Summa sidvisningar

söndag 31 december 2017

Gott Nytt År Gävleborgare!Ett Nytt År ...för att använda diktaren Nils Bolanders uttryck ..."Ett stort ark papper" finns för oss alla.

För mig inom regionpolitiken Gävleborg, har Hälso- och sjukvård intagit en central plats, alltsedan jag tillträdde som regionråd för Kristdemokraterna mars 2009.  Nu går jag in på slutspurten i mitt uppdrag, där jag vid nästa årsskifte lämnar över stafettpinnen till Jennie Forsblom, Edsbyn.

Detta ark papper är oskrivet och själv vill jag göra mitt yttersta för att fortsatt infria bland annat löftet...."När Du möter hälso- och sjukvården ska respekt och värdighet finnas med minsta möjliga kö. Där skall kunskap hos personal ge trygghet. Vården ska vara för hela människan under hela livet, oavsett var i Gävleborg Du bor. Valfrihet är ledstjärnan för all vård. Du skall fortsatt själv bestämma vilken hälsocentral Du ska ha". 

Valrörelsen inför valdagen 9 september kommer givetvis kräva sin plats i debatter, insändare, medverkan i sociala medier och inte minst fortsatt möten med gävleborgare, vilket jag ser fram emot. Där kommer givetvis, med rätta, både positiva och negativa sidor av utfört arbete inom det offentliga rannsakas. Tills dess... Ett riktigt Gott Nytt År 2018 önskas er ALLA.

tisdag 24 oktober 2017

Tung, tyngre, tyngst...
Många svenska barn är så feta att de riskerar att få sjukdomar som förstör deras liv... åderförfettning, diabetes, ledbesvär. Dessutom blir allt fler fetare allt tidigare, tyvärr. Det talas allt oftare om en ´tickande hälsobomb´.
Antalet sjukdomar som överviktiga barn riskerar att få är fler än hos normalviktiga. Svenska läkare varnar för att många av dagens barn är så tjocka att de – faktiskt – kommer att dö i förtid. Sjukvården och skolan måste sätta in mer resurser för de ungas hälsa. Också föräldrar måste ta sitt ansvar.
På tio år har antalet överviktiga barn i Sverige nästan fördubblats, och idag anses vart femte barn mellan sex och tio år vara överviktigt medan 3-5 procent har fetma.
I jämförelse med tioåringar 1985 i Göteborg är antalet överviktiga idag mer än dubbelt så många och antalet feta är 4-5 gånger så många.
– När en femtedel av barnen har ett hälsoläge som inte är bra, är det alarmerande. Barnen blir inte sällan socialt utslagna vilket kan leda till psykiska besvär på kort och lång sikt. Mobbing är inte ovanligt – de får inte var med i kamratkretsen eftersom kompisarna inte gillar dem.
Alla tycks instämma i att det är en stor utmaning i arbetet med befolkningens vikt. I den kören finns folkhälsostrateger, kostrådgivare, hälsoinspiratörer m fl.
Dags att ta folkhälsoproblematiken - barnfetma - på allvar.


måndag 9 oktober 2017

Tag ställning... idag.

Under innevarande vecka, 9-13 oktober, uppmärksammar region Gävleborg donationsveckan.
Det gäller att få fler att ta ställning, att efter sin död vilja donera sina organ och vävnader.

Antalet donatorer i Sverige räcker inte för att fylla behovet av organ till alla de patienter som väntar på en transplantation. Men det viktiga är att Du gör ditt val själv. Fördelen med när du anmäler Din vilja till donationsregistret är att du kan vara säker på att ditt beslut verkligen kommer till sjukvårdens kännedom.

-Tidigare år har registreringarna ökat markant efter donationsveckan och vi hoppas på samma effekt i år, säger Karin Herkules, donationsansvarig intensivvårdssjuksköterska Hudiksvall sjukhus.

-Det är viktigt att göra sin egen röst hörd. Som anhörig kan det vara ett svårt, ibland övermäktigt beslut att fatta. Ibland är anhöriga inte heller överens för beslutet bör vara, säger Marie Larsson, donationsansvarig intensivvårdssjuksköterska Gävle sjukhus.

Ca 80 procent av svenskarna är positiva till organdonation, men endast 15 procent av svenskarna är registrerade i donationsregistret.

