Summa sidvisningar

torsdag 30 augusti 2012

Sänk skatten för pensionärerna!

Varje dag fram till den 19.e september redovisas regeringens budget för 2013 och framåt... igår satsningen på järnväg och idag mer pengar till forskning.

Nu väntar jag liksom många med mig Kristdemokraternas krav på skattesänkning för pensionärerna. Under de senaste åren har vi fått igenom flera reformer för de äldre. Kortare vårdköer, ökad valfrihet och ekonomiska förbättringar för de sämst ställda pensionärerna. Skatten för pensionärerna har sänkts vid tre tillfällen, på sammanlagt 12,8 miljardr kronor. Men vi är inte nöjda!

Det är nu dags att ta nästa steg, en skattesänkning på 2,3 miljarder. Kristdemokraternas mål är att på sikt helt ta bort skillnaden i beskattning mellan löntagare och pensionärer. Skattesänkningen skulle minska denna klyfta och innebära ett välbehövligt tillskott i pensionärernas plånböcker.måndag 27 augusti 2012

Lockrop på Junibacken

 

I söndags - den 26 augusti - anordnadess en hemvändardag på Junibacken i Stockholm. Landstinget Gävleborg var en av 25 aktörer på plats för att marknadsföra regionen som en attraktiv arbets- och bostadsort. Intresset var stort och händelsen hade i tidigt skede blivit uppbackat av olika aktörer.

För Karin Rystedt - HR-direktör vid Landstinget Gävleborg - fanns med stor tydlighet syftet med arrangemanget. Det gällde att visa på de goda karriärsmöjligheterna, satsningen på friskvård och arbetsmiljö samt medarbetarnas möjlighet att se sin del i en helhet. Detta var några av de faktorer som man ville locka med. Det gäller att minska behovet av hyrläkare och framför allt att få specialistläkare inom olika områden att hitta Gävleborg.

Själv tror jag mer på denna marknadsföring än tidigare lockrop på psykiatriker med hjälp av besök på Mackmyra Whisky eller besök på Läkerol Arena.

Lycka till Karin säger jag!... jag tror att du kommer att lyckas.
..

Camilla: Det som skulle få mig att flytta till gävleregionen är ett bra jobb med hyfsad lön och så boendet. Närheten till det mesta.
Ludvig: Brynäs! Ja och så finns det bra fiske i Smörnäs.

 
Fotograf - Gustav Gräll

torsdag 23 augusti 2012

Alkotester för hälso- och sjukvårdspersonal i Gävleborg


Landstinget i Gävleborg blir först i landet med att införa alkotester för sin personal. Under ett års tid - med start i oktober - ska en fjärdedel slumpvist utvalda anställda testas under arbetstid. Detta var en av informationspunkterna till landstingsstyrelsen under de två dagar den var samlad i Gävle.

Blåstesterna kommer att genomföras på plats och deltagarna lottas fram.

Enligt personaldirektören på landstinget kommer den som har mer än 0,2 promille i blodet att tas ur tjänst med löneavdrag och sedan kommer en rehabiliteringsutredning inledas.

...
Nu funderar mer än en om nästa steg blir kontroll av tablettmissbruk på arbetstid.torsdag 16 augusti 2012

Hjärt-Lungfonden behöver Ditt stödIdag publicerade Hjärt-Lungfonden sin  rapport - KOL-rapport 2012.

KOL står för Kroniskt obstruktiv lungsjukdom och är en av våra stora folksjukdomar med minst en halv miljon drabbade. Av dem är det bara var femte som har fått rätt diagnos. Det innebär att minst 400 000 personer i Sverige lever med KOL utan att veta om det.
--
I inledningen av rapporten säger Staffan Josephson, generalsekr för Hjärt-Lungfonden att de drabbade får i många fall leva med ständig hosta, andfåddhet och trötthet. Ett samtal med en vän blir en ansträngning, sociala tillställningar en påfrestning. Som om inte sjukdomen vore nog i sig är det vanligt att KOL-sjuka också drabbas av andra sjukdomar. Den som har KOL löper ökad risk för hjärtinfarkt, hjärtsvikt och stroke.
I dag kan vi inte bota KOL, bara bromsa sjukdomsförloppet om sjukdomen upptäcks i tid. Faktum är att KOL är den enda av de stora folksjukdomarna i vilken dödligheten ökar. Varje år dör fler än 2 500 svenskar i sjukdomen. Mest ökar dödligheten bland kvinnor – en ökning med hela 74 procent sedan 1997.
Men så många skulle inte behöva dö. Med forskningens hjälp vill Hjärt-Lungfonden på sikt halvera antalet som dör i KOL och därför informerar vi om sjukdomen och samlar in pengar till KOL-forskning.
Det är glädjande att forskningen om KOL har ökat snabbt de senaste 10–15 åren, säger Staffan Josefsson. Den svenska KOL-forskningen har vuxit sig allt starkare och står sig nu väl i en internationell jämförelse, både när det gäller experimentell och epidemiologisk forskning. Det är också angeläget att ta reda på varför vissa personer drabbas av KOL och andra inte. Nu pågår till exempel intensiv forskning för att leta efter de förändringar i luftrören som gör att man lättare utvecklar KOL.

