Summa sidvisningar

torsdag 28 maj 2015

Varför mår barn dåligt som har det så bra?

I dag presenterades de olika partiernas budgetförslag till Budget 2016 och plan 2017-2018 vid regionstyrelen för region Gävleborg. Denna gång väljer vi partier i Samverkan Gävleborg (KD, M, FP och SVG) att lägga separata budgetar, något vi inte gjort sedan 2006. Samarbetet fortsätter givetvis och planen är att inför valet 2018 återigen lägga fram ett gemensamt budgetalternativ.

I beslutet från dagens styrelsemöte fick majoriteten (S,V,MP och C) gehör för sin budget och därmed återstår debatten i Regionfullmäktige om drygt två veckor i Bollnäs för definitivt beslut.
.
Kristdemokraternas Budget med rubriken – Varför mår barn dåligt som har det så bra? - har en total nettoomkostnad nästa år på 8346,6 milj kr och därefter 8574,5 milj kr 2017 och 8800,8 milj kr 2018.

Av nämnbara satsningar kan bland annat följande återges...
*Barn- och ungdomspsykiatri 22 milj kr / år
*Mellanvårdsplatser 20 milj kr / år
*Länsrehab 10 milj kr / år
*Lönesatsning, vårdpersonal 15 milj kr / år
*Kultur på recept 2 milj kr / år
*Folkhälsa 0,5 milj kr / år
*Kollektivtrafik 10 milj kr / år
*Folkbildning 0,3 milj kr / år
*Näringslivsklimat och arb tillfällen 5 milj kr / år
*Integration 13 milj kr / år
..
Besparingar
*Minskade kostnader för inhyrd personal totalt under perioden 100 milj kr
*Besparing central administation totalt under perioden 60 milj kr
..
Investeringsramar 2016 – 2020 omfattar totalt på 2397,7 milj kr varav följande kan nämnas

Gävle
*Ny akutmottagning 100 milj kr
*Ombyggnationer vårdavdelningar 200 milj kr
*Onkologiskt centrum 150 milj kr
*Barnens Hus 150 milj kr
*Neonatal 10 milj kr
*Hospice 60 milj kr


Hudiksvall
*Barnens Hus Hudiksvall 100 milj kr
*Hälsans Hus 10 milj kr
*Neonatal 10 milj kr
*Forsa folkhögsskola 50 milj kr

Söderham
*Ny godsmottagning, etapp 1 21 milj kr

Sandviken  
*Anpassning för ny verksamhet 40 mij kr
*Utökning, mellanvårds- och rehab 20 milj krÖvrigt
*Wifi på X-tågen och länets bussar 2,7 milj kr
*Övrigt pågående 40 milj kr
*Tillkommande projekt 264 milj kr

Kristdemokraternas budget i sin helhet

söndag 17 maj 2015

Medicinsk turism

 
För snart tre år sedan aktualiserades ännu en gång ämnet Hälsomani i svensk media. När det gäller detta handlar det om personer som tränar väldigt mycket samtidigt som de äter väldigt hälsosamt och lite - och får ångest när de inte gör det.

När vi själva inte tycks kunna hantera vårt välbefinnande finns det åtskilliga företag, som idag marknadsför sig. Budskapet är enkelt och lockande... Vi är proffs på träning och friskvård och dessutom är vi omåttligt förtjusta i italiensk mat och dryck, kan det heta.
Marknaden tycks aldrig bli mättad på utbudet av aktörer, som är villiga att "ställa upp" för oss människor , när det gäller att må bra . Detta inte minst när sjukdom drabbat oss och köer till vården är ett hinder till snabbt tillfrisknande.
I dagarna blev vi påminda om denna växande marknad - medicinsk turism. Den omsätter åtskilliga miljarder kronor. Allt fler tillväxtländer försöker locka sjuka och soltörstande till just deras nybyggda sjukhus för utlänningar. Folk som inte vill köa, eller inte kan få den operation de behöver hemmavid, drar till Indien där välutbildade läkare erbjuds till reapris.