-Antalet som tagit beslut om donation har ökat varje år, men är fortfarande alldeles för få. Vi vill uppmana alla att ta ställning. För sin egen och andras skull, säger Johnny Hillgren, donationsansvarig läkare i länet och verksamhetschef för verksamhetsområde Anestesi. 

Säg JA till organdonation! Idag


söndag 1 oktober 2017

Oavsett var i landetVården i Sverige högklassig, men alla får inte ta del av den bästa vården. Väntetider och behandlingsmetoder skiljer sig kraftigt åt beroende på vart i landet man bor. Och patienter med kroniska sjukdomar och äldre drabbas hårdast.


Till exempel diagnostiseras ca 4100 personer med lungcancer i Sverige varje år. Väntetiden från remiss till start av kirurgi / strålbehandling rekommenderas vara max 44 dagar. Men endast 2 av 21 landsting klarar av att leverera behandling inom 44 dagar. Genomsnittstiden är 70 dagar, och i Halland får patienten vänta i genomsnitt 95 dagar. Den stress och oro som patienten  och deras anhöriga utsätts för under de för långa väntetiderna är oacceptabel.

För att alla - i hela landet - ska få tillgång till högkvalitativ vård krävs ett ökat statligt ansvarstagande för vårdens organisatsion. För att uppnå detta behöver staten ta huvudansvaret för att säkra en god, effektiv och jämlik sjukvård.

När kvalificerad och specialiserad vårdpersonal samlas på färre enheter främjas dessutom kunskapsutbyte och kompetensutveckling. När avancerad och dyrbar medicinsk utrustning endast behöver etableras på ett fåtal enheter nyttjas både utrustning och våra gemensamma välfärdsresurser mer effektivt. Och vi står bättre rustade att fortsätta den medicinska utvecklingen för morgondagens vårdbehov.

Kristdemokraterna anser att ett ökat statligt ansvar för vården är nödvändigt om vi alla ska få del av den snabba utvecklingen av banbrytande medicinska framsteg. Oavsett var i landet du bor ska du ha tillgång till högkvalitativ vård inom rimlig tid. Ett viktigt första steg i denna process är att staten tar ansvar för den avancerade sjukvården.söndag 24 september 2017

För de som behöver...Det ska finnas en sjuksäng för de som behöverPatienter ska inte behöva vänta på vård mer än absolut nödvändigt. Dels för att minska lidandet för den enskilde, och dels för att förhindra att sjukdomstillståndet förvärras. Därför är frågan om att korta vårdköer, återinföra kömiljarden och förstärkt vårdgaranti en nödvändighet för att upprätthålla en hälso- och sjukvård i världsklass. Antalet vårdplatser har minskat varje år sedan lång tid tillbaka. Detta har lett till bristande tillgänglighet, längre köer och att äldre och kroniskt sjuka fått stå tillbaka.Det är dags att göra en rejäl satsning på fler vårdplatser så att det nya välfärdslöfte som Kristdemokraterna vill se kan förverkligas. Målet måste vara att alla patienter som behöver läggas in får plats på vårdavdelning med rätt medicinsk kompetens. Därför föreslår Kristdemokraterna att:️ Skapa vårdplatser inom primärvården

️ Hembesök av mobila bedömningsenheter

️ Återinför patientansvarig läkare

️ Kommuner ska ges rätt att anställa läkare.

️Återinförd kömiljard. Ett ersättningsystem som ger landstingen förutsättningar och drivkraft att arbeta kontinuerligt, strategiskt och metodiskt för att korta vårdköerna och stärka vårdgarantin.

Korridorvård... Nej, tack!
fredag 15 september 2017

Man ska inte behöva...


Man ska inte behöva möta ett nytt ansikte varje dag från hemtjänsten.

Förra året fick en person med hemtjänst i snitt träffa 15 nya personer från hemtjänsten i sitt hem under en tvåveckorsperiod. Då är personal som levererar mat, ansvarar för trygghetslarm samt hemsjukvårdare inte medräknade. Äldre vittnar om att de får besök av så många olika personer att de tappat räkningen.

Oron för att den nya personalen inte vet hur vård och omsorgsbehoven ser ut är utbredd. Det finns även uppgifter om att äldre säger upp sin hemtjänst för att de känner sig otrygga när det är nya ansikten nästan varje dag från hemtjänsten. Det skapar en otrygghet, för de äldre vet helt enkelt inte om det är hemtjänstpersonal som vill komma in i deras hem.

