Summa sidvisningar

lördag 7 september 2013

Sänkta läkemedelspriser

 
Många mediciner blir betydligt billigare efter årsskiftet. Det blir resultatet efter en uppgörelse mellan regeringen och läkemedelsbranschen, skriver DN                                    
I statsbudgeten som presenteras om två veckor ingår en uppgörelse mellan regeringen och Läkemedelsindustriföreningen (LIF) om generella prissänkningar på äldre läkemedel.
Branschen förbinder sig att från och med första januari nästa år sänka priserna på receptbelagda läke­medel som är äldre än 15 år med 7,5 procent.
Därefter kommer priserna på alla mediciner sänkas automatiskt 15 år efter att de godkändes. De läkemedel som prispressas med dagens system är de som får konkurrens av kopior, så kallade generika.

Socialminister Göran Hägglund (KD) menar att Sverige i en inter­nationell jämförelse betalat för mycket för vissa läkemedel.
– Problemet har varit att när det inte funnits någon generika som kan konkurrera så har vi i jämförelse med många andra länder hamnat på en väldigt hög prisnivå, säger han.
Den största vinsten med prissänkningen är att pengar frigörs till andra angelägna ändamål, menar socialministern.
– Man ska ha klart för sig att väldigt många av de här läkemedlen, de som köper dem är många gånger högkonsumenter av läkemedel och där finns ju högkostnadsskyddet. Den stora besparingen kommer för det offentligas del, säger Göran Hägglund.
..

I Gävleborg har under ett antal år kostnaden för läkemedel sjunkit och kommer med denna överenskommelse att fortsatt sjunka. Här måste givetvis även en mer restriktiv inställning finnas till nyttan av en ofta överkonsumtion av läkemedel. Kunskap om läkemedelsmissbruk, -biverkningar, -förgiftningar, förväxlingar eller överförskrivningar av läkemedel måste givetvis fortsatt vara en prioriterad fråga för alla inom hälso- och sjukvård samt övriga i samhället.