Summa sidvisningar

måndag 15 maj 2017

Ett måste om vi skall klara av framtidens utmaningar


Idag är det den Internationella familjedagen - 15 maj - en årligt återkommande temadag om familjerelaterade frågor. Den grundades av FN:s generalförsamling 1992.
...

KD har allt sedan starten i sitt program hävdat att starka familjer ger ett tryggare samhälle.

Barn som växer upp i en trygg familjegemenskap får i allmänhet bättre förutsättningar att klara livets utmaningar. Trygga familjer är därför ett måste för att samhället som helhet ska fungera och växa sig starkt. Vi vill att denna dag skall vara en påminnelse om att politikens roll är att stödja familjerna - oavsett hur den ser ut - och att ge dem en större frihet och handlingsutrymme.


- Föräldrarna själva vet bäst när det gäller vem som ska vara hemma med barnet och vi vill därför ha en helt flexibel föräldraförsäkring där föräldrar fritt kan överlåta föräldrapenningdagar till varandra men även till andra närstående. Det skulle underlätta många familjers planering, inte minst för ensamstående och bonusfamiljer, och även underlätta för kvinnor att komma tillbaka till arbetslivet efter föräldraledighet.
- Barngrupperna i förskolan  måste bli mindre, vilket gynnar barnen och familjerna utan även de som arbetar i förskolan. Arbetsmiljön blir bättre och mer tid kan läggas på  varje barn.
- Skyddsnätet mot mobbing och  psykisk ohälsa bland unga måste stärkas
- Nytt jobbskatteavdrag för föräldrar för att stärka familjernas ekonomiska handlingsutrymme. Barnfamiljer har halkat efter i den ekonomiska utvecklingen det senaste decenniet men med detta förslag får familjer där båda föräldrarna arbetar sänkt skatt med 1.000 kronor per månad. 

Det är i familjen grunden läggs för att vi ska bli trygga, ansvarstagande medborgare. För KD är familjen – oavsett hur den ser ut – fortsatt den viktigaste gemenskapen att satsa på. Skall vi klara av framtidens utmaningar är detta ett måste.