Att äldre känner trygghet i den omsorg de får är viktigt. Vi föreslår därför att:
✔️ Prestationsbaserade medel avsätts för personalkontinuitet. Det fördelas mellan de kommuner som lyckas minska eller behålla antalet hemtjänstpersonal/hemtjänsttagare över 65 år till maximalt 10 under en tvåveckorsperiod.
✔️ Biståndsbedömningen avskaffas för ansökan om trygghetslarm för personer som fyllt 65 år.
✔️ En förenklad biståndsbedömning införs för personer som fyllt 80 år och som önskar enklare serviceinsatser som exempelvis hjälp med städning, handling och social samvaro.


torsdag 17 augusti 2017

Slarva nu inte bort vad den gav dig!Semestern är slut för de flesta... man är åter tillbaka i sin vanliga lunk på jobbet. För mig själv finns självklart utmaningar, nya som gamla. Händelser inom politiken förändras idag både till innehåll och hastighet i ett rasande tempo. Det som var aktuellt för ett halvår sedan är kanske historia idag. Här infinner sig  inte längre integrationsfrågor på första plats i Sverige, utan där intar numera sjukvård och äldrefrågor… först på tredje plats kommer integrationsfrågorna. Därmed inte sagt att även frågor på plats tre är viktiga.Mandatperioden går mot sitt slut och här kommer vi få uppleva att opinionsundersökningarna kommer att dugga tätt. Detta trots att inget parti äger en enda röst innan valet i september om ett år och åtskilligt av politiskt avtryck skall ge plats i svensk media innan dess. För KD tycks siffrorna lyckligtvis ha vänt… en trend tycks ha infunnit sig. Partiet är inte längre ´under spärr´ som det heter. Här gör vår partiledare Ebba Busch Thor ett bra jobb!


Debatter i regionfullmäktige, medverkan och inlägg i åtskilliga möten samt inte minst träffar med motståndare och vänner kommer för mig att vara viktiga. Här finns givetvis i Gävleborg bland annat problemet med personalförsörjningen inom hälso- och sjukvården. Detta måste lösas… kostnaden för inhyrd personal överstiger i prognos även i år ´ all time high ´ alltså över 250 miljoner kronor! Här intar Gävleborg i jämförelse med övriga landsting/regioner en topplacering, tyvärr!Dialog med medborgare är viktigt… du som har idéer hör av dig. Jag finns tillgänglig på telefon, blogg, twitter,…Vi hörs!


torsdag 20 juli 2017

Människans bästa vän...

I dagarna har jag blivit påmind om hundens betydelse i relation med människan. Nu senast häromnatten vid räddningsaktionen av den bortsprungna 6-åriga Ellenor i naturreservatet Blacksås i Hudiksvall. I polisens Facebooksida kan man läsa... "sökhunden Attack får plötsligt vittring på något och att hundföraren då började ropa efter Ellenor och plötsligt hör han ett svagt svar. Attack drar i väg och sedan kommer det ljuvliga markeringsskallet" skriver hundföraren, som sedan får syn på Ellenor när hennes ansikte dök upp vid en klippavsats. 

Häromdagen fick jag erbjudandet att vara statist i vattenmiljö. I sjön Hinsen vid Korså bruk ville ägaren att jag skulle simma ut en bit från bryggan vid badstranden... på given signal hoppade så hunden - en vattenhund - vars rastillhörighet jag glömt bort, i vattnet och simmade till mig. Där grep jag tag i en kraftig päls och fick så hjälp till stranden.  

Häromåret bevistade jag en föreläsning om lyckade exempel på hur djur kan användas i vård, omsorg och rehabilitering. Platsen var under Almedalsveckan – Wisby Strand Congress & Event. Arrangör var de forskande läkemedelsföretagen – LIF.

Alltsedan min mor, ett par år innan sin död, fick förmånen att bo på ett äldreboende i Örnsköldsvik, där hund fanns på avdelningen, har jag haft intresse för ämnet – djur i vården.

Ingeborg Höök – psykiatrisjuksköterska och då utbildningsansvarig på Vårdhundskolan – gav goda exempel i detta seminarium, på hur kontakten med sällskapsdjur kan vara en viktig hälsofaktor för många människor. Ett exempel namngavs... Göte hade inte talat alls på flera månader. Efter två månader med regelbundna stunder med vårdhund märktes en enorm förändring. Vid ett tillfälle när han fått hålla kopplet själv sa han: - Jag tänkte gå ut. Därefter utvecklades talet, spralligheten och skämtlynnet hos Göte. Med vårdhunden hade en relation och meningsfullhet skapats, social gemenskap där samtalet stimulerats. Hunden hade blivit en brygga mellan personal och patient.

