Summa sidvisningar

söndag 23 december 2012

Gott slut och ett Gott Nytt År


Så närmar vi oss slutet av ett intensivt år - målgången närmar sig -  för mig ett år med engagemang i Landstinget Gävleborg i så vitt skilda områden som ...

-Regionfrågan
-Landstingets Personalpolitik - läkarna
-Funktionsnedsättning och arbete
-Hospice i Gävleborg
-Höjd landstingsskatt à 30 öre
-Bristen på specialutbildade sjuksköterskor
-Förebygga läkemedelsfel
-Patientmedverkan i Hälso- och Sjukvården
-Abortsituationen i länet
-Dagkirurgin i Sandviken

...plus ytterligare ett sjuttiotal områden - se min bloggöversikt.


För ett antal dagar sedan nåddes vi så av nyheten att det inträffat ännu en tragisk skolskjutning, denna gång i staden Newtown i delstaten Connecticut. Det som har hänt är förskräckligt och borde inte kunna ske. I USA höjs nu röster för skärpta vapenlagar. I vilken gång i ordningen detta krävs vet jag inte men åtskilliga gånger har detta gjorts... Problemet är givetvis mer än bara tillgången på vapen, där försäljningsställen av dessa vida överstiger antalet Mac Donalds restauranger.
Här gäller det att i tid upptäcka - för att snabbt kunna hjälpa - personer som mår psykiskt dåligt. Göran Hägglund har som socialminister arbetat hårt med att rusta upp psykiatrin, inte minst barn- och ungdomspsykiatrin. Det gäller att fånga upp människan redan i tidig ålder för att minska risken för långvarig psykisk ohälsa.
..
Med dessa mina slutrader för - 2012 - vill jag önska alla mina läsare Ett Gott slut och ett Gott Nytt Årmåndag 10 december 2012

Allvarlig kritik - Slarv med städning på våra sjukhus


Idag får vi veta genom Dagens Nyheter, att sjukhusen i Sverige, slarvar med att städa sina toaletter. För drygt ett år sedan skrev jag om städbranschen som dras med en oseriös svans. Seriösa företag slås ut på grund av osund konkurrens. Samtidigt far människor illa och staten undanhålls årligen minst två miljarder kronor i skatteintäkter. Auktorisation är ett effektivt verktyg i kampen mot oseriösa företag sas det då i rekommendationerna. Idag tycks inte detta ha hjälpt.

På bensinmacken städas toaletterna åtta gånger om dagen – på landets sjukhus oftast bara en gång. DN:s granskning visar att endast 7 av landets 53 största sjukhus följer vårdens nya städriktlinjer. Gävle sjukhus - länssjukhus - finns inte med bland de sju. Kanske dags att se över avtalet med nuvarande städbolag.
Enligt riktlinjerna för städning i vården som kom i höstas ska vårdsalar städas varje dag och toaletter minst två gånger om dagen. DN:s granskning av landets 53 största sjukhus visar att bara en dryg handfull lever upp till miniminivån.
På knappt hälften av sjukhusen städas alla vårdsalar dagligen av städpersonal, på de övriga endast sex dagar i veckan eller bara måndag till fredag.

Patientsäkerheten är i fara.


Fortsättning följer idag i Dagens Nyheter... /11 dec 2012/
torsdag 6 december 2012

Landstinget Gävleborg först i världen...

 
 
Idag fick Per-Erik Gustavsson, överläkare i kardiologi vid Gävle sjukhus, och Marie Mårdäng Plomér, systemförvaltare IT - Juryns lilla pris - för att man tillsammans med landstingets IT-avdelning utvecklat ett system för att snabbt, enkelt och säkert få in pacemakerinformation i journalsystemet.
 
Detta innebär att varje patient med pacemaker övervakas av ett system som sänder elektronisk information till USA. Informationen samlas i en databas, som innehåller uppgifter om hur pacemakern fungerar, batteritid med mera. Tidigare skickades rapporter på papper till kardiologen på Gävle sjukhus.
Per-Erik Gustavsson vände sig till landstingets IT-avdelning med önskemål om en lösning på det problem som rapporterna på papper utgjorde. IT-avdelningens lösning blev elektronisk överföring av rapporterna direkt till journalsystemet. Det innebär att uppgifterna från databasen i USA snabbt, enkelt och säkert finns där det ska vara utan att någon behöver vänta på rapporterna, ingen behöver sortera in dem i pappersjournaler och läkarna behöver inte leta efter dem.

Landstinget Gävleborg är nu först i världen med denna lösning.

Juryns motivering: Pristagarna har skapat en automatisk överföring till klinikens journalsystem av de uppgifter som hämtas genom distansövervakning av patienter med en implanterbar pacemaker, defibrillator eller EKG-monitor. Ett arbete med stora vinster för patientsäkerheten och för patientens trygghet och livskvalitet.
.

Själv instämmer jag i Gratulationerna!