Summa sidvisningar

söndag 24 september 2017

För de som behöver...Det ska finnas en sjuksäng för de som behöverPatienter ska inte behöva vänta på vård mer än absolut nödvändigt. Dels för att minska lidandet för den enskilde, och dels för att förhindra att sjukdomstillståndet förvärras. Därför är frågan om att korta vårdköer, återinföra kömiljarden och förstärkt vårdgaranti en nödvändighet för att upprätthålla en hälso- och sjukvård i världsklass. Antalet vårdplatser har minskat varje år sedan lång tid tillbaka. Detta har lett till bristande tillgänglighet, längre köer och att äldre och kroniskt sjuka fått stå tillbaka.Det är dags att göra en rejäl satsning på fler vårdplatser så att det nya välfärdslöfte som Kristdemokraterna vill se kan förverkligas. Målet måste vara att alla patienter som behöver läggas in får plats på vårdavdelning med rätt medicinsk kompetens. Därför föreslår Kristdemokraterna att:️ Skapa vårdplatser inom primärvården

️ Hembesök av mobila bedömningsenheter

️ Återinför patientansvarig läkare

️ Kommuner ska ges rätt att anställa läkare.

️Återinförd kömiljard. Ett ersättningsystem som ger landstingen förutsättningar och drivkraft att arbeta kontinuerligt, strategiskt och metodiskt för att korta vårdköerna och stärka vårdgarantin.

Korridorvård... Nej, tack!