Summa sidvisningar

lördag 17 september 2016

Åtskilligt finns att förbättra

 
I Sverige lever idag minst en halv miljon människor med livslånga neurologiska sjukdomar eller skador kopplade till hjärnan och nervsystemet. Här kan nämnas Parkinsons sjukdom, ALS, Alzheimers, Epilepsi och MS men också folksjukdomarna Stroke, Restless legs, Demens och Migrän. Den som drabbas får stora problem i både vardag och arbetsliv. Många tvingas sluta arbeta och blir beroende av personlig assistens. Översatt till Gävleborg är det över 10 tusen med neurologisk sjukdom.

Häromdagen träffade Kristdemokraternas regionpolitiker, Gävleborgs Parkinsonförbund, som representerades av dess ordf Sven-Erik Nilsson och vice ordf Eva Malm.

Vi blev under en timmes träff informerade om villkoren som många av dessa patienter lever under idag .

Det som drabbade patienter enligt lag har rätt att kräva, att efter insats från hälso- och sjukvården, är rehabplanering, uppföljning och sist men inte minst vägledning i att på rätt sätt ta eget ansvar mycket viktigt.

I träffen framgick med all tydlighet att här finns åtskillligt att förbättra... alltifrån möjligheten till läkarkontakter, där neurologer saknas, till avsaknad av information för de drabbade i länet, vilken rehabhjälp man kan få. Bristen eller svårigheten att få läkarordinerad rehabilitering med anpassad medicinering nämndes också.

Själv påminde jag om både den brist på neurologer som finns i Sverige och de stora regionala skillnader som finns i den svenska neurologisjukvården.

I Stockholm, Västerbotten och Uppsala finns det fem-sex gånger så många neurologer per capita jämfört med Gävleborg. I Västerbottens län får 73 procent av MS-patienterna träffa sin läkare inom tolv månader. I Kalmar, Värmland och Västmanland är motsvarande siffra under 30 procent. Fortsättningsvis kan nämnas skillnader gällande patientnöjdhet, rätt vård, akutbehandling,...

Parkinson uppträder vanligen vid 65 års ålder. Undantag finns dock. Den mest effektiva behandlingen under tidig parkinson är det dopamin­inriktade läkemedlet levodopa. I framskridet skede kan rörlig­heten präglas av snabba kast mellan överrörlighet och oförmåga att röra sig alls. Variationerna kan dämpas genom olika strategier för att jämna ut behandlingen, men om stora svårigheter består finns tre avancerade parkinsonbehandlingar som kan ge lindring: Pumpbaseradbehandling med levodopa eller apomorfin, samt djup­elektrod­stimulering i hjärnan.

I Gävleborg görs en hedervärd insats genom Parkinsonförbundet, när man bland annat gör besök på länets äldreboenden. Personal och drabbade patienter kan inte få tillräckligt med information om denna sjukdom.

Detta och mycket mer fick jag och mina regionkamrater kunskap om - i ämnet Parkinson - i dialog med Sven-Erik Nilsson och Eva Malm. Än en gång tack säger jag och hälsa styrelsen för ett ovärderligt arbete, som ni gör i region Gävleborg.