För patienten innebär det också ofta en ökad motivation till rörelse, där träningen kommer spontant och blir mer effektiv.
Man talar ofta också om fysiska och psykiska effekter för patienten. Kontakten med vårdhund lindrar depressioner och övningar med vårdhund förbättrar minnet. Finmotorik och grovmotorik förbättras tillsammans med koncentration och uthållighet. Med vårdhunden tränas uppmärksamhet, rumsuppfattning och tidsuppfattning samt sist men inte minst behovet av lugnande medicinering minskas. 

Ingeborg gav också exempel på effekten med vårdhunden på arbetsplatsen. Fler sökande till lediga tjänster, lägre sjukfrånvaro, mindre personalomsättning, ökad trivsel, engagemang och stolthet. Sist men inte minst en viktig bonus – bra PR för enheten.

Kvar fanns frågan dock hur göra med en allt ökad andel människor med allergibesvär. Här skulle en bra planering med både allergiavdelningar och icke allergiavdelningar vara en del av svaret.


Tack  säger jag, liksom Ellenor,  till hunden Attack och alla andra hundar, som är oss människor till ovärderlig hjälp.


måndag 3 juli 2017

Ifrågasatt än en gång...


Så har årets Almedalsvecka börjat... Detta 'demokratitorg', där möte mellan människor och utbud av seminarier, överträffar varandra år från år. Det är av en del kallat för 'årets smörgåsbord i kunskapsinhämtande och av andra kallat för slöseri med skattebetalarnas pengar'.


Detta fenomen, startat av Olof Palme på ett lastbilsflak 1968, är ett unikt tillfälle att som besökare själv välja ut det absolut läckraste, det som lockar och tilltalar mest. I år över 4000 evenemang enligt dagsfärsk notering i Almedalsguiden - All time high! är återkommande uttryck.

Själv försöker jag ta till mig så mycket kunskap jag mäktar med... tar gärna tillfället i akt att även skaka hand, ställa frågor med föreläsare om möjlighet ges. Idag blev det med bland annat  Sverker Spaak från Migrationsverket. Ämnet gällde de som fått avslag på sin asylansökan och 'gått under jorden'! Idag gäller det hela 50%!

tisdag 20 juni 2017

Den får inte slarvas bortLagstadgad semester infördes på 1930-talet i Sverige. Tanken var  att ledigheten skulle utveckla såväl kropp som själ. Enklaste sättet att uppfylla detta var kanske att resa bort.


Semestern för detta år har för en del precis börjat, för andra är det kanske några veckor kvar och för några är den redan avklarad. Drömmen om den perfekta semestern finns där och man anar slutet på ett kanske slitsamt år på ett jobb som saknar både tillfredsställande arbetsmiljö och skälig lön. För andra kanske dess motsats. 


Nu skall stressen på arbetsplatsen utbytas mot lugn och rekreation. Här skall en lagom dos av äventyr upplevas. Det sistnämnda kanske inte minst för att kunna berätta om till hösten bland arbetskamrater och grannar.


Blir det månne landet, stugan och havet, soldränkta stränder, fjällvandring eller kanske ”bara vara” på hemmaplan.


Semestern – denna form av betald ledighet – blir den något för svensken. Något som främjar hälsan och i slutändan kommer att leda till en mindre kostnad för en alltmer kostnadskrävande hälso- och sjukvård i vårt land. Denna sjukvård som idag, liksom tidigare somrar, stänger vårdplatser i brist på personal.Föga torde lösningen vara, enligt Gävleborgsmodellen, att erbjuda personalen en ersättningsnivå à 15000kr / vecka, i de fall man orkar flytta fram semestern någon/några veckor. Här behövs en långsiktig lösning för att rekrytera personal med anständiga löner och inte minst en god arbetsmiljö för att kunna behålla personalen. 

Semestern som skall ge hälsa och krafter får inte slarvas bort. 

söndag 28 maj 2017

Bekymmersamt...Skollagen kräver att fast anställda lärare ska vara utbildade och legitimerade. Men i grundskolan har andelen legitimerade (mätt i heltidstjänster) sjunkit nationellt, från 72,7 procent förra läsåret till 71,4 procent detta läsår, enligt statistik från Skolverket.
Minskningen märks i 208 av landets 290 kommuner. I Gävleborg är det endast Ovanåker, Ockelbo och Sandviken som ökar andelen behöriga och legitimerade jämfört med läsåret 2015/16.

