Summa sidvisningar

måndag 30 juli 2012

Oroväckande hög andel tonårsaborter


Enligt en rapport - The Reproductive Health Report ...Final report July 2011 - från EU hade Sverige 2009 den högsta andelen tonårsaborter, 22,5 per tusen kvinnor, bland de 21 EU-länder som deltog i undersökningen. Genomsnittet för alla länderna var 12,2.

Tonårsaborterna i Sverige har de senaste åren minskat och förra året var siffran 19,8 tonårsaborter per tusen kvinnor, men det är fortfarande en hög siffra. Kan subventioner av preventivmedel bidra till att få ner antalet ännu mer?

- Den frågan har diskuterats länge, men det finns en del studier och statistik som pekar på att det är så, säger Göran Stiernstedt, chef för vård och omsorg på Sveriges Kommuner och Landsting. Det är viktigt att framhålla att det är väldigt många andra åtgärder som är viktiga ...förutom att subventionera preventivmedel så är det nog sexualundervisning man bör satsa på. Det är möjligt att vi som en gång var föregångare börjar släpa efter på det området. Jag tror man bör ta ett krafttag kring det också i skolan.

- Det viktiga är att man har subventioner, för det är ett sätt att få ner abortfrekvensen. Sedan finns det skillnader när gäller ålder och hur stor subventionen är, säger Göran Stiernstedt.

..

För två år sedan ville Kristdemokraterna i Gävleborg höja åldern för subventionering av preventivmedel till 25 år. I stället blev det en sänkning från 23 år till 21 år! Vår motion - Subventionering av preventivmedel till ungdomar - blev avslagen.
..

Idag är det stora skillnader mellan landstingen i Sverige... I Norrbotten är det från och med den första januari i år gratis preventivmedel för alla till och med 25 års ålder. I andra landsting varierar subventionering från 19 år och uppåt till att ingen subvention finns. Sveriges kommuner och landsting, SKL, vill få bort de här skillnaderna, inte minst för att få ner antalet tonårsaborter, där Sverige ligger högt i en internationell jämförelse. SKL har därför tillsatt en utredning som ska titta på hur man kan jämna ut kostnaderna för preventivmedel mellan landstingen.

Bra initiativ tycker jag!

torsdag 19 juli 2012

1+1=3En ny trend i sjukvården är att låta exempelvis kroniker som levt med sin sjukdom länge vara med patienter som just fått sin diagnos. Det handlar om bland de stora patientgrupperna: diabetiker, hjärt- och lungsjuka, reumatiker och strokepatienter.

–Vi står precis i början av utvecklingen att använda erfarna patienter som en resurs i vården. Det pågår internationellt och här i Jönköping ligger vi i fronten. Det finns inte som modell i stor skala ännu, men det vimlar av försök och diskussioner, säger Göran Henriks, utvecklingsdirektör i Jönköpings läns landsting, i en intervju i Svenska Dagbladet igår.

I dagens Svenska Dagblad säger Agneta Andersson, projektansvarig för patientsäkerhetsfrågor inom SKL att det optimala är om man slår ihop personalens erfarenheter med patienternas erfarenheter, då blir ett plus ett tre för de nyinsjuknade.

Socialminister Göran Hägglund (kd) säger, att det är ett mycket sympatiskt sätt att tänka, att låta en nybliven patient få ställa sina frågor till någon som kämpat med sjukdomen hela livet. Det är personliga erfarenheter som kan vara mycket mera verksamma än läkarens sakliga genomgångar.

Själv är jag övertygad om att erfarna patienter kommer mer och mer att bli en betydelsefull resurs i den svenska hälso- och sjukvården. Begränsningar tycks inte finnas mot en allt större patientmedverkan... och i det politiska landskapet tycks inga motsättningar finnas.söndag 8 juli 2012

Patientmåltider...


Inte alltför sällan blir patientmåltiderna på våra sjukhus starkt ifrågasatta - rätt eller fel. Ibland genom medias försorg och ibland genom självupplevda vistelser på sjukhusen. Under Almedalsveckan fanns en paneldiskussion med temat - Hur skapar vi världens bästa patientmåltider?

Det var det multinationella företaget Sodexo, som bland annat säljer mat- och måtidslösningar för sjukvården, som arrangerade.

För mig presenterades inte bara detta företags förträfflighet - inte oväntat förstås - utan jag fick åtskilligt av andra perspektiv med mig hem efter diskussionen.

