Summa sidvisningar

måndag 13 januari 2014

Förbättringar för de äldre i Sverige efter Nyår


I media rapporteras ibland, med viss regelbundenhet, om dålig kvalité på maten till äldre på svenska äldreboenden eller vid hemtjänsten. Särskilt bedrövligt blir det när detta inträffar under jul- och nyårstid, då man förväntar sig en höjning av densamma. Detta inträffade bland annat i min egen kommun Hofors hos hemtjänsten, vilket Arbetarbladet uppmärksammade.

För att stödja kommuner och landsting i deras arbete med de offentliga måltiderna inrättades ett kompetenscentrum 2011.

I år får detta kompetenscentrum ytterligare en halv miljon kronor för att höja kvalitén på maten till äldre och personer med funktionsnedsättningar. Arbetet ska samordnas med Socialstyrelsen och en rapport ska lämnas till Socialdepartementet senast den 1 november 2014.

- Jag har besökt många äldreboenden och ser skillnaden mellan de, där måltider lagas på plats, där de äldre är delaktiga och de där dessa möjligheter saknas. Måltiden kan ha en rehabiliterande effekt som hjälper våra äldre att behålla sina förmågor och färdigheter. Och att få känna doften växa fram ur grytorna ökar aptiten och minskar risken för undernäring, säger barn- och äldreminister Maria Larsson.

Förutom denna nyhet efter nyår återfinns bland annat...
åtgärder för att främja äldres hälsa, trygghet och självbestämmande.
- regelförenklingar inom pensionsförmåner
- e-hälsomyndigheten - ny myndighet på plats
- den nya Folkhälsomyndigheten på plats
- så skapar vi framtidens äldreomsorg

Alliansregeringen med kristdemokrater levererar