Summa sidvisningar

måndag 16 september 2013

Bra jobbat Elin!

 
Under  alltför många år har Vuxenpsykiatrin i Gävleborg brottats med problem m läkarbrist, långa väntetider till diagnos och behandling. Trots tidigare åtgärder med fler chefer och omorganisationer på rad har det hjälpt föga.

Nu har  Psykolog Elin Rosengren fått uppdraget att åtgärda problemen i länet. Nu som verksamhetschef för hela länet. Hon har tidigare vänt trenden på allmänpsykiatriska avdelningen i Gävle. Nu skall hon se till att fler får bättre hjälp snabbare. Och hon älskar sitt uppdrag.

På allmänpsykiatriska avd i Gävle började Elin och hennes medarbetare med det viktigaste: vårdens innehåll, säger Elin till Arbetarbladet
– Vården ska först och främst vara kunskapsbaserad. Vi granskade minsta detalj, både i vårdflödet, diagnostiken och behandlingarna. Vad säger de nationella riktlinjerna och vad säger forskningen?
– Nu får alla patienter en utförlig diagnostik och likvärdiga behandlingar i rätt ordning utifrån sin diagnos. När det var lång kö började man kanske behandla en person med generaliserat ångetsyndrom, som samtidigt hade misstänkt, men outredd, ADHD. I ett sådant fall är det bättre att fastslå säkert att det även handlar om ADHD, för att patienten ska få rätt läkemedel och i och med det klara terapin bättre.
Förändring är dock svårt för alla, och det blir inte lättare om man mår psykiskt dåligt. En del patienter tyckte till en början att det var jobbigt att ändra de "vårdvanor" man byggt upp.

– Vården behöver ständigt utvecklas. Alla arbetsplatser består av individer med olika bakgrund, förklarar Elin. Har vi 50 i personalen så kan vi ha 50 olika idéer om den bästa behandlingen. Det är först de senaste åren som psykiatrin fått riktlinjer från Socialstyrelsen om vilka insatser vi ska erbjuda och i vilken ordning.

Resultatet blev häpnadsväckande. I ett kompendium läser jag av staplarna. Tidigare väntade hälften av de hjälpsökande mer än 90 dagar på ett första besök. Nu är den siffran nere i fem procent. Väntetiden till en KBT-behandling låg på igenomsnitt 50 veckor. Nu inleds de inom ett snitt på fem veckor.

Viktigt att notera är Elins beskrivning om personalens arbetsmiljö
– De var extremt förändringsvilliga. Jag blir nästan tårögd när jag tänker på det förtroende jag fick och det arbete vi gjorde tillsammans.
..

Bra jobbat Elin säger jag... Allt för ett större välbefinnande för en stor skör patientgrupp i länet. Lycka till med uppdraget att förändra länets vuxenpsykiatri till det bättre... nu som verksamhetschef för vuxenpsykiatrin i hela Gävleborg.