Summa sidvisningar

torsdag 7 februari 2013

Lycka till Herman!


Idag började Europeiska Rådets möte om EU:s långtidsbudget under ledning av ordförande, kristdemokraten Herman van Rompuy. Regeringschefer från EU´s 27 länder ska komma överens om en gemensam budget fram till år 2020. Här kommer beslut att tas med förhoppningsvis allas medverkan "att ge och ta"... kompromiss kallas det.

Herman van Rompuy har inför mötet sagt vad han tycker är viktigt att ha i åtanke inför budgetmötet. -Vi måste ta itu med de mest akuta problemen och av dem är arbetslösheten bland unga det kanske mest akuta. För det andra måste vi i EU, för att få fart på tillväxten och jobben satsa en större andel pengar på forskning, utveckling och utbildning. För det tredje måste budgeten vara måttlig. I ett Europa i kris med länder som drar åt svångremmen så måste även EU visa måttfullhet.

Att van Rompuy har angivit dessa punkter som sin utgångspunkt är mycket hoppfullt och jag önskar honom och alla regeringschefer med tjänstemän framgång inför de kommande förhandlingar under närmaste dagarna.
---
Själv har jag haft förmånen att idag träffa landstingets politiker i Tillväxt- och Regionutveckling - TRU nämnden - där jag fick under en halvtimme berätta om mitt engagemang i AER.
 
Se några av mina tidigare bloggar i ämnet...