Läsåret 2016/17 har andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen minskat inom nästan alla skolformer, jämfört med läsåret före. Den största minskningen har skett inom förskoleklass, grundskola och grundsärskola. Av de drygt 16 500 lärare, räknat i heltidstjänster, som har nyanställts det senaste läsåret saknar 57 procent pedagogisk högskoleexamen.

Bäst i Gävleborg är Ockelbo kommun med 85 procent. Sämre ser det ut för Bollnäs kommun som ligger strax under rikssnittet på 71,03 procent.

Likvärdighetsperspektivet – att vi ska se till att eleverna ska få det de har rätt till – försvåras onekligen av det faktum att läraryrket har blivit ett bristyrke. Det utbildas för få lärare idag trots att ökningstakten på högskolorna gör sitt. Detta samtidigt som det går fler elever än tidigare i både grundskolan och gymnasiet.

Mer än var tredje lärare som anställts i Sverige under det senaste läsåret saknar pedagogisk högskoleexamen. Här krävs både en extra bra introduktion och massor av stöd i arbetet för att de så småningom skall välja att utbilda sig till lärare.

I dagarna jobbar rektorer i hela Sverige för högtryck med att rekrytera lärare till sina skolor inför nästa läsår. I brist på utbildade och legitimerade kommer tjänsterna tyvärr att fyllas med obehöriga. Denna trend måste brytas. Här behövs bättre arbetsvillkor, högre löner och en arbetsmiljö, för att fler skall vilja utbilda sig till lärare. Idag är alltför många utbildningsplatser tomma. Hög tid att prioritera läraryrket och dess status anser vi kristdemokrater i Gävleborg.


måndag 15 maj 2017

Ett måste om vi skall klara av framtidens utmaningar


Idag är det den Internationella familjedagen - 15 maj - en årligt återkommande temadag om familjerelaterade frågor. Den grundades av FN:s generalförsamling 1992.
...

KD har allt sedan starten i sitt program hävdat att starka familjer ger ett tryggare samhälle.

Barn som växer upp i en trygg familjegemenskap får i allmänhet bättre förutsättningar att klara livets utmaningar. Trygga familjer är därför ett måste för att samhället som helhet ska fungera och växa sig starkt. Vi vill att denna dag skall vara en påminnelse om att politikens roll är att stödja familjerna - oavsett hur den ser ut - och att ge dem en större frihet och handlingsutrymme.


- Föräldrarna själva vet bäst när det gäller vem som ska vara hemma med barnet och vi vill därför ha en helt flexibel föräldraförsäkring där föräldrar fritt kan överlåta föräldrapenningdagar till varandra men även till andra närstående. Det skulle underlätta många familjers planering, inte minst för ensamstående och bonusfamiljer, och även underlätta för kvinnor att komma tillbaka till arbetslivet efter föräldraledighet.
- Barngrupperna i förskolan  måste bli mindre, vilket gynnar barnen och familjerna utan även de som arbetar i förskolan. Arbetsmiljön blir bättre och mer tid kan läggas på  varje barn.
- Skyddsnätet mot mobbing och  psykisk ohälsa bland unga måste stärkas
- Nytt jobbskatteavdrag för föräldrar för att stärka familjernas ekonomiska handlingsutrymme. Barnfamiljer har halkat efter i den ekonomiska utvecklingen det senaste decenniet men med detta förslag får familjer där båda föräldrarna arbetar sänkt skatt med 1.000 kronor per månad. 

Det är i familjen grunden läggs för att vi ska bli trygga, ansvarstagande medborgare. För KD är familjen – oavsett hur den ser ut – fortsatt den viktigaste gemenskapen att satsa på. Skall vi klara av framtidens utmaningar är detta ett måste.

tisdag 9 maj 2017

I kväll kommer svaret...
Hofors hälsocentral - en krisande sådan - med ständig brist på allmänläkare, sjuksköterskor och annan personal, är i kväll på dagordningen för Hoforsbor. Inbjudan till informationsafton på Folkets Hus är aviserad genom annons i Hoforsbladet.

