Summa sidvisningar

torsdag 13 februari 2014

1-0 till Hudiksvall


Efter läkarexamen har de flesta börjat tröttna på livet som läkarkandidat. Man börjar söka ett bra sjukhus att göra sin allmäntjänstgöring på. Idag fick jag tillsammans med mina Orådskollegor i Samverkan Gävleborg förmånen att göra ett studiebesök på Hudiksvalls sjukhus, där alltid ett trettiotal AT-läkare gör sina 21 månaders tjänstgöring tillsammans med övrig primärvård i Hälsingland. AT-läkarna kommer i första hand från Stockholm, Uppsala och Umeå.

Mitt helhetsintryck är efter någon timmes information av AT-ledningen vid nämnda sjukhus, mer än tillfredsställande. Årliga utvärderingar från berörda AT-läkare i Sverige ger vid handen, att utbildningen som helhet med handledning, deltagande i jourverksamhet mm i Hudiksvall är i jämförelse med övriga Sverige i topp. Bra med tanke på att förutsättning för att dessa AT-läkare stannar kvar i länet ökar.

I dessa OS-tider kanske uttrycket 1-0 passar in som någon i gruppen uttryckte det, när jämförelse gjordes med Gävle sjukhus.


Huvudentrén Hudiksvalls sjukhus i vinterskrud - jan 2014