Summa sidvisningar

torsdag 31 januari 2013

Grattis Gävleborg!


Landstinget Gävleborg fick igår kväll Handslagets pris för årets upphandling 2012. Priset delades ut på Nacka Strandsmässan. Jan-Erik Olsson, avtalscontroller på Landstinget Gävleborg, som har varit ansvarig upphandlare, tog emot priset i sällskap med Angela Fessé som är projektledare på landstingets utvecklingsavdelning.

Jan-Erik säger sig vara hedrad över uppmärksamheten. Två års hårt arbete har burit frukt. Glädjen finns där över att laboratoriemedicin hamnat i fokus. Om äran med att ha fått priset förvaltas på rätt sätt kan laboratoriemedicin och medarbetarna bli viktiga budbärare av partnerskapskonceptet i mötet med andra landsting, säger Jan-Erik Olsson. Han tror också att samarbetet med Diagnostikföretaget Roche kommer att leda till en mer flexibel och effektiv användning av resurser som leder till större värden för både patienter och organisationen.

Uppskattningsvis innebär det att Landstinget Gävleborg kommer att göra en besparing på cirka tre miljoner kronor per år under de fyra åren som avtalet löper.

Landstingets avtalsdirektör Petter Karlsson säger, att det känns mycket bra att vårt förhållningssätt till leverantörer och inköpsverksamhet har fått ett sådant positivt genomslag Mina kollegor har nu fått uppmärksamhet och bevis på att de och landstinget är kompetenta som inköpare och attraktiva som samarbetspartners.
.
Juryns motivering till priset...
Vinnaren har valt ett tillvägagångssätt som öppnar för flexibilitet, effektiv användning av resurser och riskfördelning under avtalsperioden. Med en helt ny och omfattande öppenhet gentemot leverantör ges möjligheter till innovativ samverkan. Utöver de rent ekonomiska värdena tillför denna upphandling mervärde genom ökad kompetensutveckling hos medarbetarna och samarbete genom partnerskap, vägen till framgång.
..
Själv säger jag ett stort Grattis! Detta kan behövas... inte minst med tanke på allt negativt som inträffat i dagarna medialt. Inte minst senaste förskingringen à 20 milj kr i Gävle kommun, illa skött överförande av hemsjukvården i länet, missnöje bland ambulanspersonal mm