Summa sidvisningar

fredag 30 november 2012

Aborttalet ökar igen i Gävleborg

 
 
 
 
I Gävleborg finns idag åtta stycken ungdomsmottagningar, varav jag besökte igår den som finns i Söderhamn.

Ungdomsmottagningen arbetar här för, liksom i övriga sådana, att stödja ungdomar i deras identitets- och personlighetsutveckling genom att främja fysisk, psykisk och sexuell hälsa. Den är öppen för ungdomar mellan 13-23 år och här arbetar barnmorska, undersköterska, läkare och kurator. Ibland supportas man även av psykolog och dietist.

I Söderhamn ligger ungdomsmottagningen centralt belägen på Kungsgatan. Ungdomarna kan lätt komma i kontakt med den genom att ringa eller besöka denna mottagning. På helår har man över 3000 besök.

Vanliga frågor kan vara allt från kärlek och relationer, levnadsvanor, preventivmedelsrådgivning, akut p-piller, graviditet och abortfrågor, sexuellt överförda infektioner, familjeproblem, nedstämdhet, oro/ångest/stress, kris/sorg och sexuella övergrepp/våld.

Personalen arbetar givetvis under tystnadsplikt och besöken är avgiftsfria.
..
För två år sedan hade Kristdemokraterna en motion i landstinget - Subventionering av preventivmedel till ungdomar - vilken avslogs. Landstinget hade nämligen sedan mitten av 90-talet subventionerat P-piller till flickor i åldersgruppen 15-23 år. Fr o m 2009 fanns beslutet om sänkning av denna förmån till 20 år. Vi Kristdemokrater befarade att aborttalet skulle öka med detta beslut, vilket jag även fick bekräftat vid gårdagens besök.

Antalet aborter i Gävleborg har ökat i samtlig åldersgrupper... kvartal 1+2+3
Grupp
19 år eller yngre 129 st (år 2011) 160 st ( år2012)
20-23 år              162 st (år 2011) 233 st (år 2012)
20-29 år              336 st (år 2011) 444 st (år 2012)
30 år eller mer    252 st (år 2011) 283 st (år 2012)
.
Samtliga             717 st (år 2011) 887 st (år 2012)
.
Utvecklingen går åt fel håll, vilket jag även fick medhåll hos berörd personal. Dags att tänka om...
Kristdemokraternas motion är högaktuell. Det är viktigt att minska tonårsaborter och jag är övertygad om att våra tidigare yrkanden i vår motion gäller...

-att Landstingets subventioner av preventivmedel skall omfatta alla preventivmedel som föreskrivs inom Landstingets verksamheter.
-att åldersgruppen som omfattas av Landstingets subventioner, skall gälla ungdomar upp till 25 år.

Att behöva genomgå en abort innebär stora påfrestningar i en persons liv och vi har tillsammans ett ansvar för att se till att så få personer som möjligt behöver uppleva detta.
..
TACK säger jag till Margareta och Christina för värdskapet vid mitt besök! Ni gör tillsammans med övrig personal ett bra arbete...
Kristdemokraterna Julkalender 2012