Alla asylsökande ska erbjudas en hälsoundersökning. Den består av ett hälsosamtal följt av provtagning, så kallade smittskyddsprover, för bland annat tuberkulos. Om behov finns remitteras även personen till annan vårdgivare. I Uppsala län utförs undersökningarna oftast på Cosmos asyl- och integrationshälsan.
I planeringen inför 2015 trodde man att 1 000 hälsoundersökningar skulle räcka, men det kommer att behöva göras mer än 2 000 undersökningar i år, var budskapet.
För att säkerställa att alla länets asylsökande erbjuds hälso­undersökningar och det i snabbare takt än i dagsläget utökar landstinget verksamheten med att dubblera personalstyrkan det här året.
Från 5 oktober håller Cosmos asyl- och integrationshälsan öppet, i de nya lokalerna på Märstagatan, även på lördagar och man planerar att ha kvällsöppet framöver.
En del i satsningen är att ta hälsoundersökningen till den asylsökande. Mobila team bestående av sjukvårdspersonal ska åka till asylboenden och erbjuda undersökningar på plats. Något som påbörjades redan för ett par veckor sedan.
Teamet består av två sjuksköterskor, en undersköterska och ibland även en läkare. Hur många undersökningar som kan utföras beror på hur många undersökningsrum och tolkar som finns på boendet.
..
Nu väntar jag på att uppdatera mig hur det 'står till med hälsoundersökningar' för asylsökande i Gävleborg.