Summa sidvisningar

torsdag 25 oktober 2012

När man är där...!


På initiativ av Samverkan Gävleborg genomfördes en politisk debatt vid landstingsfullmäktige i Bollnäs i ämnet "Hospice - Vård i livets slut i Gävleborg" igår. Nio partier fick delge sina ståndpunkter inom detta viktiga område. Innan debatten fick alla en sammanfattande bild av hur det ser ut i Sverige av idag när det gäller den palliativa vården för medborgarna i livets slut. Idag dör ungefär 3200 människor per år i Gävleborg och detta sker oftast i hemmet, äldreboendet eller sjukhuset. Alternativet att få dö på ett Hospice finns inte och nu kanske skulle klarhet i en viktig fråga skönjas genom denna debatt... men ack så blev inte fallet. I stället för att se möjligheter till skapandet av ett sådant blev diskussionen alltför mycket kring investeringskostnader och vem som skulle vara "byggherre"! Själv förvånades jag över denna slagsida i diskussionen med att göra jämförelsen parkeringshus vid sjukhuset i Gävle. Där kan kostnaden à 40milj kr antas utan diskussion. Ingen funderar kring vems som skall bygga, men där handlar det om vårdnaden av bilen och inte om människan vid livets slut,... eller har jag fel?

För mig som kristdemokrat är detta en viktig fråga. Det skall finnas ett komplement till övrig palliativ vård. Man skall kunna få sluta sitt liv i ett Hospice, där trygghet och en hemlik miljö, med fysiskt, psykiskt och andligt välbefinnande för den svårt sjuke finns. Förebilden finns i Mellannorrlands Hospice i Sundsvall.

I Gävleborg finns idag intressenter, som vill starta ett Hospice - Själaro ... jag hoppas att detta skall kunna bli verklighet om inte annat så efter valet 2014. Lycka till säger jag till initiativtagarna i detta - Lucy Braga och Veronika Öström.
..

Tidigare blogg i ämnet hospice
http://www.landstingsradingemarkalen.blogspot.se/2011/02/det-skall-vara-gott-leva.html

"När man är där så finns ingenting som är viktigare än att någon kommer med detsamma när man ringer på klockan"...
"När man är där så finns ingenting som är viktigare än att man inte skall behöva tigga och vänta på smärtstillande medel"...
"När man är där så finns ingenting som är viktigare än att man får snabb hjälp till toaletten så man slipper vara rädd för att kissa och bajsa i sin säng och därefter se andra göra rent i sin säng"...

Jercy Einhorn