turister tillbaka efter en valframgång 2018.
Kampanjen har rört upp starka känslor på sociala medier - men där SL försvarar kampanjen med att man ska behandla alla annonsörer och politiska partier lika.
Motståndet blev dock här så starkt, att den tänkta livslängden på kampanjen à två veckor, blev nedriven av upprörda människor efter bara ett par dagar.
Hela annonskampanjen har dock tydligen efter mångas bedömning gett annonsörerna avsedd effekt - rätt eller fel - där budskapet har nåtts ut till de flesta.

När tunnelbanan i London tapetserades med reklambilder i april i år med en trådsmal tjej och texten "Are you beach body ready" ledde även det till stora protester. Här var det inte ett politiskt parti bakom kampanjen utan ett företag med proteinprodukter, vilket lovade, att bara man använde sig av denna produkt, skulle i det här fallet, kvinnokropparna vara redo för en sommarsemester på badstranden.
Här blev reaktionen dock det motsatta... mängder av inlägg på sociala medier med bilder på det motsatta, gav uttryck för en positiv kroppsuppfattning, oavsett om man är smal eller inte. Något proteintillskott behövdes sannerligen inte.
Här är kanske forskaren Karolina Lundes bok "Projekt perfekt", dags för inläsning. Boken är skriven för studerande och yrkesverksamma psykologer, socionomer, lärare, idrottsledare, folkhälsovetare och beteendevetare. Tack vare bokens tillgängliga språk kan boken med fördel läsas av alla som vill veta mer om kroppsuppfattningens psykologi.
...
Till sist... "Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser." Artikel 19 ur FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter.
Dock finns det vissa gränser för både tryck- och yttrandefriheten, till exempel får man inte säga vad som helst offentligt i Sverige eftersom det finns en lagstiftning där hets mot folkgrupp ger straff.
 
När det gäller Sverigedemokraternas kampanj i Stockholm, har flera anmälningar landat hos justitiekanslern, JK.
Om JK bedömer att en förundersökning bör inledas kan även SL komma att utredas.
– Det brott som kan komma i fråga är i första hand hets mot folkgrupp, vi kommer att pröva om det finns anledning att inleda förundersökning, säger Anna-Karin Larsson, som är föredragande hos JK.