Summa sidvisningar

fredag 6 juni 2014

Vår nationaldag

 
Idag firar vi för tionde gången vår nationaldag som helgdag. Visserligen kanske någon fortfarande inte har uppmärksammat det som en röd dag i kalendern - helgdag. Detta beslutade riksdagen hösten 2004.

Idag är alltså dagen då vi skall uppmärksamma det som är Sverige och svenskt. Alla uppmanas att utveckla gamla, skapa nya traditioner och folkfester, runt om i vårt land.

I många kommuner i vårt land hälsas personer välkomna, som fått svenskt medborgarskap. Sedan nationaldagen i fjol är antalet 30253, visar siffror från Migrationsverket.

Största gruppen som blivit svenskar i år är ursprungligen från Irak, följt av Polen, Somalia och Thailand. De medborgarskap som länsstyrelserna utfärdar för nordiska medborgare är inte medräknade.
Att Irak är störst beror på kravet om fem års boende i landet. Många irakier sökte asyl i Sverige i samband med våldet i Irak 2009, fick uppehållstillstånd och ansökte snabbt om medborgarskap.
Förutom som asylsökande har de nya svenskarna kommit som förvärvsarbetande, studerande eller på grund av anknytning.

Den 1 april nästa år träder också en ny lag i kraft. Den slår fast att barn alltid blir svenska medborgare om någon av föräldrarna är medborgare.
De som förlorat sitt svenska medborgarskap på grund av bestämmelser som syftade på att undvika dubbla medborgarskap ska också kunna få tillbaka det.Som svensk är jag stolt och glad att få leva i fred och frihet. Här får orden kanske sin verkliga innebörd när man lyssnar till Ulf Lundells "Öppna landskap", där orden och tanken för både kropp och själ berörs. I 200 år har vi sluppit krigets elände. Här har vi en djupt förankrad demokrati, som vilar på värderingar om de mänskliga fri- och rättigheter, om en allmän och lika rösträtt och att all offentlig makt utgår från folket. Det är lätt att se detta som självklart, men den är aldrig självgående. Den måste ständigt försvaras.

Till de rasistiska och främlingsfientliga krafter, som idag använder sig av nationaldagen, för att ge utlopp för sina åsikter vill jag säga, att den svenska flaggan står för frihet och demokratiska värderingar. Öppenhet och solidaritet med omvärlden.

Till alla nya svenska medborgare vill jag säga, att ni är en viktig drivkraft i vår utveckling. Ni berikar vårt land Sverige i ert bidrag till att bygga upp vårt välstånd.

Till sist vill jag utbring ett fyrfaldigt leve för Sverige...
- Hurra, hurra, hurra, hurra!