Summa sidvisningar

söndag 26 januari 2014

Ömsom vin ömsom vatten...

 
Det märks att supervalåret har börjat. I media beskrivs verklighetens tillstånd i Sverige i antingen ljusa eller mörka färger. Det blir ofta av den sistnämnda varan genom den mediavärld, där enligt undersökningar, ja journalisterna till åttio procent är rödgröna till färgen.

Äldrevården har mer än en gång från Alliansregeringens sida helt följdriktigt, redovisats i ljusa färger. Detta framför allt beroende av alla undersökningar som gjorts, både nationellt och internationellt, som bekräftar att Sverige ligger i topp enligt de som åtnjuter denna äldrevård. Detta till trots visar så Mediasverige mer än en gång på det motsatta... man har hittat något skräckexempel och detta får så vara typexemplet för svensk äldrevård. Då blir det desto viktigare när Expressen i går visar på det motsatta. "Äldrevården är inte ett träsk av vanvård...". Själv brukar jag mer än en gång hänvisa till Äldreboken.

Ofta får man höra att det saknas resurser i form av pengar... om vården får mer pengar blir allt bättre. Detta är en sanning med modifikation. I vårt eget län - Gävleborg - har det så visats att operationsköerna drastiskt minskat genom bl a smartare schemaläggning, öppna operationssalar hela dagar och så långt det är möjligt separera de akuta operationerna från de planerade så att de inte stör varandra.
I dag opereras nio av tio patienter inom 90 dagar. Antalet utförda planerade operationer per år har ökat med 21 procent sedan 2008. Med befintliga resurser har man lyckats öka 4 300 operationer under åren 2008 till 2013. Mycket bra.

Ömsom vin...


lördag 18 januari 2014

Grattis!

 
 
 
Häromdagen fick jag vid besök på Hudiksvalls sjukhus se pågående ombyggnation av hus 07. Alltsedan arbetets början 2010 med projekt "kortvårdskirurgi" till dagens slutgiltiga utformning med bland annat intensivvårdsavdelning, har arbetet onekligen inte fortskridit med någon större fart. Omtag har fått göras för att få, som det heter, en bättre helhetslösning för operationsverksamheten i Hudiksvall.  Nu tycks dock bilden av hur det kommer att se ut i den närmaste framtiden fått ett klarläggande. Men man kan inte vara säker. Kanske nya omtag måste göras. Hur som helst... Grattis säger jag till ändamålsenliga lokaler. Allt för personalens och inte minst medborgarnas bästa.
..
 

För sex år sedan hade Gävleborgs landsting bland de längsta kötiderna i landet till operation. Endast fyra av tio opererades inom kraven för vårdgarantin, 90 dagar. Längst väntetid var det på sjukhusen i Gävle och Sandviken.

– Vi hade jättestora problem. Ungefär 5 000 personer stod på väntelistan och bortåt 3 000 hade väntat mer än 90 dagar, säger Ingrid Halvarsson, operationssamordnare Gävleborgs landsting till Arbetarbladet.
Hösten 2008 tillsattes länsplaneringsenheten, LPE, där bland andra Ingrid Halvarsson ingick. Deras uppdrag var att kapa operationsköerna.

Idag har man smartare schemaläggning... Operationssalarna hålls öppna hela dagen... Så långt det är möjligt har man också separerat de akuta operationerna från de planerade så de inte stör varandra.
– Förut kanske någon slutade 15.30 och då stängdes salen. Nu är salarna öppna 8 till 17.

I dag opereras nio av tio patienter inom 90 dagar. Antalet utförda planerade operationer per år har ökat med 21 procent sedan 2008.
– Med befintliga resurser har vi lyckats öka med 4 300 operationer under åren 2008 till 2013. Grattis säger jag till ett bra arbete. Det är inte alltid mer pengar som behövs.

..

I går utexaminerades Julia Adolfsson, Rebecka Aldén, Anna Andersson, Maria Andersson tillsammans med 60 andra sjuksköterskor från Högskolan i Gävle. Ni kommer att behövas... stora pensionsavgångar väntar inom vården. Grattis!

måndag 13 januari 2014

Förbättringar för de äldre i Sverige efter Nyår


I media rapporteras ibland, med viss regelbundenhet, om dålig kvalité på maten till äldre på svenska äldreboenden eller vid hemtjänsten. Särskilt bedrövligt blir det när detta inträffar under jul- och nyårstid, då man förväntar sig en höjning av densamma. Detta inträffade bland annat i min egen kommun Hofors hos hemtjänsten, vilket Arbetarbladet uppmärksammade.

För att stödja kommuner och landsting i deras arbete med de offentliga måltiderna inrättades ett kompetenscentrum 2011.

I år får detta kompetenscentrum ytterligare en halv miljon kronor för att höja kvalitén på maten till äldre och personer med funktionsnedsättningar. Arbetet ska samordnas med Socialstyrelsen och en rapport ska lämnas till Socialdepartementet senast den 1 november 2014.

- Jag har besökt många äldreboenden och ser skillnaden mellan de, där måltider lagas på plats, där de äldre är delaktiga och de där dessa möjligheter saknas. Måltiden kan ha en rehabiliterande effekt som hjälper våra äldre att behålla sina förmågor och färdigheter. Och att få känna doften växa fram ur grytorna ökar aptiten och minskar risken för undernäring, säger barn- och äldreminister Maria Larsson.

Förutom denna nyhet efter nyår återfinns bland annat...
åtgärder för att främja äldres hälsa, trygghet och självbestämmande.
- regelförenklingar inom pensionsförmåner
- e-hälsomyndigheten - ny myndighet på plats
- den nya Folkhälsomyndigheten på plats
- så skapar vi framtidens äldreomsorg

Alliansregeringen med kristdemokrater levererar