Summa sidvisningar

onsdag 30 november 2016

Positiv utveckling!

 
Tobaksanvändandet och konsumtionen av alkohol fortsätter att minska bland 18-åringarna i Gävleborgs län, tydligast är trenden för flickorna. Andelen flickor som är högkonsumenter av alkohol, intensivkonsumenter av alkohol, riskkonsumenter av alkohol eller rökare är 2016 statistiskt säkerställt mindre i länet jämfört med tidigare mätningar.
 
Årets skolelevsundersökning om alkohol, tobak och narkotika i årskurs 2 gymnasiet i Gävleborgs län visar att de senaste årens trend med färre 18-åringar som dricker alkohol och använder tobak håller i sig. Tydligast är trenden för flickor, för dem syns en klar minskning av andelen högkonsumenter av alkohol, intensivkonsumenter av alkohol, riskkonsumenter av alkohol och rökare. Undersökningen visar även en klart minskad andel flickor som alkoholdebuterat tidigt, berusningsdebuterat tidigt och tobaksdebuterat tidigt. Tidigt definieras som 13 år eller yngre. Andelen pojkar som använt narkotika är oförändrad sedan den förra mätningen 2013. För flickor har andelen varit oförändrad sedan 2001.

Positiv utveckling, alkoholkonsumtion minskar över tid
Bland 18-åringarna i Gävleborgs län är 77 procent av pojkarna och 76 procent av flickorna alkoholkonsumenter. Årets nivåer är de lägsta sedan undersökningen startade i Gävleborgs län för årskurs 2 gymnasiet.

- I stort är länets resultat i nivå med rikets. Vissa statistiskt säkerställda skillnader finns. Bland annat är det en mindre andel pojkar i länet som använt narkotika och en mindre andel av både pojkar och flickor i länet som druckit smuggelsprit. Det är dock en större andel både pojkar och flickor som snusar i länet jämfört med i riket, säger Katarina Lundin, utredare vid Samhällsmedicin, Region Gävleborg.