För patienten med en idag snittvistelse av 2,5 dygn på ett svenskt sjukhus, är det givetvis viktigt att maten skall smaka extra gott, vara anpassad till patientens önskemål och behov samt inte minst få rätt stöd kring måltiderna. Det sistnämnda blev för mig en överraskning... trots en ofta kvallitativ god och näringsriktig kost brister det kring detta stöd. I avtalen med Sodexo i Stockholm finns denna möjlighet, men används inte fullt ut... sjukhuspersonalen är tydligen bättre lämpad tycker man. Det däremot alla i panelen tycktes vara överens om, var att här behövdes mer kunskap hos sjukhuspersonalen... för patientens tillfrisknande behövs bra hantering av maten vid serverandet.

I olika landsändar finns idag både nybyggda kök inom och utanför sjukhusbyggnaderna dock är de flesta sjukhusköken i dagens Sverige byggda under 60-talet... Stjärnkockar börjar ta plats i måltidstillverkningen. Jag hoppas givetvis att här skall diskussionen framöver fokusera sig på patientnyttan och inte huruvida "köttbullarna är handrullade eller inte". Bristen på kostrådgivare måste också åtgärdas... Det vi inte få glömma är att patienterna som vårdas på sjukhusen är sjuka och ofta är det svårt med matlusten.

I Stockholm finns både centraliserad matlagning och egna tillagningskök vid sjukhusen. Landstingsrådet Stig Nyman(kd) såg fram emot kommande utvärdering av effekten av olika lösningar. Själv ser jag fram emot diskussion i ämnet patientmåltider i vårt län - Gävleborg. Matfrågan måste komma högre upp i "patientens tillfrisknande"...onsdag 4 juli 2012

"Lev som du lär..."


Med över 1800 arrangemang måste man stanna upp för ett ögonblick i denna imponerande Almedalsvecka. Jag påminns om när jag för ett antal år sedan besökte Getty Museum i Los Angeles, där min dotter bor. Jag fick rådet av en guide, att efter ett par timmars iakttagande av världsberömd konst... gå ut på någon av balkongerna och "skölja ögonen". Innebörden var att titta och begrunda något annat än upphängd konst.
Mitt för dagen avbrott i det informationsflöde, som finns under denna vecka i Visby, var ett kort besök på Fårö. Fick där träffa ett äldre syskonpar - kallade varandra för storasyster och lillebror - vilka bekräftade det jag vetat om... ingen bofast på Fårö berättade för tillresta turister var Ingemar Bergman bodde under sin tid. Det var en tyst överenskommelse...

När man tar sig tid för avkoppling och reflektion fastnar inhämtad kunskap och information... jag tänker på gårdagens seminarium "När unga får makt". Där berättade Andreas Carlsson(kd) om när han som 19-åring valdes in till kommunfullmäktige i Mullsjö. En tid därefter blev han även ordförande i barn- och utbildningsutskottet, vilket i praktiken innebar att han var chef över sina gamla lärare och rektorer. Trots motvilligheten att kandidera till fullmäktige... sitter han sex år senare i riksdagen. Lång resa på kort tid... framgångsreceptet har varit hans mentorer och vänner som håller honom kvar på jorden.
En nära vän hade till Andreas sagt för några år sedan... "bli aldrig en politiker här uppe" och pekade på sitt eget huvud. Det är viktigt att vara den man är oavsett vad som händer.

Något som också kom fram i paneldiskussion var att man idag ofta förväntas vara korrekt och felfri... därför vågar man inte sticka ut utan istället försöker vara så mainstream som möjligt.

Ytterligare tankar som kom fram var... Lev som du lär och glöm inte att även ställa dumma frågor. Det går inte att prata om miljöförstöring och sedan inte leva miljömedvetet.
..
Vill till sist ge ett tips till unga politiker... AER´s summerschool i augusti på Azorerna. Se nedan länk
tisdag 3 juli 2012

Almedalen igen...

Eftersom det av någon anledning raderats ut allt jag hittills skrivit från Almedalen blir det här ett axplock med bild och text från början av årets Almedalsvecka... Återkommer förhoppningsvis med mer utförlig information.


Det som hör till denna vecka är partiledarnas tal... bild tagen från tisdagkväll med Fredrik Reinfeldt.
Statsministern utlovade satsningar i höstens budget inom infrastruktur och forskning och på arbetsmarknaden bland annat.


Ett annorlunda inslag under denna vecka är Båten Elida med körsjungande ungdomar varje kväll kl 1930.


Mitt stora intresse för detta viktiga ämne - Matglädje, Patientnytta och Valmöjligheter för patienter på Sjukhus - gav mig motivation att under tisd em bevista en föreläsning i detta ämne. Återkommer m separat blogg.


 

Även detta år har Vårdförbundet ett iögonfallande utställningsarrangemang med arkeologi som redskap.


Liksom tidigare år har tidningen DAGEN tillsammans med Frälsningsarmén ett antal seminarier... själv bevistade jag idag tisdag - När unga får makt.Landstinget Gävleborg med sex seminarier under måndagen.