Speciallösningar är utlovade sedan mer än ett halvår sedan. Vården skall enligt majoritetspartierna bemannas med sjukhusläkare i stället för allmänläkare bland annat eller som det heter...vården skall delvis skötas av läkare från Gävle sjukhus eller av utbildningsläkare med uppbackning av specialister i bakjour. Detta var något som vi kristdemokrater ifrågasatte vid beslut.

Många har gjort invändningar... "nu blir det B-vård eller kanske en experimentverkstad".

Själv hoppas jag att för Hoforsbornas bästa att motsatsen kan bevisas i kväll. Hofors med en ökande befolkning och inte minst en framtidstro som kan skönjas hos fler och fler, är inte betjänt av något annat än en fungerande Hälsocentral.söndag 30 april 2017

Viktig rättvisereformI dagens Sverige erbjuds alla kvinnor avgiftsfri mammografi för bröstcancer upp till 74 år. Upprepade krav finns om förändring för kvinnor 75 år äldre, från pensionärsorganisationer och nu senast från Kristdemokraterna i Gävleborg. I en motion vid regionfullmäktige i Bollnäs förra veckan, föreslår de…

-att regionfullmäktige uppdrar till regionledningen att utreda förutsättningar och kostnader för att även erbjuda kvinnor 75 år och äldre regelbundna mammografiundersökningar.
-att ärendet avrapporteras vid fullmäktiges novembersammanträde.I debatten ansåg kristdemokraterna genom Anders Bergsten, att det var en viktig rättvisereform och även ett steg i rätt riktning på medicinsk-etisk grund.Motion avslogs tyvärr med hjälp av s, c, mp och v.söndag 2 april 2017

Lyssnande ledarskap...

Under senare tid har det kommit några brev från personal inom Hälso- och sjukvård i Gävleborg till ansvariga politiker och tjänstemän.

I det första av brev var undertecknat av 336 läkare. Här  varnades för att hela länets patientsäkerhet var i fara när hälsocentraler ständigt saknar läkare och när stafettläkare bokstavligen springer runt och ibland förbi patienterna, som ligger i korridorer för att vårdplatser läggs ner, för att det inte finns sjuksköterskor...

I det andra brevet hade 15 barnmorskor på förlossning och BB/Gyn i Hudiksvall undertecknat. Här fanns givetvis oron till redan föreslagen stängning av BB i sommar under fyra veckor. Brevet upplästes och gav helt klart bränsle till debatt i onsdagens fullmäktige i Bollnäs - Stängning av förlossningsvården i Hudiksvall.

I bägge breven framgår med all tydlighet bristen på ´ett lyssnande ledarskap´,  vilket vi inom opposition länge påpekat. Hade ´lyssnandet´ funnits, hade brister i arbetsmiljön, lågt förtroende för ledning och framförallt kommunikation mellan arbetsgrupp och ledning och därtill avsaknaden av konkurrenskraftiga löner ej varit aktuella. Dessa brev hade då inte behövt skrivas.

Nu finns förhoppningen att något konstruktivt skall hända i ett viktigt ämne... kanske dags till samtal över partigränserna, vilket jag skulle välkomna.


söndag 26 mars 2017

Framgångsrikt recept...


Hur många gånger har man inte hört om brister i sjukvården, framför allt gällande bristen på personal vilket med ´automatik´ har lett till försämrad tillgänglighet för behövande patienter.

Häromdagen mötte jag, tillsammans med ett tjugotal regionpolitiker från KD, ledningen för den ortopediska verksamheten i Örebro län, där man gjort en framgångsrik strukturförändring. Samarbetet mellan ortopedenheterna vid sjukhusen i Örebro, Lindesberg och Karlskoga hade påbörjats, där utbildning av befintlig personal och fördelning av uppgifter mellan dessa tre sjukhus fanns. Detta tillsammans med en forskningsenhet inom ortopedin, allt för att på sikt säkerställa en god vårdkvalitet  för patienterna.

Karlskoga lasarett hade gjort stora satsningar inom axel- och knäkirurgin, Lindesbergs lasarett inom byte av knä- och höftleder. Universitetssjukhuset Örebro hade ökat sin verksamhet inom ryggkirurgi, barn- och fotkirurgi och inte minst inom ortopediska skador, särskilt svårare sådana.

Från att ha haft bland de längsta väntetiderna i landet för såväl läkarbesök som operation hade man nu lyckats korta ner väntetiderna avsevärt. Uppdraget hade från politiken varit, att ingen skulle behöva vänta mer än tre månader - vårdgarantin.

