Summa sidvisningar

tisdag 24 september 2013

Ett lyft för Gävleborg!

 
Frågan hur de folkvalda bättre ska kunna leda och styra arbetet med tillväxt-och välfärdsfrågor har stötts och blötts i många år. Kristdemokraterna har sedan 2006 drivit detta arbete i regeringskansliet och dagens besked från civilminister Stefan Attefall i Dagens Nyheter innebär att regionkommun Gävleborg nu kan bildas den 1 januari 2015 och att länsstyrelsen behålls.

-Med ett direktvalt länsparlament för både tillväxt-och välfärdsfrågor får vi en politisk organisation som skapar möjlighet att effektivisera den politiska styrningen, förbättra de folkvaldas möjlighet att hålla ihop, leda och styra detta viktiga arbete samt effektivisera tjänstemannaarbetet.

-Den nya regionkommunen behöver en stark och ändamålsenlig organisation för att Gävleborg ska kunna växa. Det är viktigt att medborgare och företag involveras betydligt bättre i utvecklingsarbetet och ges förbättrade möjligheter att påverka hur de gemensamma resurserna ska användas.

-För att skapa det attraktiva länet Gävleborg behövs en samverkan mellan länsstyrelsen, regionkommunen och länets tio kommuner.
 
Ett lyft för Gävleborg - Direktvalt länsparlament!