Summa sidvisningar

tisdag 14 augusti 2012

Bekymmersamt... Akutmottagningen, Gävle Sjukhus


Under en längre tid har det varit osedvanligt många klagomål på akutmottagningen vid Gävle Sjukhus. Nu senast idag ger politiker från landstingsstyrelsen uttryck för sin oro över situationen i Arbetarbladet. Samma tidning har vid ett antal gånger påtalat bristerna och vid träffsökningar, ser man att det har varit åtskilliga artiklar om förhållanden vid nämnda verksamhet.
Själv ger jag uttryck för min oro gällande personalsituationen... "Jag tror att det är rätt stor rotation där, arbetsmiljön är inte bra och det sätter sina spår".

Ett snabbt svar kom så idag kl 1313 till länsmedia från landstingets ledning genom sin presstjänst... "För att ge patienterna ett bättre mottagande och för ökad patientsäkerhet ändras arbetssättet i receptionen på akutmottagningen i Gävle. Bland annat införs ett kölappssystem."

Nu hoppas jag att detta inte enbart är den enda rätta lösningen för att bryta en långt pågående negativ utveckling vid nämnda verksamhet. Här behövs genomgripande översyn och därtill kraftfulla åtgärder med uppföljningar. Patienter skall inte behöva vänta i onödan och vi som folkvalda politiker kan inte och får inte tro att kölappssystem är den enda lösningen på problemet!

Fungerar inte Akutmottagningen tillfredsställande blir bilden av detta sjukhus allt annat än bra... möjligen blir det ett B-sjukhus om uttrycket finns.