Summa sidvisningar

söndag 26 mars 2017

Framgångsrikt recept...


Hur många gånger har man inte hört om brister i sjukvården, framför allt gällande bristen på personal vilket med ´automatik´ har lett till försämrad tillgänglighet för behövande patienter.

Häromdagen mötte jag, tillsammans med ett tjugotal regionpolitiker från KD, ledningen för den ortopediska verksamheten i Örebro län, där man gjort en framgångsrik strukturförändring. Samarbetet mellan ortopedenheterna vid sjukhusen i Örebro, Lindesberg och Karlskoga hade påbörjats, där utbildning av befintlig personal och fördelning av uppgifter mellan dessa tre sjukhus fanns. Detta tillsammans med en forskningsenhet inom ortopedin, allt för att på sikt säkerställa en god vårdkvalitet  för patienterna.

Karlskoga lasarett hade gjort stora satsningar inom axel- och knäkirurgin, Lindesbergs lasarett inom byte av knä- och höftleder. Universitetssjukhuset Örebro hade ökat sin verksamhet inom ryggkirurgi, barn- och fotkirurgi och inte minst inom ortopediska skador, särskilt svårare sådana.

Från att ha haft bland de längsta väntetiderna i landet för såväl läkarbesök som operation hade man nu lyckats korta ner väntetiderna avsevärt. Uppdraget hade från politiken varit, att ingen skulle behöva vänta mer än tre månader - vårdgarantin.

Nu pekade mycket på att ortopedkirurgiska kliniken klarade av att uppnå det målet.

- Många patienter har tidigare vänt sig till andra landsting och privata vårdgivare för ortopedisk vård, nu ser vi att patienterna i stället vänder sig till ortopedenheterna vid sjukhusen i Örebro, Lindesberg och Karlskoga. Patienterna har varit fantastiskt förstående och tillmötesgående när de kallats till besök eller operation på annat än sitt vanliga sjukhus, sa Ulf Nordström, Stf verksamhetschef ortopedkirurgiska kliniken.
..

Måtte denna ´ledstjärna´ i en alltmer mörk vårdsituation i Sverige, tas emot med glädje och ´ge ringar på vatten effekt´, säger jag.

Tack än en gång - Ulf Nordström, Stf verksamhetschef ortopedkirurgiska kliniken , Bjarne Lund Petersen, produktionschef ortopedi och Ylva Sars, verksamhetsutvecklingschef ortopedi - säger jag för ett givande möte.