Summa sidvisningar

måndag 28 oktober 2013

Föräldrastöd

 
 

 
 
 
 
-Föräldrar är de viktigaste personerna i varje barns liv. Föräldrar som förmedlar både värme och ramar kan få barnet att känna tillit till sig själv, till vuxenvärlden och till samhället. Föräldrar kan påverka förutsättningarna för barnets fysiska och psykiska hälsa och utveckling i stort, var välkomstanförandet som Maria Larsson - Barn- och äldreministern - förmedlade via internetlänk till några hundra länspersoner vid regionkonferens i Gävle för tre veckor sedan. Aktuell forskning och erfarenheter av föräldrastöd sprids på ett tjugotal regionala konferenser denna höst i Sverige.

Statens folkhälsoinstitut (FHI) arrangerar på uppdrag av regeringen dessa regionala konferenser i samverkan med länsstyrelse, landsting och regionförbund. FHI har i samband med detta tagit fram en handbok om lokalt och regionalt föräldrastödsarbete som stöd i att påbörja eller vidareutveckla det föräldrastödjande arbetet.

Konferenserna vänder sig till de som arbetar med föräldrastöd eller är intresserade av att påbörja ett sådant arbete; beslutsfattare, tjänstemän och praktiker i kommuner, landsting och ideella organisationer i samtliga län. Goda exempel sprids.

I Gävleborg är Ovanåker den enda kommun mellan Stockholm och Umeå som fått pengar från folkhälsoinstitutet på regeringens uppdrag. Tre utvecklingsideér har genomsyrart arbetet:

-  att tillvarata kraften i lokala nätverk
-  att finna nya kreativa arenor för föräldrastöd
-  att öka antalet pappor som deltar i föräldrastödsutbudet 

Att ta tillvara på lokalsamhällets resurser är viktigt. I Ovanåker är de tre F:en, företag, föreningar och församlingar grundstenarna. Projektet vill profilera Ovanåker som en kommun som är attraktiv för familjer och barn.  
Projektet genomförs av Ovanåkers kommun tillsammans med Uppsala Barnhälsovård SHS.
..
I dagens samhälle finns mycket som kan försvåra föräldrarnas möjlighet att skapa en bra uppväxtmiljö. Samhället kan ändå med begränsade insatser och till förhållandevis låga kostnader göra en hel del för att underlätta för familjerna. Forskning visar att olika former av föräldrastöd är insatser som har betydelse för såväl enskilda barn som för samhället i stort.

Föräldrastöd kan handla om allt från en mötesplats för familjer till en föräldrakurs under en hel termin. Behovet av stöd växlar under barnets uppväxt, beroende på barnets utveckling, vad som händer inom familjen och utvecklingen i samhället.

Budskapet är viktigt... nu gäller det att göra "verkstad" av goda idéer. Ovanåker är ett bra exempel!
 
 
 
Maria Larsson vid UNICEF´s VIP Parad i Stockholm - 8 nov 2012 -
Att göra Barnkonventionen till svensk lag
 
 

tisdag 22 oktober 2013

Vem skall betala framtidens sjukvård?

 
Den årligt återkommande prioriteringskonferensen sedan sju år tillbaka har gått av stapeln under två dagar... denna gång i Gävle. Närmare 400 deltagare - politiker, tjänstemän och forskare - från länet och övriga Sverige plus ytterligare länder, lyssnade och diskuterade viktiga prioriteringsfrågor i ämnet Hälso- och sjukvård i framtiden.

Helt klart är att en åldrande befolkning, dyrare behandlingar och sist men inte minst en krympande tillväxt i framför allt västvärlden gör att sjukvården står inför en jätteutmaning. Frågan är hur resurserna ska fördelas för att alla ska kunna få ta del av en god vård.

En grundförutsättning för att vi skall ha råd med sjukvård i framtiden är att vi skapar tillväxt. Problemet är att idag och framöver tycks detta inte vara fallet. Ekonomin har stagnerat och skatteunderlaget börjar svikta. Vem skall betala? var frågan Richard Saltman - professor i sjukvårdspolitik vid Emory Universitetet i Atlanta, USA och dessutom expert på europeiska sjukvårdssystem - ställde.

I framtiden kommer sjukvården i allt högre omfattning att betalas genom privata försäkringar och patientavgifter var hans svar. Dessutom kommer ökad konkurrens mellan vårdgivare uppmuntras I detta tilltar entreprenörsandan inom sjukvården, vilket är nödvändigt för att behålla en god standard i sjukvården.  Arbetsgivare kommer att få ta större ansvar för vården.