Under 2011 beviljade Hjärt-Lungfonden stöd till lungforskning med 36,5 miljoner kronor, vilket är mer än tre gånger så mycket som statliga Vetenskapsrådet delade ut under samma år. Men det är fortfarande för lite.
--
Hjärt-Lungfonden samlar in och fördelar pengar till forskning samt informerar om hjärt- och lungsjukdom. Fonden har inga statliga bidrag och verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag.

Insamlingskonto pg 90 91 92-7 och bg 909-1927

tisdag 14 augusti 2012

Bekymmersamt... Akutmottagningen, Gävle Sjukhus


Under en längre tid har det varit osedvanligt många klagomål på akutmottagningen vid Gävle Sjukhus. Nu senast idag ger politiker från landstingsstyrelsen uttryck för sin oro över situationen i Arbetarbladet. Samma tidning har vid ett antal gånger påtalat bristerna och vid träffsökningar, ser man att det har varit åtskilliga artiklar om förhållanden vid nämnda verksamhet.
Själv ger jag uttryck för min oro gällande personalsituationen... "Jag tror att det är rätt stor rotation där, arbetsmiljön är inte bra och det sätter sina spår".

Ett snabbt svar kom så idag kl 1313 till länsmedia från landstingets ledning genom sin presstjänst... "För att ge patienterna ett bättre mottagande och för ökad patientsäkerhet ändras arbetssättet i receptionen på akutmottagningen i Gävle. Bland annat införs ett kölappssystem."

Nu hoppas jag att detta inte enbart är den enda rätta lösningen för att bryta en långt pågående negativ utveckling vid nämnda verksamhet. Här behövs genomgripande översyn och därtill kraftfulla åtgärder med uppföljningar. Patienter skall inte behöva vänta i onödan och vi som folkvalda politiker kan inte och får inte tro att kölappssystem är den enda lösningen på problemet!

Fungerar inte Akutmottagningen tillfredsställande blir bilden av detta sjukhus allt annat än bra... möjligen blir det ett B-sjukhus om uttrycket finns.

fredag 10 augusti 2012

Hälsomani


Det går mot slutet av semestern... snart är man åter i sin vanliga lunk på jobbet med nya utmaningar i politiken. Halvlek i mandatperiod och snart rullar opinionsundersökningarna som spön i backen. Detta trots att inget parti äger en enda röst innan valet i september om två år och åtskilligt av politiskt avtryck skall ge trycksvärtan sin plats i svensk media innan dess. Debatter i landstingsfullmäktige, medverkan och inlägg i åtskilliga möten samt inte minst träffar med motståndare och vänner i ett viktigt ämne - Hälsa för livet.

Idag vaknade jag så i vanlig ordning till Dagens Eko. Denna gång med nyheten om Hälsomani som tydligen tilltar i oroande grad. Förstod både vid nyhetstillfället som efteråt att lagom är nog bäst... både motion och rätt kost.

En av sommarens höjdpunkter har varit upplevelsen vid Storliens Blomsterstig, med Dr Westerlunds behandlingsmetod... en märklig hälsoinjektion för hundra år sedan, som idag kan upplevas utan läkares inrådan, men där promenaden onekligen sätter fart på fantasin.

Dr Westerlunds behandlingsmetod var att frigöra patienternas egen läkekraft och förmå dem att överta ansvaret för sitt tillfrisknande. Patienterna fick ett detaljerat program att följa med exakta tider för sömn, måltider, arbete, motion, vila och nöje. För motionens skull fanns en stig som ledde upp till Skurdalshöjdens topp. Man visste att det var en kraftig stimulans för kropp och själ att vistas och vandra på hög höjd, gärna högre än 600 m.ö.h.

Mitt på sluttningen, men lite gömd stod doktorns bänk. Där satt han lik en fältherre iklädd slokhatt och svart slängkappa och kontrollerade att patienterna följde hans order.

Idag undrar jag vem som är fältherre i den moderna hälsoläran... jag bara undrar.