Nu pekade mycket på att ortopedkirurgiska kliniken klarade av att uppnå det målet.

- Många patienter har tidigare vänt sig till andra landsting och privata vårdgivare för ortopedisk vård, nu ser vi att patienterna i stället vänder sig till ortopedenheterna vid sjukhusen i Örebro, Lindesberg och Karlskoga. Patienterna har varit fantastiskt förstående och tillmötesgående när de kallats till besök eller operation på annat än sitt vanliga sjukhus, sa Ulf Nordström, Stf verksamhetschef ortopedkirurgiska kliniken.
..

Måtte denna ´ledstjärna´ i en alltmer mörk vårdsituation i Sverige, tas emot med glädje och ´ge ringar på vatten effekt´, säger jag.

Tack än en gång - Ulf Nordström, Stf verksamhetschef ortopedkirurgiska kliniken , Bjarne Lund Petersen, produktionschef ortopedi och Ylva Sars, verksamhetsutvecklingschef ortopedi - säger jag för ett givande möte.
lördag 4 mars 2017

Ännu ett möte är planerat
Sjukvårdsminister Gabriel Wikström har bjudit in representanter från ett urval av landsting från alla sjukvårdsregioner för ett samtal om förlossningsvården. Gävleborg med Sveriges högsta kostnad gällande inhyrd personal  är inte inbjuden. De inbjudna är representanter för de politiska ledningarna i Landstinget Västernorrland, Landstinget Dalarna, Stockholms Läns Landsting, Landstinget Sörmland, Västra Götalandsregionen, Landstinget i Kalmar län och Region Skåne. Mötet kommer att äga rum den 28 mars.

- Många medborgare uttrycker just nu oro kring situationen i förlossningsvården. Regeringen har sedan tidigare satsat stora medel på att förbättra förlossningsvården och för kvinnors hälsa i stort. Jag vill därför träffa representanter för landstingen för att diskutera hur man arbetar med att säkra kvaliteten i förlossningsvården och hur man möter människors oro, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström.
...

Huruvida mötet kommer att leda till en förbättrad och kvalitetssäkrad förlossningsvård och därmed lugna oroliga medborgare låter vara osagt. Idag styrs tyvärr 15 av Sveriges 21 landsting/regioner av rödgrön ledning.

Det är inte utan att man längtar efter ´Alliansens Göran Hägglund´, säger jag.
måndag 20 februari 2017

Vad blir nästa dumhet...

I dagarna har vi så nåtts av nyheten att BB i Hudiksvall återigen är hotat av nedläggning. Under fyra veckor i sommar skall det vara sommarstängt. Är detta månne början till en framtida avveckling kan man undra.

Hur kommer det sig att Gävleborg återigen hamnat i en svår personalsituation? Under de senaste åren har ett stort antal barnmorskor sagt upp sig – inte en obekant åtgärd av personal inom Region Gävleborg. Uppsägning är den enda åtgärd som den enskilde helt och hållet har egen makt över.
Vi har tidigare sett det hos ambulanspersonal som inte upplevde sig lyssnade på. I vårt län har två barnhälsovårdsöverläkare sagt upp sig då de inte fick gehör för sina åsikter om rimlig vård och Gävleborg blev det enda länet i landet utan barnhälsovårdsöverläkare – nu i snart två år!

Under tiden som regionledningen intervjuades av media om planerad sommarstängning hade personalen inte fått veta något. Tala om brist på respekt.

Nu måste majoritetspartierna möta den oro och ängslan hos gravida kvinnor med motförslag... gör om och gör rätt!

Förslaget är häpnadsväckande kortsiktigt.torsdag 9 februari 2017

Fortfarande...


