Summa sidvisningar

onsdag 26 juni 2013

Förslag som stärker patientens delaktighet, inflytande och integritet

 
Jag har i tidigare inlägg på min blogg uppmärksammat regionala skillnader i svensk sjukvård...
bl a skillnader som finns i den svenska neurologisjukvården. I Stockholm, Västerbotten och Uppsala finns det fem-sex gånger så många neurologer per capita jämfört med Gävleborg. I Västerbottens län får 73 procent av MS-patienterna träffa sin läkare inom tolv månader. I Kalmar, Värmland och Västmanland är motsvarande siffra under 30 procent. Fortsättningsvis kan nämnas skillnader gällande patientnöjdhet, rätt vård, akutbehandling...

I dag lämnar Patientmaktsutredningen sitt ­slutbetänkande till socialministern. Utredningen föreslår en ny hälso- och sjukvårdslagstiftning, minskade skillnader i vården mellan landstingen och ett ökat fokus på genus och socioekonomiska faktorer, skriver utredaren Johan Assarsson i Dagens Nyheter.
                                   
Patientmaktsutredningen har under närmare två år arbetat för att ta fram förslag som stärker patienters delaktighet, inflytande och integritet. I början av 2013 lämnades förslag till en patientlag och i dag lämnas förslag som ytterligare ska förbättra patientens ställning och makt i hälso- och sjukvården samt förslag till förnyad lagstiftning som ska ersätta nuvarande hälso- och sjukvårdslag (HSL).
En av de viktigaste principerna för svensk hälso- och sjukvård är att befolkningen ska få vård på lika villkor. Det är emellertid tydligt att det finns betydande och i vissa fall oacceptabla skillnader inom den svenska hälso- och sjuk­vården och att dessa skillnader tycks vara svåra att jämna ut.

Alla invånare i Sverige är vid något tillfälle i sitt liv patient. Som invånare och skatte­betalare bidrar patienter till den solidariska finansieringen av hälso- och sjukvården och bör därmed ha rätt att förvänta sig bästa möjliga kvalitet för sina pengar, oavsett var i landet han eller hon bor.