Sveriges Radios globala hälsokorrespondent Johan Bergendorff har besökt ett av de största turistsjukhusen utanför Delhi.
Inget sjukhus i England har så bra utrustning som det här indiska. Lönen är tre gånger högre här, byggd på antalet operationer per dag, och levnadsomkostnader är betydligt lägre trots tjänstefolk. Dessutom erbjuds spännande ortopediska utmaningar med svårt nedslitna höfter och knän, så Doktor Sharma trivs förträffligt i Indien. Det råder en omvänd braindrain nu, där välutbildade indiskfödda läkare återvänder i stora skaror från väst.
– Jag har opererat engelska patienter som kommit hit som medicinska turister och efter ingreppet åkt på sightseeing till Jaipur och sedan återvänt hem, lyckliga, berättar Dr. Sharma.
Han fortsätter att operera britter som inte orkar vänta i kön på en ny höftled gratis, utan hellre pungar ut med 30 000 kronor för att få det gjort med det samma i Indien och dessutom passar på att göra lite sightseeing innan de återvänder hem lyckliga enligt Doktor Sharma.
Men de största patientgrupperna kommer inte från Europa utan från utvecklingsländer i Asien, Afrika och Mellanöstern som sökt sig till Indien för att få avancerade operationer eller cancerbehandlingar för ett billigt pris.
– Min morbror behandlades för sin magcancer i Uzbekistan, men blev inte frisk, så då tog vi oss hit istället berättar Bakhriddin Berdiev. Nu är morbrorn snart färdigstrålad och det verkar ha hjälpt, säger den vänlige uzbekiske livsmedelshandlaren.
– Vi är nöjda med kranskärlsoperationen som min syster nyss fått, berättar en Irakisk man som vill vara anonym. Men nu oroar han sig för att det ska kosta mer än de 46 000 kronor familjen hittills betalat, eftersom systern verkar behöva ligga kvar längre än förmedlingsfirman sa från början.
– Jag åkte till Indien för att opereras, det här är bästa stället jag kunde hitta som jag hade råd med, berättar en annan anonym man som kommer från Nigeria och som jag stöter på i ett väntrum.
– Det är verkligen utmärkt att medicinsk turism växer så det knakar, tycker Mohammad Afzal på Marlin Safe Med Journey.
Företaget tar hand om patienterna från det att de stiger av flyget till det är dags att åka hem igen och däremellan tolkar, ordnar hotell och är reseledare.
– Det finns inga problem alls, enligt Mohammad Afzal, vare sig med smittor, felbehandling, eller saltade räkningar.
– De medicinska turistföretagen behandlar alltid folk som familjemedlemmar, inte patienter, hävdar Mohammad Afzal.
Om det är bra eller dåligt, beror kanske på hur släktkär man är? Någon statlig myndighet som bevakar vad turistsjukhusen håller på med finns inte.
...
Själv säger jag... Eftervården i hemlandet kanske upptäcker både en och två felbehandlingar och sedan finns ju alltid risken att man får med sig "otrevliga saker hem". Den 29-årige Ville Kähkönen berättar för finska YLE, att när han nyligen kom hem från en cancerbehandling i Indien som han inte kunde få i Finland, så hade han drabbats av diarré och feber och lades därför in på isoleringsavdelning. Det visade sig att han fått antibiotikaresistenta ESBL-bakterier och därför fick den fortsatta cellgiftsbehandlingen hemma skjutas upp.
Men trots sådana risker så är det ändå allt fler utlänningar som reser till Indien och köper högspecialiserad vård. Rätt eller fel... det får den enskilde "turisten" avgöra själv.

fredag 8 maj 2015

De äldre får inte det tandvårdsstöd de är berättigade till

 
 
Myndigheten för vårdanalys publicerade den 7 maj rapporten Tandlösa tandvårdsstöd – en analys av hur tandvårdsstöd fungerar för den äldre befolkningen.

Rapporten visar att de tandvårdsstöd som studien omfattar inte når ut till äldre i målgruppen i tillräcklig omfattning. Det innebär ökad risk för försämrad tandhälsa, stort lidande och i förlängningen en sämre allmän hälsa hos de äldre. Det kan också innebära samhällsekonomiska kostnader, eftersom effekterna av en god förebyggande tandvård går förlorade. Munhälsa och tandvård för äldre är ett angeläget men eftersatt område, och det krävs åtgärder för att förbättra tandvårdsstöden och stärka äldres munhälsa.

Äldre personer har en ökad risk för försämrad munhälsa på grund av bland annat sjukdomar, läkemedelsanvändning och nedsatt fysisk funktionsförmåga. Munhälsa behandlas ofta som någonting vid sidan av den allmänna hälsan, trots att det finns samband däremellan. En dålig munhälsa ökar till exempel risken för bland annat lunginflammation och hjärt- och kärlsjukdomar. Det är därför särskilt viktigt att äldre personer sköter sin munhygien och besöker tandvården regelbundet. Sviktande hälsa och bristande ork gör dock att många äldre inte tar hand om sina tänder på samma sätt som tidigare, och avstår regelbundna tandvårdsbesök. Eftersom patienter i tandvården själva står för en stor del av kostnaderna kan en låg pension också göra att tandvård uppfattas som alltför dyrt.

