Summa sidvisningar

torsdag 16 augusti 2012

Hjärt-Lungfonden behöver Ditt stödIdag publicerade Hjärt-Lungfonden sin  rapport - KOL-rapport 2012.

KOL står för Kroniskt obstruktiv lungsjukdom och är en av våra stora folksjukdomar med minst en halv miljon drabbade. Av dem är det bara var femte som har fått rätt diagnos. Det innebär att minst 400 000 personer i Sverige lever med KOL utan att veta om det.
--
I inledningen av rapporten säger Staffan Josephson, generalsekr för Hjärt-Lungfonden att de drabbade får i många fall leva med ständig hosta, andfåddhet och trötthet. Ett samtal med en vän blir en ansträngning, sociala tillställningar en påfrestning. Som om inte sjukdomen vore nog i sig är det vanligt att KOL-sjuka också drabbas av andra sjukdomar. Den som har KOL löper ökad risk för hjärtinfarkt, hjärtsvikt och stroke.
I dag kan vi inte bota KOL, bara bromsa sjukdomsförloppet om sjukdomen upptäcks i tid. Faktum är att KOL är den enda av de stora folksjukdomarna i vilken dödligheten ökar. Varje år dör fler än 2 500 svenskar i sjukdomen. Mest ökar dödligheten bland kvinnor – en ökning med hela 74 procent sedan 1997.
Men så många skulle inte behöva dö. Med forskningens hjälp vill Hjärt-Lungfonden på sikt halvera antalet som dör i KOL och därför informerar vi om sjukdomen och samlar in pengar till KOL-forskning.
Det är glädjande att forskningen om KOL har ökat snabbt de senaste 10–15 åren, säger Staffan Josefsson. Den svenska KOL-forskningen har vuxit sig allt starkare och står sig nu väl i en internationell jämförelse, både när det gäller experimentell och epidemiologisk forskning. Det är också angeläget att ta reda på varför vissa personer drabbas av KOL och andra inte. Nu pågår till exempel intensiv forskning för att leta efter de förändringar i luftrören som gör att man lättare utvecklar KOL.

Under 2011 beviljade Hjärt-Lungfonden stöd till lungforskning med 36,5 miljoner kronor, vilket är mer än tre gånger så mycket som statliga Vetenskapsrådet delade ut under samma år. Men det är fortfarande för lite.
--
Hjärt-Lungfonden samlar in och fördelar pengar till forskning samt informerar om hjärt- och lungsjukdom. Fonden har inga statliga bidrag och verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag.

Insamlingskonto pg 90 91 92-7 och bg 909-1927