Summa sidvisningar

onsdag 6 april 2016

Lyft blicken mot framtiden

 
"Ibland kan verkligheten kännas omöjlig att rå på. Man vill bara gömma ansiktet i händerna och säga: Nej, det här går inte att ändra på.
 Under de senaste 40 åren har antalet nya cancerfall per år fördubblats. År 2014 ställdes närmare 65 000 diagnoser. I årets Cancerfondsrapport riktar vi blicken mot framtiden,"... skriver Sara Brodahl - Tillförordnad generalsekreterare Cancerfonden - i förordet till denna rapport.

Cancerfondens vision är att besegra cancer. Målet är att färre ska drabbas och fler överleva. För att nå dit arbetar man med forskningsfinansiering, kunskapsspridning och påverkansarbete. Cancerfonden får inget statligt stöd utan är helt beroende av testamenten och gåvor från privatpersoner och företag.

Sedan Cancerfonden grundades 1951 har det delats närmare 9 miljarder kronor till svensk cancerforskning. Under samma period har antalet som överlever cancer fördubblats...

En tredjedel av all cancer skulle kunna förebyggas. En viktig uppgift är därför att informera om hur var och en, genom kloka livsstilsval, kan minska risken att drabbas...

Varje år får cirka 60 000 personer i Sverige cancer. För att ge bättre villkor - och öka chanserna att överleva - arbetar man med påverkansarbete genom lobbying, opinionsbildning och nätverkande. Här pekar man ut brister och behov samt visar på möjliga lösningar, i syfte att bidra till förbättringar inom cancerprevention, cancervård och cancerforskning.

"Vi måste alla lyfta blicken mot framtiden, ta itu med dagens problem och säga Nej till cancer. I dag, i morgon och alltid!" är budskapet från Sara Brodahl.