Tandvårdsstöd utgår vid följande former

-särskilt tandvårdsbidrag /endast 3 av 10 äldre i målgruppen tog del av detta 2014/
-tandvård vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning /endast 2 av 10 äldre i målgruppen tog del av av stödet 2013/
-uppsökande verksamhet
-nödvändig tandvård /endast 4 av 10 äldre i målgruppen tog del av detta 2013/

Stöden syftar bland annat till att stimulera förebyggande tandvård och till att säkerställa att det inte blir för kostsamt för patienten att ta del av tandvården.

Stödet når ut sämre bland äldre som bor kvar hemma och får hemtjänst eller vårdas av anhöriga, jämfört med bland äldre som bor på särskilt boende. Det finns också geografiska variationer mellan landstingen i hur väl stöden når ut.

Vid Folktandvårdens bolagsstämma i Gävle 5 maj framkom det vid mina funderingar i ämnet, stöd till äldre, att kunskapen om stöden är låg hos dem som ska informera de äldre och erbjuda stöd. Tandvårdsstöden är också komplexa och det är svårt för både patienter och personal inom tandvården, hälso- och sjukvården och socialtjänsten att förstå hur de fungerar, när och hur en person kan bli berättigad till stöd och vart man ska vända sig vid frågor. Här behövs samverkan mellan flera aktörer för att fler skall få del av det stöd man är berättigad till.

..

Myndigheten för vårdanalys under Socialdepartementet inledde sin verksamhet under Socialminister Göran Hägglunds ledning 1 januari 2011. Myndigheten har till uppgift att följa upp, utvärdera, och effektivitetsgranska hälso- och sjukvården i Sverige, och ska kunna granska all offentligt finansierad hälso- och sjukvård oavsett huvudmannaskap eller driftsform, inklusive tandvård, delar av socialtjänsten, och andra myndigheters arbete.
söndag 3 maj 2015

Gävleborg, ...Sverige, ...Europa!


 
I regionstyrelsen – i den nybildade Region Gävleborg – finns bland annat internationella frågor samlade. Som en av tretton ordinarie ledamöter i denna styrelse hade jag förra veckan förmånen att besöka Central Swedens kontor i Bryssel. Det är en ideell förening, vars medlemmar är förutom Gävleborg även Region Dalarna och Region Örebro. Central Sweden, med fyra medarbetare, arbetar med att förverkliga medlemmarnas regionala utvecklingsstrategier och program utifrån ett EU-perspektiv. Kontoret är regionernas ansikte och antenn, riktat mot EU:s institutioner och andra europeiska regioner som finns representerade i Bryssel.

Central Sweden arbetar inom två verksamhetsområden; politisk påverkan och projektstöd. EU-bevakning, informationsförmedling, nätverk, utbildning, att skapa möten och studiebesök används som verktyg för att uppnå dessa mål.

Ett led i att samla ännu större kunskap hos regionstyrelsen, i bland annat internationella frågor, har även ett mindre utskott bildats, nämligen ett utvecklingsutskott. Tillsammans med engagerade styrelseledamöter i AER/mitt bevakningsområde/ och CPMR kommer framledes helt klart blickarna riktas utåt mot vår omvärld... i detta framför allt Europa.
..
I morgon måndag 4 maj, besöker Dr Barbara Kolm, Chef för Austrian Economic Center, Stockholm - The Free Market Show i samarbete med Timbro. Hennes budskap är bland annat de ”knäckfrågor som Europa står inför”. Inte helt lätta …

I dagens SvD återges följande budskap av Barbara Kolm....”
Europa har inte lyckats leverera någon imponerande tillväxt efter 2008. De 28 länder som utgör EU har bara åstadkommit knappt 0,1 procent i verklig BNP-tillväxt sedan kraschen. Länderna brottas med problem och många av dem har enorma underskott och plågas av arbetslöshet, särskilt bland unga. Hittills har EU, med katastrofala följder, framför allt satsat på ökad centralisering, utbyggt regelverk och höjda skatter
för att lösa problemen. Europa bör med det snaraste lägga om kursen och styra bort från stagnation för att röra sig mot en robust tillväxt och släppa loss medborgarnas kreativa energi."
"Europa har en del framgångsrika fickor där utvecklingen trotsar den ekonomiska nedgångstrenden.
Estland håller snabbt på att bli Europas främsta nystartsnation. Men vad kan vi göra för att belysa detta och upprepa den framgången i andra länder?"
..
Själv hoppas jag givetvis att det nya uppdraget för regionstyrelsen tillsammans med övriga aktörer i regionen - innovativa entreprenörer utan att någon står i vägen - skall främja livaktiga ekonomier, som uppmuntrar positiv utveckling i regionen. Ett måste för att ge näring till god hälso- och sjukvård, infrastruktur, kollektivtrafik, folkhälsa, kultur, utbildning mm.