Idag träffade jag delar av arbetsgruppen för Daisyspelare för Synskadades Riksförbund, SRF Gävleborg. De har som tidigare påpekats i media, försökt förmå Landstinget i Gävleborg, numera Region Gävleborg, att förskriva daisyspelare som tekniskt hjälpmedel för synskadade. Detta har skett under lång tid, mer än 15 år. Trots tidvis intensiv debatt har företrädare för Regionen ( S, V, MP och C) hävdat att stora delar av övriga Sverige intagit samma åsikt i frågan som Region Gävleborg, det vill säga att inte förskriva daisyspelare som hjälpmedel. Här har dock den ´politiska makten´ ändrat sig och meddelar nu med ett direktiv, att Daisyspelare kan förskrivas om medicinska och funktionella behov framkommer i förskrivningsprocessen.
Tyvärr har dock tydligen inte budskapet nått ända fram till Syncentralen. Detta är en resurs för alla synskadade bosatta i Gävleborg. Här har mer än en fått meddelandet att denna hjälp inte är tillgänglig. Nu står hoppet till en träff mellan SRF och Syncentralen i början av mars.
Tänk att vissa saker skall behöva ta så lång tid...!

måndag 30 januari 2017

Oacceptabel skillnad


-Sjukvården är inte jämlik. Även om den ofta håller hög kvalitet. Men fortfarande skiftar vårdens resultat alltför mycket beroende på var du bor och behandlas.
Det skiljer tre år i genomsnittlig överlevnad efter äggstockscancer beroende på vilket sjukhus behandlingen har skett. Kraftiga skillnader i väntetider, vilken behandling du kan få och vilket medicinskt resultat du får beror till stora delar på var du bor men också på hur väl du som patient klarar av att lotsa dig själv fram. Detta trots reformer som kortat köerna, ökat valmöjligheten och stärkt patientlag.

Träning ger färdighet, så också i sjukvården. Därför behöver vi samla kompetens så att den mer avancerade sjukvården bedrivs på färre och mer specialiserade platser än idag. Det team som gör ett ingrepp ska vara vana vid att göra just det ingreppet. Kvantitet ger helt enkelt förutsättningar för bättre kvalitét. Staten bör snarast ta över avancerade sjukvården anser vi Kristdemokrater.
...
SKL presenterar idag en sammanställning av kvalitetsjämförelser som jämför landstingens och regionernas resultat inom 16 hälso- och sjukvårdsområden. Här framgår med all tydlighet olikheter i kvalité beroende på var man bor. Bland annat...

Befolkningens syn på vården, patienterfarenheter, väntetider, läkemedelsbehandling, psykiatri, hjärtsjukvård, stroke, diabetes, kvinnosjukvård, ortopedisk sjukvård, cancer, kirurgisk behandling, reumatoid artrit, njursjukvård och palliativ vård...
 fredag 27 januari 2017

Får ej upprepas...Denna dag – Förintelsens minnesdag – understryker betydelsen­ av att kämpa för demokratin och människovärdet. Det skriver Ebba Busch Thor och Mikael Oscarsson i Dagen.

  I går talade Max Safir på Riksdagens minneshögtid för Förintelsen. Han är i dag en av de få överlevare från Förintelsen som själv kan vittna och berätta om de grymheter som skedde under andra världskriget. Över sex miljoner människor mördades.
  Förintelsens minnesdag är en dag då vi påminner oss om det som hände för drygt 70 år sedan. Den högtidlighåller minnet av alla de människor som föll offer för en av de mest avskyvärda regimerna i världshistorien och den mänskliga ondskans bottenlösa grymhet.
  Dagen understryker också betydelsen av att kämpa för demokratin och människovärdet – en kamp som måste vinnas varje dag och för varje ny generation. Det är vår skyldighet att lyssna till de överlevare som finns i dag och föra deras historia vidare.  lördag 14 januari 2017

  "Tillsammans skapar vi goda utsikter..."  I dagarna har arbetet på Hofors hälsocentral  - Projekt framtidens öppenvård som ett gemensamt ansvar – påbörjats, där förslaget enligt beslut från regionfullmäktige i höstas, är att hälsocentralen skall undantas från hälsovalssystemet fram till utgången av 2018. Bristen på fasta läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter m fl yrkesgrupper kommer nu att avhjälpas och ´en god och jämlik hälso- och sjukvård med god kontinuitet liksom i övriga Sverige´ att ta plats. Själv har jag med flera politiker ´kastat in en tvekan´, om att detta kommer att ske.  De signaler jag får från verksamheten idag är att ny vårdenhetschef håller på att tillsättas... den nuvarande är ej tillfrågad!... ingen tjänst har varit utlyst!... ingen dialog med personal! Var är samverkansavtalet undrar jag?
  Med en sådan början undrar jag med rätta vad fortsatt resultat kommer att bli. Jag hoppas att jag har fel.
  "Tillsammans skapar vi goda utsikter för ett livskraftigt Gävleborg", heter det så vackert. Fortsättning följer.