Summa sidvisningar

söndag 30 april 2017

Viktig rättvisereformI dagens Sverige erbjuds alla kvinnor avgiftsfri mammografi för bröstcancer upp till 74 år. Upprepade krav finns om förändring för kvinnor 75 år äldre, från pensionärsorganisationer och nu senast från Kristdemokraterna i Gävleborg. I en motion vid regionfullmäktige i Bollnäs förra veckan, föreslår de…

-att regionfullmäktige uppdrar till regionledningen att utreda förutsättningar och kostnader för att även erbjuda kvinnor 75 år och äldre regelbundna mammografiundersökningar.
-att ärendet avrapporteras vid fullmäktiges novembersammanträde.I debatten ansåg kristdemokraterna genom Anders Bergsten, att det var en viktig rättvisereform och även ett steg i rätt riktning på medicinsk-etisk grund.Motion avslogs tyvärr med hjälp av s, c, mp och v.