Summa sidvisningar

torsdag 9 februari 2017

Fortfarande...


Idag träffade jag delar av arbetsgruppen för Daisyspelare för Synskadades Riksförbund, SRF Gävleborg. De har som tidigare påpekats i media, försökt förmå Landstinget i Gävleborg, numera Region Gävleborg, att förskriva daisyspelare som tekniskt hjälpmedel för synskadade. Detta har skett under lång tid, mer än 15 år. Trots tidvis intensiv debatt har företrädare för Regionen ( S, V, MP och C) hävdat att stora delar av övriga Sverige intagit samma åsikt i frågan som Region Gävleborg, det vill säga att inte förskriva daisyspelare som hjälpmedel. Här har dock den ´politiska makten´ ändrat sig och meddelar nu med ett direktiv, att Daisyspelare kan förskrivas om medicinska och funktionella behov framkommer i förskrivningsprocessen.




Tyvärr har dock tydligen inte budskapet nått ända fram till Syncentralen. Detta är en resurs för alla synskadade bosatta i Gävleborg. Här har mer än en fått meddelandet att denna hjälp inte är tillgänglig. Nu står hoppet till en träff mellan SRF och Syncentralen i början av mars.




Tänk att vissa saker skall behöva ta så lång tid...!