Det deltagarna i konferensen säkert tog med sig efter två givande dagar är hur försvara och utveckla sjukvården i Sverige i en framtid som tycks bli allt tuffare. Fortfarande gäller ...hälso- och sjukvårdslagen

2 §. Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården. Lag (1997:142).

torsdag 17 oktober 2013

Viktiga möten

 
 
Ibland har jag förmånen att som politiker få träffa intressanta och givande personer. Personer som onekligen är utanför de vanliga arenorna och vars påverkan är till gagn för utvecklingen i samhället... som arbetar förebyggande i hälsofrågor och i detta sparar massor med pengar i det långa loppet.

Under några dagar i Stockholm - träff med politiker från hela landet - hade jag bestämt möte med en färgstark person. I hennes presentation på blogg, hemsida, m fl platser återkommer ord som kostrådgivare, livsinspiratör, krönikör, föreläsare...

I ett pressat tidsschema fick det bli en arbetslunch innan tåget tog mig tillbaka till Gävleborg. Visst... jag vet att i vårt län finns riktlinjer i ämnet hälsosamtal runt kost och fysisk aktivitet med föräldrar om deras barn bland annat. Det utförs när barnet är 10 månader och upprepas vid 2, 3, 4 och 5 års ålder. Det sägs att stor del av personalen på våra barnavårdscentraler har genomgått utbildning i motiverande samtal. Frågan jag ställer och många med mig blir då... Varför är då resultaten gällande barnfetma bland annat föga imponerande. Det är ett stort problem i Gävleborgs län... det går hand i hand med ohälsotalen. Här behövs ett ökat barnperspektiv med familjen i fokus, där föräldrar, skola och övriga inom vuxenvärlden ges vägledning i kost- och näringslära.

Idag drunknar vi av åtskilliga bantningskurer och preparat i massmedia. I sjukvården ökar antalet magoperationer / överviktskirurgi... Det som onekligen behövs är en än större satsning på förebyggande arbete.

Budskapet jag bland annat fick ta med mig var...

-Planera din mat för hela veckan, så slipper du impulsköp som många gånger är onyttiga.

-Hög kvalitet! Skippa varmkorven och strunta i den panerade fisken. Ta dig tid att ta reda på vad som är bra proteiner, hur man mixar en god och samtidigt stadig sallad. Läs på om långsamma kolhydrater, ät från alla näringsdelar och fördela jämt över måltiderna.

-Glöm inte bra mellanmål, för att minska sötsuget.

-Bort med onödigheter.

-Fram med kalendern - smit inte! Planera dina fysiska aktiviteter, så att de blir av. Ta små steg men gör dessa synliga. Även minsta aktiviteterna skriver du in i kalendern.

-Rensa i skåpen. Gamla varor, brutna kakförpackningar, halvdruckna läsk. Släng ut och skapa nya rutiner. Nu är det din möjlighet!

TACK säger jag till ännu en viktig person i min kunskapskrets...
Mia Olsson, Du behövs!

måndag 14 oktober 2013

Vår framtid...

 
 
 
 

 
Idag fick jag tillsammans med Kristdemokraternas landstingsgrupp, förmånen att besöka Familjehälsan västra Gästrikland. Det var Vårdenhetschefen Marie Öhagen med personal som avsatte nittio minuter för givande information.

Barn- och familjehälsan är en psykosocial verksamhet inom primärvården för blivande föräldrar, barn 0-12 år och deras familjer. Mottagningen är en första instans för blivande föräldrar eller barn vars bekymmer finns i familjesituationen eller hos barnet självt. Föräldrarna tar själva kontakt med mottagningen. Ibland kan kontakten ske med stöd från barnmorskemottagningen, barnavårdscentralen, skolhälsovården eller från andra vårdgivare.
På Barn- och familjehälsan arbetar psykologer, socionomer och sjuksköterskor.
-Vi arbetar under tystnadsplikt och besöken hos oss är kostnadsfria, var budskapet. Upptagningsområdet är förutom Sandviken även Hofors och Ockelbo.

I barn- och familjehälsan finns även Ungdomsmottagningen Sandviken, vilken arbetar för att stödja ungdomar i deras identitets- och personlighetsutveckling genom att främja fysisk, psykisk och sexuell hälsa. Ungdomsmottagningen är öppen för ungdomar mellan 13-23 år. Här arbetar barnmorska, undersköterska, läkare och kurator. Tillgång till psykolog och dietist finns även.
Budskapet från personalen  till ungdomarna i Sandviken, vilken de ofta träffar vid skolbesök en dag i veckan är...
-Du kan kontakta oss för frågor kring kärlek och relationer, levnadsvanor, preventivmedelsrådgivning, akut p-piller, graviditet och abortfrågor, sexuellt överförda infektioner, familjeproblem, nedstämdhet, oro/ångest/stress, kris/sorg och sexuella övergrepp/våld. Allt arbete sker givetvis under tystnadsplikt och besöken är avgiftsfria.
--
TACK för givande information... ett viktigt arbete utförs för gävleborgarnas bästa. I det här fallet västra Gästrikland.

tisdag 8 oktober 2013

Livsviktig gåva

 
Under innevarande vecka uppmärksammar landstinget donationsveckan. Det gäller att få fler att ta ställning... att efter sin död vilja donera sina organ och vävnader.

