Summa sidvisningar

måndag 29 oktober 2012

Rätten att få åldras tillsammans...Den 1 november 2012 införs en ny bestämmelse i socialtjänstlagen (2001:453), förkortad SoL, som innebär att äldre makar och sambor som varaktigt har levt tillsammans under vissa förutsättningar har rätt att fortsätta att bo tillsammans även när endast den enes behov kräver boende i en särskild boendeform för service och omvårdnad för äldre människor.

Den 1 november 2012 införs dessutom ett klargörande i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), förkortad HSL, om att kommunens ansvar avseende hälso- och sjukvård omfattar dem som
efter beslut av kommunen bor i någon av de särskilda boendeformerna enligt SoL.

Det har inte varit en självklarhet i landets kommuner att äldre människor som delar boende har rätt att fortsätta göra det om den ena partner behöver ett särskilt boende.
Rätten att få åldras tillsammans är ...en fråga om skälighet, värdighet och välbefinnande i äldreomsorgen.
..
Äntligen säger jag... det skulle behövas en Alliansregering för att detta skulle bli en lag. Nu är det upp till kommunerna att leva upp till detta rättmätiga krav!