Summa sidvisningar

lördag 13 december 2014

Utmaningar för GävleborgFör att locka fler att leva och verka i framtidens Gävleborg behövs en ökad tolerans för olikheter. I dagarna finns debatten om en alltför stor andel utrikesfödda i vårt land Sverige, där dessa så snabbt som möjligt skall förpassas dit de hör hemma... I krigsdrabbade länder, där livsvillkoren minimerats och där enda möjligheten för att fortsätta leva är att fly.

I den snart nybildade regionen Gävleborg - fr o m 1 jan 2015 - finns människan som utgångspunkt i den hållbara regionala utvecklingen. När så befolkningstalet sjunker är ett nytillskott av människor positivt.
Här måste dock tillskapas olika insatser för att inte utanförskapet skall öka och misstron mot "nysvenskarna" tillta.

I en nyss avslutad rapport från Region Gävleborg - en förstudie om Gävleborgs utmaningar - utanförskap kopplat till kompetensförsörjning - kan följande utläsas.

Uppslag till projektidéer

1. Motverka skolmisslyckanden och avhopp från gymnasieskolan
-Tidiga insatser
-Utveckla metoder
-Motívera för lärande
-Stärk elevernas målbild

2. Stärk ungdomars tilltro till sin egen förmåga

3. Mer kvalificerad praktik

4. Språkstöd på arbetsplatserna

5.Validering

6. Ökad användning av möjligheten att koppla ihop kompetensutveckling för anställda med insatser för individer utanför arbetsmarknaden
--

Syftet med förstudien är att pröva och problematisera regionens utmaningar kring unga och/eller utlandsfödda, vad gäller situationer av utanförskap kopplat till kompetens- och kompetensförsörjningsfrågor.
..
Nu gäller det att se till att teori efterlevs och blir verkstad!

Jfr min blogg i ämnet från ht -12 http://landstingsradingemarkalen.blogspot.se/2012/09/skolavbrott-i-europa.html