-Idag har vi brist på organ i Sverige. Människor dör i väntan på organ. Målet är att Sverige ska bli självförsörjande, att de som behöver organ får det. Vi vill uppmärksamma både de som väntar och har fått organ och även de som donerat, säger Johnny Hillgren, donationsansvarig läkare Landstinget Gävleborg.

Idag finns i Sverige ett donationsregister och det sköts av Socialstyrelsen i samarbete med Donationsrådet. Donationsregistret startades 1996 av Socialstyrelsen i samband med att den nu gällande transplantationslagen trädde i kraft. Över 1,5 miljoner personer var registrerade i detta register så sent som jan 2009. Idag är siffran inte påfallande större. Vi är ett av de sämsta länderna i Europa när man jämför antal organdonatorer per miljon invånare. Cirka 85 procent av svenskarna är positiva till organdonation, men endast hälften av befolkningen har gjort sin vilja känd.

Antalet donatorer i Sverige räcker inte för att fylla behovet av organ till alla de patienter som väntar på en transplantation.

Genom transplantation kan sjuka organ och vävnader ersättas av friska från en annan människa. Numera går det att transplantera organ som njure, lever, hjärta, lunga och bukspottkörtel. Det går även att transplantera vävnader som hud, hornhinna, hjärtklaff och benvävnad.

- Imorgon kan det vara du som står där, det kan hända dig. Ta ditt beslut själv, så skonar du dina anhöriga från att behöva fatta ett svårt beslut i en krissituation, menar Johnny Hillgren.
..

Donationskortet finns i fyra olika naturmotiv. Korten finns att hämta på Apotek och vårdcentraler. Fyll i ditt donationskort och bär det synligt i din plånbok. I samband med detta är det viktigt att du informerar dina närstående om ditt beslut.

Anmäl dig till donationsregistret!

 

fredag 4 oktober 2013

Befolkningens hälsa eller folkhälsa... i Gävleborg

 
Under två dagar har jag som landstingspolitiker förkovrat mig i ämnet folkhälsa eller som svensk förening för folkhälsoarbete uttrycker det... befolkningens hälsa.
Övriga deltagare under dessa dagar var länspolitiker i det nyss bildade Nätverket för strategiskt folkhälsoarbete i Gävleborg - NSFG. Till nätverkets hjälp finns ett sekretariat bestående av fyra personer från Länsstyrelsen, Region Gävleborg, Landstinget och Kommunerna.

Detta nätverk jobbar idag med tre fokusområden
-Delaktighet och inflytande
-Ekonomiska och sociala förutsättningar
-Barns och ungas uppväxtvillkor

Under två intensiva dagar i ett viktigt ämne,  fick jag onekligen en mängd fakta som med all rätt, blev belysta utifrån skiftande politisk bakgrund och värderingar. Här fanns givetvis massor av gemensamma nämnare...

Folkhälsa är ett uttryck för befolkningens hälsotillstånd som tar hänsyn till såväl nivå som fördelning av hälsan.
En god folkhälsa handlar således inte bara om att hälsan bör vara så god som möjligt, den bör vara så jämlikt fördelad som möjligt. Här finns skillnader mellan män och kvinnor, socioekonomiska faktorer, invandrare och svenskar osv. Det alla dock var överens om var att folkhälsoarbetet inryms i alla politiska beslut.

Politiker måste kunna se sambanden mellan...

-Livsvillkor
Demokrati och delaktighet
Barns uppväxtvillkor
Utbildning och arbete
Livsmiljöer
Socialt kapital

-Levnadsvanor
Rökning
Alkohol och droger
Fysisk aktivitet
Matvanor
Sexualvanor
 
-Sjukdomar
Cancer
Hjärt- och kärlsjukdomar
Diabetes
Psykisk ohälsa
 
I Gävleborg sker återkommande uppdateringar genom Samhällsmedicin, där man på ett överskådligt sätt kan hämta in uppgifter om sakernas tillstånd gällande hälsoläget.

Själv säger tack till Jan Linde - Ordf i Svensk Förening För Folkhälsoarbete - för två givande dagar... På återseende i ett viktigt ämne!
--

Nöjd Levnad
Äta lite, dricka vatten,
Roligt sällskap, sömn om natten,
Käckt arbete, lägligt bo,
Stillhet någon stund på dagen;
Det är lagen,
För min hälsa och min ro
Olof von Dalin 1708-1763